of 58952 LinkedIn

Onacceptabel dat CBS zorgmijding niet onderzoekt

Het is voor het CDA en SP onacceptabel dat het CBS niet onderzoekt of de eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen leiden tot zorgmijding. Mona Keijzer (CDA) en Renske Leijten en Henk van Gerven (SP) gaan staatssecretaris Van Rijn hierover aan de tand voelen.

Het is voor het CDA en SP onacceptabel dat het CBS niet onderzoekt of de eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen leiden tot zorgmijding. De SP heeft verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn (Wmo, PvdA) inmiddels om opheldering gevraagd en vindt dat het innen van eigen bijdragen voorlopig moet worden opgeschort. Ook het CDA gaat Van Rijn aan de tand voelen.

Waarheidsmijding

‘Deze staatssecretaris doet aan waarheidsmijding nu hij niet onderzoekt of de te hoge eigen bijdragen leiden tot zorgmijding’, stelt CDA-Kamerlid Mona Keijzer. ‘Al vanaf de eerste geluiden over de nieuwe zorgwetten heb ik voorgesteld eerst te kijken naar de effecten op de middeninkomens. Het mocht niet baten. Nu duidelijk wordt hoe desastreus het uitpakt, weigert hij onderzoek te doen naar de effecten van zijn beleid.’ Keijzer gaat schriftelijke vragen stellen ‘zodat glashelder wordt dat dit voor het CDA geen acceptabel onderzoek is’.


Bewust vage opdracht

De SP heeft Van Rijn inmiddels via Kamervragen om opheldering gevraagd. De SP-Kamerleden Renske Leijten en Henk van Gerven willen onder meer weten waarom het onderzoek is vertraagd en of het klopt dat het onderzoek, ‘in tegenstelling tot de uitdrukkelijke wens van de Kamer géén antwoord zal geven op de vraag of verhoogde eigen bijdragen leiden tot het mijden of opzeggen van zorg’, zoals Binnenlands Bestuur maandag meldde. De SP eist inzicht in de exacte onderzoeksopdracht aan het CBS. De fractie heeft het sterke vermoeden dat de onderzoeksopdracht bewust vaag is geformuleerd ‘zodat het resultaat ervan uitsluitend zal leiden tot nog meer onderzoek in plaats van een daadwerkelijke aanpassing van het beleid’. Gelet op de vertraging van het onderzoek en de onzekerheid over de bruikbaarheid van de uitkomsten ervan, moeten alsnog alle eigen bijdragen voor de Wmo worden opgeschort, vindt de SP.


Direct actie

Keijzer en Leijten eisten in maart al direct actie van Van Rijn, nadat uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) bleek dat een kwart van de Nederlanders van zorg afziet omdat ze de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen niet meer kunnen betalen. Leijten (SP) wilde het innen van eigen bijdragen opschorten tot in ieder geval na het debat over het CBS-onderzoek naar de financiële gevolgen van de eigen bijdragen. Keijzer (CDA) pleitte voor het hanteren van fictieve (lage) uurtarieven zoals die ook onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) golden. Van Rijn stelde toen echter nog niet te willen ingrijpen, maar eerst het onderzoek van het CBS te willen afwachten. De staatssecretaris stelde in dat debat dat het CBS ook in kaart zou brengen hoeveel Wmo-gebruikers afzien van zorg door (te) hoge eigen bijdragen en wat daarvan de gevolgen zijn. Nu blijkt dat het CBS dat niet onderzoekt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door sandra (44jaar) op
Dat niet de goede uitzoekopdracht zou worden gegeven ben ik al het hele jaar bang geweest en zo ontspringt van Rijn telkens de dan. Ik kan ondertussen over mij en lotgenoten een boek rondom eigen bijdragen, beleid van gemeenten, maximale eigen bijdragebeleid en de schade die dit te weeg brengt en niet te vergeten afzien van niet betaalbare zorg/zorgmijding en het blind geld storten door gemeenten aan hulporganisaties die dan niet alle zorg leveren. Lang leve het nieuwe zorg systeem. En al dat geld dat de budgethouders niet meer besteden verdwijnt tot slot in andere uitgaven van de gemeente. Triest...heel triest...
Door Max op
Sinds de decentralisatie doet de meerderheid van het gemeente personeel aan waarheidsmijding.
Door Marinka Vrieze op
Er valt zoveel op de zorg te bezuinigen er wordt zoveel opgedrongen ( ggz,sociale werkers,wijkverpleegkundigen er is zoveel te veel in een wijk wat niet wenselijk is maar wat de burgers toch ontvangen ( moeten ) want dit personeel biedt zichzelf aan.
Zorg en hulp gaat sinds de decentralisatie niet meer naar hetgeen wat echt nodig is en het kost veel tijd.Die bezuinigingen in de wijkteams zouden mooi gecompenseerd kunnen worden door een verlaging van de eigen bijdrage zodat echte zorg geleverd kan worden.
Door Kim (Adviseur) op
Volgens mij is alle onderzoek van voor 2016 niet zo relevant meer. De eigen bijdragen zijn sinds januari van dit jaar namelijk pas (voor met name de midden inkomens) hard gestegen. Als gevolg van de nieuwe doorberekening van uurtarieven (AWBZ "subsidie" zit er niet meer op) en als gevolg van een andere rekenwijze van het belastbaar inkomen volgens de Belastingdienst. Ook het onderzoek van de Bollenstreek ging over 2015 en zegt daarmee niets over de problemen die mensen sinds dit jaar ervaren.
Door Wim Jongejan (huisarts, gepensioneerd) op
In 2015 heeft het NIVEL(Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) een totaalnietszeggend onderzoek gedaan naar de relatie tussen zorg mijden en het verplichte eigen risico. De conclusie was dat er geen relatie was, maar hetzelfde onderzoek vermeldde dat bepaalde kwetsbare groepen niet (goed) vertegenwoordigd waren in het onderzoekspanel, nl de lager opgeleiden en de lager betaalden. En daar ging het nu juist om. Het Nivel had moeten concluderen dat men geen conclusie kon trekken. Triest dieptepunt in onderzoeksland, maar ja de belangen van de opdrachtgevers waaronder VWS en Zorgverzekeraars Nederland waren erg groot om het gepubliceerde resultaat te krijgen. Zie ook http://www.zorgictzorgen.nl/nietszeggend-onderzo …

