of 63966 LinkedIn

Ombudsman uit zorgen over nieuwe schuldenwet

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vindt de voorgestelde wijzigingen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) een stap in de goede richting. Desalniettemin wijst hij staatssecretaris Tamara van Ark in een brief op enkele elementen die volgens hem ontbreken in het wetswijzigingsvoorstel.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vindt de voorgestelde wijzigingen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) een stap in de goede richting. Desalniettemin wijst hij staatssecretaris Tamara van Ark in een brief op enkele elementen die volgens hem ontbreken in het wetswijzigingsvoorstel.

Informeren over gegevensuitwisseling

Het wetswijzigingsvoorstel maakt mogelijk dat nutsbedrijven, woningverhuurders en zorgverzekeraars informatie met gemeenten uitwisselen zodat wanbetalers sneller herkend en geholpen kunnen worden. Volgens de ombudsman staat in het wetsvoorstel echter niet aangegeven dat burgers ervan op de hoogte worden gehouden dat hun persoonlijke gegevens zijn gedeeld voor vroegsignalering. Van Zutphen wil dan ook dat in het wetswijzigingsvoorstel wordt opgenomen dat burgers zo snel mogelijk moeten worden geïnformeerd en dat hierbij ook een uiterlijke reactietermijn wordt aangegeven.

 

Sneller meewerken

Ook vindt Van Zutphen dat overheidsschuldeisers sneller moeten meewerken. Overheden moeten volgens hem in twee weken een schuldenoverzicht kunnen verstrekken als er eenmaal een schuldhulpverleningtraject is opgestart. De ombudsman noemt dezelfde termijn als gewenste reactietijd voor overheidsschuldeisers op een voorstel voor een schuldenregeling. Beide termijnen zouden volgens hem expliciet in het wetswijzigingsvoorstel moeten worden opgenomen.

 

Klachten

Tot slot wijst Van Zutphen erop dat het voor burgers onduidelijk is waar zij met klachten terecht kunnen als een gemeente de schuldhulpverlening aan een derde partij heeft uitbesteed. Hij wil dat in de memorie van toelichting duidelijk wordt opgenomen dat een gemeente altijd eindverantwoordelijk is voor de klachtenbehandeling.

 

Geen groepen meer uitgesloten

Op de drie kanttekeningen na is de ombudsman wel degelijk te spreken over het wetswijzigingsvoorstel. Van Zutphen is er onder meer blij mee dat gemeenten onder de nieuwe Wgs geen groepen – bijvoorbeeld zelfstandigen - meer de toegang tot de schuldhulpverlening kunnen ontzeggen.  Ook vindt hij het goed dat een gemeente de burger bij het nemen van een besluit expliciet moet melden op welke hulp hij of zij recht heeft. Daarnaast looft de ombudsman dat de hulp laagdrempeliger wordt door makkelijkere gegevensuitwisseling en is hij positief over het feit dat de wet voorschrijft dat de beslagvrije voet gerespecteerd moet worden.

 

Bij twee signalen in actie

Onder het wetswijzigingsvoorstel wordt het mogelijk dat gemeenten beter gebruik kunnen maken van zogenoemde vindplaatsen van veelvoorkomende schulden. Zorgverzekeraars worden verplicht om de woongemeente van een klant na 4 maanden wanbetaling op de hoogte te stellen. Voor nutsbedrijven geldt een periode van 3 maanden. Verhuurders moeten bij twee maanden betalingsachterstand de gemeente inseinen. Bij signalen van twee verschillende bronnen moeten gemeenten in actie komen en contact opnemen met de burger die zijn of haar rekeningen niet heeft betaald.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Keijzer op
*Waar blijft die onafhankelijke zorg coördinator naast de huisarts, die indiceert, delegeert, controleert en corrigeert en dat in een landelijk systeem?

*Waar blijft een onafhankelijk non profit landelijk systeem van sociale incasso bureaus (SIB)? Met een poot voor wel- en niet verplicht budgetbeheer en een voor sociale leningen? Deze instelling kan bij wet verplicht budget opleggen als dat nodig is. Dit systeem signaleert meteen waar het mis gaat en gaat contact opnemen met het huishouden. De berg komt dus bij Mozes bijtijds en kan verwijzen naar andersoortige hulp.

Daar zouden studieleningen ook onder kunnen vallen. Ik dacht dat als mensen hun studie niet hebben omgezet in een baan en inkomen, die deze lening kan afbetalen, deze kwijt gescholden ging worden. Een oververhitte woningmarkt staat hier los van. Overheid moet meer bouwen.

Een SIB en zorg coördinator zoals boven omschreven, kunnen prima samenwerken met eventueel aanwezige geschikte mensen uit netwerk van cliënt.

Nu komt het neer op vele uren per week en jaren lang (vaak intensieve) mantelzorg en ook financiële ondersteuning door het nee, non, no njet, vanuit WMO en Bijstand en met hun gigantisch frustrerende- en enorm extra belastende bureaucratie. Zie Pauw van 30 juni met een arts en 4 overbelaste mantelzorgers.

Hoelang blijft een klein landje als Nederland zo versnipperd werken? Van in dezelfde situatie dezelfde behandeling is al helemaal geen sprake meer door al die mits-wetten!

Hoelang nog houden al die mensen in de toplagen hun werkgelegenheid massaal in stand met zoveel negatieve uitkomsten voor de doelgroep?

Hoelang blijven werknemers intern nog zwijgen over die werksituatie?

