of 62236 LinkedIn

Ombudsman onderzoekt bijstandsbeleid Enschede

Aanleiding voor het onderzoek zijn klachten die bij de ombudsman zijn binnengekomen over de wijze waarop de gemeente Enschede de zoekperiode toepast en de manier waarop de gemeente omgaat met het verstrekken van voorschotten.

De Nationale Ombudsman gaat onderzoek doen naar de regels die de gemeente Enschede hanteert rondom het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Dit nadat er ‘uit verschillende hoeken signalen’ zijn binnengekomen dat er iets niet goed zit.

Mag niet
Het onderzoek gaat over de wachtperiode van vier weken die het college ingesteld heeft voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen. Zo’n wachttijd is voor mensen onder de 27 jaar landelijk ingevoerd, maar Enschede houdt hieraan vast voor álle inwoners. Enschede schort daarbij de aanvraag op met vier weken, wat volgens de wet niet mag, zegt ook staatssecretaris Jetta Klijnsma. Ook het beleid rondom voorschotten wordt door de Nationale Ombudsman tegen het licht gehouden.


Klachten
Aanleiding voor het onderzoek zijn klachten die bij de ombudsman zijn binnengekomen over de wijze waarop de gemeente Enschede de zoekperiode toepast en de manier waarop de gemeente omgaat met het verstrekken van voorschotten. Volgens een woordvoerder zijn er via verschillende kanalen klachten binnengekomen. ‘Daarom stellen wij uit eigen beweging een onderzoek in naar de informatieverstrekking door de Gemeente Enschede over het recht op bijstand en voorschotten voor aanvragers van 27 jaar en ouder.


Gesprek
Het college van Enschede is vorige week op de hoogte gesteld van het naderend onderzoek. Binnenkort zal de ombudsman naar Enschede afreizen voor een gesprek met de gemeente. Hoe lang het onderzoek gaat duren, kan de woordvoerder van de ombudsman nog niet inschatten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door wim (Bedrijfsvoering) op
Blijkbaar is er nog veel onduidelijkheid in het land op het gebied van de participatiewet en de voorloper de WWB.

Er zijn zelfs mensen hier die op de site nog spreken van de ABW. Ter info deze is sinds 2004 ter ziele.
Door Ronald Nijenhuis (Beleidsadviseur bd) op
Op 8 februari jl. was dit ook aan de orde in de Monitor op NPO2. Mijn advies: Eventjes terugkijken op Uitzending Gemist. En dan even nadenken over de reacties van getroffenen. Heeft dat nog iets met Sociaal te maken?
Door Johannes (adviseur) op
De actie van Enschede is volkomen terecht. waarom een verschil in leeftijd aanbrengen voor het opleggen van een zoekperiode? De leeftijd van 27 jaar is gewoon een willekeurig gekozen leeftijd.
Niet vergeten mag worden dat iedere Nederlander tegenover de samenleving de verplichting heeft alles in het werk te stellen om in eigen levensonderhoud te voorzien. Daar tegenover staat het recht op een uitkering. De lijn van de 27-jarigen doortrekkend komt dit recht pas in beeld nadat een belanghebbende daadwerkelijk heeft getracht op eigen kracht een baan te vinden of zich te melden bij een arbeidsbureau, dan wel heeft nagedacht over om- , her-, en bijscholing. In de huidige situatie is mogelijk sprake van leeftijdsdiscriminatie.
Door Chris (Adviseur) op
De wet moet gewoon netjes worden uitgevoerd.

Een punt van aandacht is voor gemeenten langs de grensstreek wel het beschikbare budget. De gevolgen van het nieuwe verdeelmodel (die Klijnsma er tegen de zin van de kamer heeft doorgeduwd) zijn voor gemeenten als Enschede nadelig en de reservepotten zijn na jaren bezuinigen gewoon op. Dit dwingt gemeenten tot aanpassingen in het beleid en uitvoering.
Door Nobby (animal cop) op
In het verleden is Enschede ook al eens negatief in het nieuws gekomen vanwege de "eigen" aanpak. Het ging toen over een computerprogramma van de TUT dat bijstandsbeslissers moest helpen bij een juridisch correcte beslissing op aanvragen. Het bleek dat de beslissers net zo lang aan de variabelen stonden te draaien tot de door hen van tevoren gewenste uitkomst op het beeldscherm kwam. Bijzonder. Het wordt tijd dat men gewoon de ABW netjes uitvoert. Daar hebben de burgers recht op.