of 62812 LinkedIn

Oppositie hekelt 'gejaagdheid' rond nieuwe Jeugdwet

Rondom de Jeugdwet leven vooral bij de oppositie in de Tweede Kamer grote zorgen. Als de wet wordt aangenomen in de Tweede Kamer, is de kans groot dat kabinet, net zoals bij de Pensioenwet eerder deze week, op een ‘muur’ stuit in de Eerste Kamer. Dat bleek gisteren tijdens de eerste dag van het twee dagen durende debat in de Tweede Kamer over de Jeugdwet.

Er zijn zoveel onduidelijkheden en zorgen rondom de Jeugdwet, dat de kans levensgroot is dat het kabinet opnieuw op een ‘muur’ stuit in de Eerste Kamer. Dat bleek gisteren tijdens de eerste dag van het twee dagen durende debat in de Tweede Kamer over de Jeugdwet.

Continuïteit zorg

De zorgen liggen vooral op het gebied van de continuïteit van zorg en de alsmaar voortdurende financiële onduidelijkheid voor gemeenten. Ook over de vraag of de jeugd ggz wel bij gemeenten in goede handen is, werd woensdag in eerste termijn stevig gedebatteerd.

 

Uitstel

De SP en D66 pleitten voor uitstel. Het SP-Kamerlid Renske Leijten denkt aan uitstel tot 2016 of 2017. Vera Bergkamp (D66) wil de decentralisatie jeugd met een jaar uitstellen. Linda Voortman (GroenLinks) heeft vanwege het tempo en de bezuinigingen twijfels over de uitvoerbaarheid van de wet. CDA-Kamerlid Mona Keijzer maakt zich weliswaar zorgen over de ‘razende snelheid’ waarmee de jeugdzorg geregeld moet worden, met het risico op onzorgvuldigheid, maar wil eerst de beantwoording van verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA) afwachten. Coalitiepartijen PvdA en VVD willen van geen uitstel weten. Ook de ChristenUnie is fel gekant tegen uitstel.

 

Muur

Volgens Leijten (SP) zijn er nog zoveel onduidelijkheden rondom de Jeugdwet − waarin de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg wordt overgeheveld van het rijk en provincies naar gemeenten – dat de kans ‘levensgroot’ is dat het kabinet opnieuw op een ‘muur’ stuit in de Eerste Kamer. Coalitiepartijen PvdA en VVD hebben immers geen meerderheid in de Eerste Kamer. Het CDA (de grootste fractie in de Eerste Kamer) vindt dat Van Rijn voor 1 december financiële duidelijkheid aan gemeenten moet geven. GroenLinks-Kamerlid Voortman wil de bezuinigingen op de jeugdzorg uitstellen tot 2017, zodat de Jeugdwet zorgvuldig kan worden ingevoerd.   

 

Zorgkwaliteit

Behalve over de onduidelijkheid rond de financiële kaders, hebben de belangrijkste oppositiepartijen – die de decentralisatie van de jeugdzorg op zichzelf wel steunen – grote zorgen over de kwaliteit van de jeugdhulp die gemeenten gaan bieden, onder meer omdat er te weinig geld beschikbaar zou zijn. De decentralisatie moet jaarlijks een besparing van 450 miljoen euro opleveren. ‘Het gevaar dreigt dat gemeenten op de stoel van de zorgverleners gaan zitten, en bepalen voor welke hulp een gezin in aanmerking komt. Hoezo de professional aan het roer?’ aldus Leijten.

 

Jeugd-ggz

Zowel D66 als SP hadden verder grote problemen met de overheveling van de psychiatrische zorg van de zorgverzekering naar de gemeenten. Leijten achtte een splitsing tussen de somatische en psychische zorg niet logisch en niet wenselijk. Bergkamp maande het kabinet niet ‘bestuurlijke deals’ voorop te stellen, maar de zorg voor het kind. Beide wezen op het risico dat getraumatiseerde kinderen of kinderen met autisme of bijvoorbeeld eetstoornissen de noodzakelijke specialistische hulp wordt onthouden, omdat die te duur zou zijn. GroenLinks twijfelt of de jeugd ggz wel naar gemeenten moeten worden gedecentraliseerd. Het CDA is wel voor de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten, maar Keijzer wees wel op het gevaar ‘dat de gemeente op de stoel van de arts gaat zitten’.