Hoelang blijft die werksfeer en werkomstandigheden van de veldwerkers? Zoveel wisselingen van hulpverleners bij cliënten is veelzeggend voor de werksfeer daar. Al die eilandjes blokkeren elkaar. Als er iets mis gaat binnen die bureaucratie, is er zo een uurtje zoek van het beschikbare uurtje hulp per week of slechts 2 uurtjes hulp.

Hoelang blijven kerken nog zwijgen en alle andere relevante paraplu organisaties, om dit eindelijk eens goed landelijk te regelen?

Hoelang blijft de politiek nog knip en plakwerk doen? Dit moet je van de grond af herbouwen en op een goede wijze. Niet onder een dak alle macht met al het beschikbaar bureaucratisch traineren en cliënt staat er alleen voor, of mantelzorger.

Hoelang worden mensen nog betaald die het ene onderzoek na het andere doen naar de staat van schulden in dit land?
Door An (gehandicapt/arbeidsongeschikt) op
Allemaal heel leuk en aardig, maar er is ook een groep die buiten hun schuld om in de problemen raken en er never uitkomen. En ook geen aflossingsvermogen hebben hoe je ze ook budgetteer. Die groep kan je dan financieel failliet laten verklaren. Maar dan staan ze compleet op straat. Hetgeen niet wenselijk is omdat het om kwetsbare mensen gaat, die gehandicapt zijn, en afhankelijk van zorg. Die in hun leven na jarenlang 40 uur pw gewerkt te hebben, de keuze maakten om minder te gaan werken vanwege de zorg voor een zieke partner/kind/familie-lid(mv.gehandicapt) en daarbij zelf volledig arbeidsongeschikt raakte en afhankelijk van zorg. Daarbij hun partner verloren hetzij echtscheiding/overlijden en dus afhankelijk zijn van een aanvullende wwb/anw. Die groep is gewoon zwaar de sjaak in tegenstelling tot degene die gewoon een fulltime baan hadden op het moment dat ze arbeidsongeschikt raakten 80-100%. Daar ze op hun aanvullende uitkering met 20% worden gekort en doordat ze 2 uitkeringen hebben nog een extra korting er bovenop krijgen in de anw dan tenminste. 1 uitkering met loonheffing en de andere niet. Men vergeet dat die groep afhankelijk is van thuiszorg, merendeel woont in een wmo-woning die doordat partner/mv.gehandicapt gezinslid/kind thuis woonde de huur max verhoogd werd. Na overlijden van partner en gezinslid blijft degene dan achter met kind, geen recht op huurtoeslag, torenhoge huur, extra zorg/stook/energie/bewassingskosten en ga zo maar door. Kind wordt verplicht te stoppen met studie, gaat werken maar laag inkomen. En dan ga je met een huur van 780 en inkomen van moeders van 625, 1x rekenenen wie de rest mag betalen. En de gemeentes participeren net zo hard want je hoeft niet te rekenen op steun of een lagere huur zoals degene uit de wwb die overigens wel worden aangevuld tot 695. Heel die participatie-wet moet op de schop, temeer ook dat statushouders die een uitkering krijgen niet hoeven te participeren. Dat zorgt er ook voor dat de verhoudingen compleet scheef zijn. Het blijft de verantwoording van mensen om niet in de schulden te raken en niet uit te geven wat je niet hebt. Maar als alles wat er binnenkomt niet voldoende al is om zorg/energie/stook/huur etc te betalen. Dan ga je aardig stuk. Daarbij ik zit dus in een gemeente waar je met je rolstoel in een bushokje mag gaan vertoeven, en waar je heel stoer iedere keer een boete kan krijgen wegen verstoring van de openbare orde.
Door Sjouke G. op
Wat ik in deze problematiek niet snap is,.... dat je met een wanbetaler een kompleet financieel terroristen netwerk op kan zetten.
En niemand die daar wat tegen doet.

Gerechtsdeurwaarders nemen wanbetalers van mekaar over,... waardoor (als je de feiten kent) ze hun eigen personeel duperen,... hun eigen familie duperen, kortom Nederland duperen,... en dat is prima,... (???)

De wanbetaler is de afgod,.. want die moet bedient worden blijkbaar.. en de wereld zwijgt.....

Want waarom is er geen boete als je een wanbetaler helpt schuld maken?
En betalen schuldeisers domweg een gerechtsdeurwaarder om meer in de ellende te geraken.

De minister zei het al,... Nederland gaat kapot aan de schulden,.... Wat voor een hoop Nederlanders de slagzin te schijnt te zijn om schuldmaken te subsidiëren.
Mede omdat het door overheden betaald wordt.

Kortom schuld maken en haat zaaien mag,..
Als je de wanbetaler kan gebruik als rookgordijn

Of worden er toch een aantal 'wakker' ???

Ik mag het voor ons land hopen
Door Erik Bevaart (columnist) op
Geheel.eens met Jan Timmermann. Gaat het bij niet inlossen van schulden om onwil, onkunde of onmacht? Voor deurwaarders is dit minder interessant.
Door Jan Timmermann (Pensionado) op
Allemaal goed en aardig dat wetsvoorstel maar het maakt geen einde aan de invorderingsindustrie van deurwaarders en incassobureaus die elke schuld verveelvoudigen tot onneembare hordes. Dat mensen geld verdienen aan de schuld van een ander is toch feitelijk niet langer aanvaardbaar. Vervang deze hele industrie door een landelijk bureau van de overheid.