Vanaf medio 2018 moeten gemeenten een werkende aanpak hebben voor verwarde mensen. Onder andere gemeenten, politie, geestelijke gezondheidszorg en de ambulancezorg werken samen aan de plannen. Volgens het 'schakelteam' hebben alle regio's inmiddels ideeën, waarbij vele al met de uitvoering bezig zijn. Zo hebben bijna alle regio's inmiddels een speciale locatie waar de eerste opvang en beoordeling plaatsvindt.

Urgentie

Toch is Hoes dus niet optimistisch. Volgens hem lijkt 'de urgentie soms weg te ebben' terwijl de hulp voor de kwetsbare groep mensen volgens hem 'één van de meest complexe problemen van onze maatschappij' is. Hij pleit ervoor om meer aandacht te hebben voor de 'mens' en minder voor de 'bureaucratische regels'. (ANP)

Lees het essay van Onno Hoes over de opvang volgende week in Binnenlands Bestuur.