of 60715 LinkedIn

Opnieuw daling aantal bijstandsgerechtigden

Voor het derde achtereenvolgende jaar is het aantal mensen met een bijstandsuitkering afgenomen. Vorig jaar was sprake van een daling van 19.000. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Voor het derde jaar op rij is het aantal mensen met een bijstandsuitkering afgenomen. Vorig jaar was sprake van een daling van 19.000. Vooral 45-minners stroomden de bijstand uit. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De gemeente Groningen gaat 500 bijstandsgerechtigden extra intensiever begeleiden naar werk, participatie of scholing. Daarvoor is een nieuw Werkprogramma gelanceerd.  

Daling iets minder

Tussen 2009-2016 steeg elk jaar het aantal mensen in de bijstand. In die jaren bedroeg de totale stijging 160.000. In de jaren 2017 tot en met 2019 daalde in Nederland het aantal bijstandsgerechtigden in totaal met 51.000. De daling van vorig jaar was wel iets lager dan in 2018, toen sprake was van een daling van 24.000 bijstandsgerechtigden.

 

Minder kansen

Bij jongeren tot 27 jaar daalde het aantal bijstandsgerechtigden met 5.000. In de leeftijdscategorie 27-45 jaar ging het om een daling van 13.000. Het aantal 45-plussers in de bijstand nam met nog geen procent af. Het CBS vermoedt dat zij minder kansen op de arbeidsmarkt hebben, waardoor ze langer een beroep de bijstand moeten doen. Ook de verhoging van de AOW-leeftijd speelt mee. Het duurt langer voordat mensen de bijstand kunnen verruilen voor pensioen.

 

Uitstroom groter

De bijstandsafhankelijkheid is gedaald voor zowel mensen met een Nederlandse als met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Ook in 2018 was dat het geval. Uit cijfers van de eerste drie kwartalen 2019 blijkt dat de uitstroom onder Syriërs groter was dan de instroom. Ditzelfde geldt voor mensen uit andere, recente vluchtelingenlanden.

 

Profiteren

De gemeente Groningen heeft deze week een Werkprogramma vastgesteld om 500 extra bijstandsgerechtigden te activeren. Nu de arbeidsmarkt kansen biedt, wil het college dat daar ook Groningers met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt van profiteren. Er wordt ingezet op preventie van instroom, ontwikkeling van de doorstroom en het vergroten van duurzame uitstroom. Het Werkprogramma is een aanvulling op de bestaande dienstverlening.

 

Vrijwillig

Het is geen dwangmaatregel. Alleen mensen die willen, krijgen intensievere begeleiding. Er wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de bijstandsgerechtigden. Om te voorkomen dat mensen in de bijstand terecht komen, gaat de gemeente samen met het UWV mensen − zes maanden voordat de WW-uitkering eindigt −, toeleiden naar werk. Een ander onderdeel van het Werkprogramma is de arbeidsmarktwaardescan, die inzichtelijk moet maken wat de individuele positie van de bijstandsgerechtigde op de arbeidsmarkt is. Op basis van onder meer vaardigheden en ervaring verkent de scan ook eventuele alternatieve mogelijkheden. Ook wordt een pilot gestart met statushouders die bij stadsbeheer worden gedetacheerd en ingezet worden voor het beheer en onderhoud van de stad.

 

Voor de komende drie jaar is 4,5 miljoen euro voor het Werkprogramma beschikbaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.