 

Debat

Het debat wordt vandaag vanaf 14.30 uur voortgezet. Dat zullen staatssecretaris Van Rijn en Fred Teeven (VVD) reageren op de eerste termijn van de Kamerleden.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door j doo op
Ik begrijp de gejaagdheid wel. De bezorgdheid in de Media neemt toe en medici, wetenschappers, professoren, bezorgde ouders vinden het onacceptabel dat er een scheiding tussen somatische en psychische klachten komt. Een onbekwame ambtenaar op de stoel van de medici is ethisch niet te verkopen en brengt de jeugdzorg ernstig in gevaar! Schoenmaker blijf bij je leest. Schandalig!
Door H. Wiersma (gepens.) op
De bedoeling van de decentralisatie is dat er effectiever en efficiënter wordt gewerkt binnen de jeugdzorg. Dat is ook hoogst noodzakelijk. De gemeenten zijn inmiddels ca. 8 jaar (!!!) bezig met de voorbereiding van deze decentralisatie: Rijks-bureaucratie ten top. De financiële problemen rond de overgang zijn gemakkelijk te tackelen als er duidelijke afspraken worden gemaakt over de hoogte van de efficiency korting, toekomstige prijsindexering en garanties van het Rijk voor een correcte financiële overdracht welke voldoet aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Evaluatie na bijv. 3 jaar. Er is derhalve geen enkele reden om deze transitie opnieuw uit te stellen.
Door Robbert Kroes (Directeur) op
Afgelopen dinsdag stond er een artikel in de Volkskrant dat het zeer succesvolle hulpmix.nl opgedoekt wordt omdat zorgverzekeraars geen anonieme hulp vergoeden.
Hulpmix verleent hulp aan jongeren via informatie en chat. Echt doodzonde dat dit verdwijnt. Ik ben benieuwd wat er nog mee sneuvelt in het transitiegeweld...
Door Mijn mening op
Ik moet er niet aan denken dat deze overheids"oplossing" doorgedrukt wordt ! Want tot nu toe blijken die overheidsoplossingen de problemen niet op te lossen, maar te verergeren. Het lijkt mij daarom uit den boze dat de overheid zich weer bemoeit met zaken waar ze totaal geen verstand van hebben, waardoor grote groepen mensen weer het slachtoffer worden van de zoveelste ongegarandeerde probleemgevende overheids"oplossing" !!! Vanwege de vele andere overheids"oplossingen" moeten constant wijzigingen in beleid gemaakt worden, waardoor het telkenmale een kwestie van aanpassen blijft...terwijl de problemen niet afnemen maar zelfs daardoor groeien. Je kunt geen fatsoenlijk beleid maken, want net als je daarover uitgepraat bent en je het beleid invoert...dan is daar de overheid/regering weer die weer diverse wijzigingen/bezuinigingen wil doorvoeren. Zo kun je niet fatsoenlijk besturen als gemeente, en wordt de gemeente straks slachtoffer wegens de vele ondoordachte ongegarandeerde te snel ingevoerde opgelegde plannen uit de regeringshoek. Het grootste probleem is dat de regering niet met geld om kan gaan, de prioriteiten verkeerd legt, en met "oplossingen" komt die het probleem niet oplossen maar verergeren! Daar moet een halt toegeroepen worden...de prioriteiten moeten herzien worden en men zal een geheel ANDERE koers moeten varen willen de inwoners weer vertrouwen krijgen. Dus problemen dienen OPGELOST te worden...dus niet voortgezet en uitgebreidt te worden zoals nu al vele jaren het geval is en waarvan TEVEEL mensen het dupe worden!!!