of 64621 LinkedIn

Onduidelijkheid over budget oorzaak 3D-paniek

Uit een enquête van Binnenlands Bestuur en het NCRV-programma Altijd Wat blijkt dat bijna de helft van de gemeenteambtenaren en - bestuurders  onvoldoende tot slecht is voorbereid op de overname van rijks- en provincietaken per 1 januari 2015. Eén op de vijf voorziet zelfs het uitbreken van chaos.

De overgangsproblemen die gemeenteambtenaren en –bestuurders vrezen bij de decentralisatie van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg zijn volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een groot deel terug te voeren op de slepende onduidelijkheid over de toekenning van rijksgelden.

Chaos
Uit een enquête van Binnenlands Bestuur en het NCRV-programma Altijd Wat blijkt dat bijna de helft van de gemeenteambtenaren en - bestuurders  onvoldoende tot slecht is voorbereid op de overname van rijks- en provincietaken per 1 januari 2015. Eén op de vijf voorziet zelfs het uitbreken van chaos.

Laat beginnen met voorbereiding
In een reactie op de enquête – waaraan 975 gemeenteambtenaren en –bestuurders meededen – zegt de VNG dat gemeenten pas laat konden beginnen met de voorbereidingen, doordat zij gegevens over het beschikbare budget en de in te kopen zorg pas vanaf augustus hebben ontvangen.

Stroomversnelling
‘Sterker nog: toen werden de wetten pas vastgesteld en tot die tijd bleven er zaken in de wet veranderen. Nu gemeenten aan de slag kunnen, zie je dat het hele proces in een stroomversnelling is gekomen. In alle gemeenten zijn ambtenaren, bestuurders en raadsleden druk doende om alle voorbereidingen te treffen. Wij komen een grote betrokkenheid tegen bij alle gemeenten waar wij met onze experts op bezoek zijn. De sfeer in gemeenten is nu echt: volle kracht vooruit, en een enorme energie om de problemen waar men tegenaan loopt werkenderwijs op te lossen. Er wordt keihard gewerkt’, aldus de VNG.

Ondersteuningsteam VNG
Als gemeenten het nodig vinden, kunnen zij een beroep doen op het Ondersteuningsteam Decentralisaties en het Expertteam van de VNG. ‘Onze experts komen helpen met de vraagstukken die zij aantreffen en zorgen voor een extra versnelling in het proces. Gemeenten vragen het Expertteam ook regelmatig om een dubbelcheck te doen. Zijn de systemen echt helemaal goed om straks op 1 januari het werk te doen? Staan alle puntjes op de ‘i’? Verbeterpunten die daar dan uitkomen worden nog doorgevoerd zodat zij straks op een goede manier de zorg aan de inwoners kunnen leveren. Je ziet dat ambtenaren, bestuurders, raadsleden en griffiers in  grote getale bijeen komen om kennis te delen en van elkaars oplossingen te leren. Vorige week zaterdag waren hier nog 750 raadsleden en griffiers voor bij elkaar. Iedereen is druk bezig te zorgen om in de beperkte tijd, en ondanks de bezuinigsopgave door het rijk wordt opgelegd, de voorbereidingen te treffen om de zorg voor de inwoners te borgen. Hoewel we op dit moment voor een moeilijke opgave staan, is het een goede zaak dat deze zorgtaken naar gemeenten gaan. Gemeenten staan dichtbij hun inwoners, zijn betrokken en kunnen daardoor het vereiste maatwerk leveren en slimme combinaties maken’, aldus de koepelorganisatie.

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 19 van deze week. Op NPO 2 besteedt Altijd Wat vanavond (dinsdag 30 september) om 20.29 uur aandacht aan het onderzoek.


Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerrit op
Bestuurlijk Nederland kennende kan dit niet goed gaan!
Door Aad Cense (psychiater) op
Die chaos zou een stuk beheersbaarder zijn zonder die kermis van aanbesteding en inkoop die op lucht drijft en die de zorg van het cement tussen de stenen berooft.
Niet de transitie is de kern van het probleem, maar de marktideologie en het zwarte Pieten met verantwoordelijkheden
Door Van Geenen (adviseur) op
Gemeenten en samenwerkingsverbanden voelen zich, hoe onterecht soms ook, misschien nalatig en onder druk gezet in deze situatie. Dat levert paniekvoetbal op, het geeft de uitvoerende instellingen extra kansen in de huidige onderhandelingen. Gemeenten zullen zich hopelijk blijven bedenken of de nu af te sluiten contracten passen in de doelen die ze op langere termijn nastreven, zoals bijvoorbeeld meer integrale en vraaggerichte zorg/welzijn.