of 59082 LinkedIn

Onderzoek nodig naar risico’s hervorming langdurige zorg

De effecten en risico’s van de hervorming langdurige zorg moeten via een onafhankelijk onderzoek in kaart worden gebracht. Alleen dan kan de Tweede Kamer zich een afgewogen oordeel vormen over de vraag waar persoonlijke verzorging het beste kan worden ondergebracht. Dat schrijven de Wmo-wethouders van de Gooi en Vechtstreek in een brief aan de Kamer.

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de effecten en risico’s van de hervorming langdurige zorg. Alleen dan kan de Tweede Kamer zich een afgewogen oordeel vormen over de vraag waar persoonlijke verzorging het beste kan worden ondergebracht.

Risico’s niet in beeld

Dat stellen de acht wethouders Wmo van de Gooi en Vechtstreek in een brief aan de Tweede Kamer. Die debatteert morgen over de hervorming van de langdurige zorg. De wethouders stellen dat het kabinet weinig aandacht besteed aan de effecten en risico’s van de overheveling van persoonlijke verzorging vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) dan wel de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Afschuifrisico’s

De wethouders − die al eerder pleitten om gemeenten via de Wmo verantwoordelijk te maken voor persoonlijke verzorging − waarschuwen in hun nieuwe brief voor afschuifrisico’s tussen stelsels. Als Van Rijn bij zijn besluit blijft om persoonlijke verzorging onder te brengen in de Zvw dan voorzien de wethouders dat bezuinigingen op de langdurige zorg niet kunnen worden gerealiseerd. Ook verwachten ze ontslagen in de thuiszorg en koopkrachteffecten als zorgverzekeraars de premies gaan verhogen.

 

Massaontslagen thuiszorg

‘Wij zijn ervan overtuigd dat wij, door de synergievoordelen te benutten, de uitgaven op de lange termijn in de hand kunnen houden zonder verlies van kwaliteit. Hierdoor kunnen er meer banen worden behouden. Als wij dit niet kunnen doen dreigt er massaontslag bij (thuis)zorgorganisaties als gevolg van onvoldoende op elkaar afgestemde bezuinigingsmaatregelen door gemeenten en zorgverzekeraars’, aldus de wethouders in hun brief aan de Kamer. Zij vrezen dat een groot deel van de thuiszorgmedewerkers in de gemeentelijke bijstand terecht zal komen.

 

Ontoereikende informatie

De huidige informatie vanuit het kabinet is ontoereikend voor het vormen van een zorgvuldig en afgewogen oordeel, stellen de Wmo-wethouders van Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden en Naarden. ‘Daarvoor is volledige informatie over de effecten en risico’s van verschillende keuzes noodzakelijk.’ Een onafhankelijk onderzoek moet dit in kaart brengen, schrijven de wethouders in hun brief aan de Kamer.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hor op
Zorg zus, zorg zo.
Dit land heeft een oorlog nodig.