of 62812 LinkedIn

Omzetgarantie jeugdzorg moet worden voortgezet

De compensatieregeling voor jeugdzorgaanbieders moet alsnog worden voortgezet tot in ieder geval eind dit jaar. Dat stellen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

De landelijke compensatieregeling voor jeugdzorgaanbieders moet alsnog worden voortgezet tot in ieder geval eind dit jaar, met de mogelijkheid deze ook in 2021 voort te zetten. De compensatieregeling is op 1 juli stopgezet.  

Risico’s

‘Zonder voortzetting van de landelijke continuïteitsregeling ontbreekt een goed en eenvoudig vangnet. Dat levert grote risico’s op voor de continuïteit van jeugdhulp, in het bijzonder bij systeemaanbieders.’ Dat stellen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

 

Omzetverlies

Het rijk en de VNG hebben eerder dit jaar afspraken gemaakt over de compensatie van omzetverlies door zorgaanbieders. Tot 1 juli kregen zorgaanbieders de omzet helemaal vergoed, ook al kon vanwege de coronamaatregelen minder of andere zorg worden verleend dan contractueel met gemeenten was afgesproken. Voor de periode na 1 juli moesten zorgaanbieders met gemeenten ‘maatwerkafspraken’ maken. ‘In de praktijk blijkt dat de beoogde maatwerkaanpak uiterst moeizaam of zelfs helemaal nog niet tot stand komt’, schrijven de branches aan de Kamer, die daarom voor een landelijke regeling pleiten.

 

Geen regeling

Bijna alle aanbieders die maatwerkafspraken nodig hebben tijdens de tweede golf, geven aan dat gemeenten daar niet aan mee willen werken omdat er geen landelijke afspraken zijn, zo hebben leden van de branches laten weten. In sommige regio’s wordt een voor instellingen beperktere omzetgarantie geboden dan de VNG met het rijk heeft afgesproken. In enkele regio’s is de regeling nog niet uitgewerkt.

 

Zekerheid

‘We vragen niet om extra geld. Wat we wel vragen is jeugdhulpaanbieders duidelijkheid en zekerheid te geven, binnen de kaders van de contracten die voor 2020 gesloten zijn. Dat is een oproep om de budgetten die gemeenten al in hun begroting voor 2020 hadden opgenomen, daadwerkelijk aan de jeugdhulp te besteden. Net zoals andere financiers in de zorg omzetverlies als gevolg van corona compenseren’, stellen de branches in hun brief. De branches wijzen daarbij ook op de ‘deplorabele financiële staat van de jeugdhulp’.

 

'Administratieve explosie'

De administratieve rompslomp rondom de afhandeling van de compensatieregeling zijn de jeugdzorgaanbieders een doorn in het oog. De branches wijzen op het gevaar van een ‘administratieve explosie’. De VNG heeft gemeenten dringend geadviseerd hoe zij de verantwoording vorm kunnen geven. De branches betreuren het dat dit gemeenten niet zijn verplicht om dit allemaal op dezelfde wijze te regelen. ‘Als gemeenten de vrijheid nemen een eigen invulling of interpretatie te geven aan een landelijke oplossingsrichting – en gemeenten hebben wat dat betreft geen goed track record – dan ontstaat alsnog een administratieve explosie.’ De branches hopen alsnog op een landelijke, eenduidige wijze van verantwoording en vragen de Kamer daar bij staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) op aan te dringen.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ronald op
Regel dit gewoon landelijk! Jeugdzorgorganisaties zitten door heel het land. Door decentraal afspraken te maken krijg je verschillende afspraken.
Dus gewoon landelijk de afspraken maken en landelijk ook de compensatie regelen!