of 59190 LinkedIn

Ouderbijdrage jeugdhulp van tafel

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) schaft de ouderbijdrage jeugdhulp af. Het macrobudget jeugd wordt met 26 miljoen euro opgehoogd. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten.

De ouderbijdrage in de jeugdhulp wordt per 1 januari 2016 afgeschaft. Het macrobudget jeugd wordt met 26 miljoen euro opgehoogd. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Veel gemeenten weigerden al maanden de eigen bijdrage te innen. 

Onredelijk

Wethouders hadden grote moeite met die ouderbijdrage. Zij vreesden dat dit tot zorgmijdend gedrag zou leiden. Ook hadden gemeenten moeite met de ingewikkelde procedure en de onredelijkheid van de bijdrage. Mede naar aanleiding van tientallen gemeenten die de ouderbijdragen weigerden te innen, is onderzoek naar de regeling gedaan. Dat wees uit dat de regeling niet werkt.

 

Compenseren

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in overleg met gemeentekoepel VNG de regeling nader bezien. De staatssecretaris heeft nu besloten de ouderbijdrage per 1 januari te schrappen. Hij gaat gemeenten compenseren voor de circa 26 miljoen euro die hiermee gemoeid is. Dat bedrag is bij decentralisatie ingehouden, omdat gemeenten dat bedrag via de ouderbijdragen binnen zouden krijgen.

 

Drempel

‘De ouderbijdrage wordt als drempel ervaren door gezinnen die jeugdhulp nodig hebben’, stelt Van Rijn in een schriftelijke verklaring. ‘Het is juist belangrijk dat er geen drempels zijn voor kinderen als ze jeugdhulp nodig hebben. Administratief is het vooral gedoe en levert het weinig geld op. Terwijl gemeenten dat wel nodig hebben om aan jeugdhulp uit te kunnen geven. Dus we stoppen ermee en gaan het anders regelen. Ouders en kinderen die jeugdhulp nodig hebben, zijn hier in 2016 vanaf.’

 

Administratieve last

De Jeugdwet stelt dat voor jeugdhulp een ouderbijdrage moet worden betaald wanneer een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft. Het argument voor heffing van de bijdrage is dat ouders kosten besparen doordat het kind een deel van de dag niet thuis verblijft. Onderzoek wees uit dat dit zogenaamde besparingsmotief in veel situaties niet opgaat. Het innen van de ouderbijdrage vergt gemeenten veel administratie en geld. De Jeugdwet wordt aangepast.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ria Huisman (Directeur) op
En ontvangen de ouders die al wel betaald hebben aan Gemeenten die wel innen het bedrag nu terug?