Argumenteren dat het onderwerp al een keer onderzocht is gaat dus absoluut niet op.
Door M.v.Overbeek (Arbeidsongeschikt) op
Ook ik heb mijn hulp moeten opgeven omdat de bijdragen onbetaalbaar waren en werkwijze van het CAK je tot grote wanhoop en stress dreef. Heb de zorg in de eerste lijn alleen maar zien verslechteren en afkalven. Het leven is nu een grote strijd geworden om te vechten voor broodnoodzakelijke voorzieningen dan wel hulp. Mijn advies niet afwachten of men genegenbis onderzoek te doen, maar actie.
Door J.lubke (Gehandicapt) op
Ik zit na 17 jaar hulp te hebben gehad nu helemaal zonder dankzij de hoge eigen Wmo bijdrage. Eerst gehandicapt gereden door een onoplettende vrachtwagen chauffeur, toen bijna 16 jaar geknokt tegen de tegenpartij ivm ongevalsuitkering en toen dat bedrag binnen kwam begon de ellende.... Ik zou door mijn geld ineens 200 euro ipv 19.40 euro moeten betalen??? Ook de belastingdienst kwam nog even vorderen ivm box 3..... Geld gaat nu wel heel hard dus alle hulp laten vallen en nu langzaam aan het afglijden geestelijk en lichamelijk.... Ieder(in) kon niet helpen!? Heb 809 euro inkomsten en daar moet ik nu alles van doen dat kan toch niet waar zijn....heb ik dan geen recht op een menselijk bestaan???? Zodra ik wat energie heb ga ik mona keizer maar eens aanschrijven maar vertrouwen dat het goed komt heb ik niet. Voel me een last voor dit land door de manier waarop ik behandeld wordt.....KAPOT
Door Alexander (oud-raadslid) op
De logica van de reactie van mevrouw Brentjes begrijp ik niet. Het aangehaalde rapport geeft al aan dat rond de 25% minder zorg afneemt dan wel zorg mijdend is snel geteld. Het CBS onderzoekt niets van deze aard, is vastgesteld. Waar moeten we dan op wachten ?
Door Frans Siemer (Adviseur) op
In de bollenstreek is door APE onderzocht in hoeverre zorg gemeden wordt als gevolg van de eigen bijdrage. Valt heel erg mee: slechts in 2% van de gevallen. Zie http://www.isdbollenstreek.nl/Home/Actueel/Persb …
Door Renate Brentjes (PvdA) op
Ik sluit mij aan bij de reactie van JaapvV. Het lijkt mij niet handig om nu weer een herhaling van zetten te doen om te kijken naar zorgmijdend gedrag dit is gebeurd en op zoveel zorgvragers was dus uitkomst te verwaarlozen. Laten we nu eens niet meteen van alles roepen maar het komend rapport van CBS afwachten daar kunnen we al heel veel mee.

Relevante Parlementaire Dossiers