of 63966 LinkedIn

Ook Utrecht hervat strijd voor hoger bijstandsbudget

Utrecht gaat, net zoals Den Haag, de juridische strijd hervatten voor extra rijksbudget voor bijstandsuitkeringen. Het gaat om de jaren 2017 en 2018, waar de gemeente aankijkt tegen een tekort van bijna 20 miljoen euro.

Net als Den Haag gaat ook Utrecht de juridische strijd hervatten voor extra rijksbudget voor bijstandsuitkeringen. Het gaat om de jaren 2017 en 2018, waarop de gemeente aankijkt tegen een tekort van bijna 20 miljoen euro.

Compromis

Utrecht strijdt, evenals Den Haag, al jaren voor extra geld van het rijk voor de bijstand. Jaar op jaar komt de stad niet uit met het rijksbudget hiervoor. Na aandringen van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Utrecht om samen om tafel te gaan zitten, hebben de twee partijen onlangs een compromis bereikt. Over 2015 en 2016 krijgt Utrecht alsnog ruim 14 miljoen euro extra. Er blijft nog wel een tekort van 6 miljoen over, maar dat is het eigen risico binnen de zogeheten vangnetregeling.

 

Rechtszaken hervat

‘Wij zijn tevreden dat onze vasthoudendheid in deze kwestie tot dit resultaat heeft geleid’, aldus het college van Utrecht in een brief aan de raad. Met de schikking is het probleem echter niet structureel opgelost. De rechtszaken die de gemeente tegen SZW had aangespannen over 2017 en 2018 worden nu hervat. Over die jaren kijkt Utrecht aan tegen een tekort van 19,8 miljoen euro.

 

Kostendekkende financiering

Eerder werd duidelijk dat ook Den Haag met SZW tot overeenstemming is gekomen over de jaren 2015 en 2016. Voor de tekorten over die jaren krijgt Den Haag alsnog 22 miljoen extra. De stad blijft met een tekort van 14,1 miljoen euro zitten over 2015 en 2016. Den Haag had, net zoals Utrecht, ook voor 2017 en 2018 tot overeenstemming met het ministerie willen komen, maar daar wil minister Wouter Koolmees niet aan. De rechtszaken die daarover liepen, waren in afwachting van de uitspraak van de CRvB in de ijskast gezet, maar worden nu hervat. Den Haag heeft telkens voor de CRvB betoogd dat het rijk moet zorgen voor kostendekkende financiering bij taken die gemeenten van het rijk moeten uitvoeren. Het verstrekken van een bijstandsuitkering is daar een van.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.