of 60220 LinkedIn

Onderzoek gevolgen eigen bijdragen Wmo flink vertraagd

Het onderzoek door het CBS naar de financiële gevolgen van eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen is fiks vertraagd en komt op zijn vroegst in november. Naar nu blijkt onderzoek het CBS echter niet of die eigen bijdragen leiden tot zorgmijding.

Het onderzoek door het CBS naar de financiële gevolgen van eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen is fiks vertraagd en komt op zijn vroegst in november. Op basis van de onderzoeksresultaten gaat staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) al dan niet ingrijpen bij gemeenten die het te bont maken bij het innen van eigen bijdragen. Het CBS onderzoekt echter niet of die eigen bijdragen leiden tot zorgmijding, zo blijkt nu.

 

Zorgmijding

Van Rijn had tijdens een Kamerdebat in maart gesteld dat de hoogte van de eigen bijdrage geen reden tot zorgmijding mag zijn, maar dat vooralsnog niet hij, maar vooral gemeenten aan de bak moesten. Gemeenten moeten hun inwoners goed informeren over het feit dat ze een eigen bijdrage moeten betalen, hen daarvan aan het keukentafelgesprek een indicatie geven én in de gaten houden of mensen vanwege de (hoge) eigen bijdrage afzien van zorg. Pas als de resultaten van het CBS-onderzoek er zouden zijn, zou Van Rijn kijken of ‘Den Haag’ moet ingrijpen. Aanleiding van dat debat was het onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) naar het gemeentelijk beleid rondom eigen bijdragen en de gevolgen daarvan voor inwoners met een Wmo-voorziening. Daaruit kwam naar voren dat een kwart van de Nederlanders afziet van zorg en ondersteuning door de (te) hoge eigen bijdragen die zij sinds 2015 voor Wmo-voorzieningen moeten betalen. 


November

De bedoeling was dat het CBS voor de zomer al met eerste resultaten zou komen. Dit wordt waarschijnlijk pas in november, zo meldt Van Rijn nu in een brief aan de Tweede Kamer Uit een tussentijdse rapportage van het CBS, waarin de vertraging en de nieuwe planning worden toegelicht, blijkt echter dat niet naar zorgmijding wordt bekeken. Dat was uitdrukkelijk wel de wens van de Kamer.

 

Kwantitatief onderzoek

Het kwantitatieve onderzoek van het CBS richt zich op gebruikers van langdurige zorg thuis waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald. Het CBS gaat daarvoor huishoudens meerdere jaren volgen. ‘Op deze manier kan de verandering in eigen bijdrage van 2014 naar 2015 worden vergeleken met de verandering van eigen bijdrage van 2013 naar 2014’, aldus het CBS in zijn tussenrapportage. Gekeken wordt naar huishoudens waarvan minimaal een persoon van 18 jaar of ouder in 2013 en in 2014 een eigen bijdrage moest betalen voor een voorziening vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) en/of Wmo-ondersteuning in natura én in 2015 een eigen bijdrage moest betalen voor een voorziening vanuit de Wmo 2015.

 

Geen gegevens

Het CBS gaat daarbij weliswaar ook onderzoeken welke groepen vorig jaar uit de Wmo 2015 zijn uitgestroomd, maar het afhaken door (te) hoge bijdrage wordt daarin niet meegenomen. Alleen uitstroom door overlijden en verhuizing naar een instelling (zorg met verblijf) wordt in kaart gebracht. ‘De overige redenen voor uitstroom worden in deze fase niet verder uitgesplitst aangezien dit niet tot de mogelijkheden behoort op basis van de beschikbare gegevens’, aldus de CBS-tussenrapportage.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door raad voor de ouderenbescherming op
Pollens
Door Alfred op
Er wordt zwaar bezuinigd op het CBS en juist onderzoek naar motivatie van mensen vereist méér investeringen dan alleen analyse van (bestaande) registraties, nl. enquetes of kwalitatief onderzoek om althans plausibele relaties te kunnen leggen tussen wat er in die registraties zichtbaar is. Het zou me niet verbazen als VWS dit niet begrijpt en/of financieel niet over de brug komt.
Door marquis de canteclaer op
Het CBS is een politieke harlekijn
nu dient het weer ene heer van Rijn.
De cijfers zijn als pokerspel
men beziet het beroven wel
en doen de zwaksten vreselijke pijn.

Menigeen heeft nog niet genoeg geleden:
afscheid van veelal een gezond verleden
Maar van Rijn begint nu over het geld
terwijl hem bij herhaling anders is verteld
ik ben als chronisch zieke, DOODMOE gestreden.

Sociaal, neen socialistisch is die man
ik geef hem niet nog een veeg uit de pan
Misschien is de gemeente wel iets socialer
maar van Rijn blijft voor ons de betaler
dan maar naar de rechter als ik het nog kan
Door Annemiek (ICmedewerker) op
Rekken en erbij blijven! Als de overheid iets per sé niet wil weten, dan zal het CBS dus zorgen dat dit ook niet gebeurt....