of 61441 LinkedIn

Objectieve verdeling Wmo-budget leidt tot aardverschuivingen

De invoering van een model voor objectieve verdeling van Wmo-gelden gaat gepaard met grote verschuivingen ten opzichte van de manier waarop de pot in 2015 is verdeeld. De verschillen lopen uiteen van 58 procent minder tot 75 procent meer per gemeente. Dat blijkt uit de septembercirculaire die op Prinsjesdag verscheen. Het totaaloverzicht dat Binnenlands Bestuur maakt, laat zien dat het voor de meeste gemeenten om budgetwijzigingen van tien tot tientallen procenten gaat.

Invoering van een model voor objectieve verdeling van Wmo-gelden gaat gepaard met grote verschuivingen ten opzichte van de manier waarop de pot in 2015 is verdeeld. De verschillen lopen uiteen van 58 procent minder tot 75 procent meer per gemeente.

Dat blijkt uit de septembercirculaire die op Prinsjesdag verscheen. Het totaaloverzicht dat Binnenlands Bestuur maakt, laat zien dat het voor de meeste gemeenten niet om budgetwijzigingen van enkele procenten gaat, maar om tien tot tientallen procenten.

 

Objectieve criteria

Het Wmo-budget voor 2015 is verdeeld op basis van de geschiedenis: gemeenten waarvan de inwoners in het verleden veel zorg kregen toegewezen, krijgen komend jaar het meeste geld. Deze manier van verdelen moet plaats maken voor objectieve criteria die vaststellen wat de behoefte is aan zorg in een specifieke gemeente is. De aardverschuiving die invoering van zo'n objectief verdeelmodel met zich meebrengt, wekt de suggestie dat zorgtoewijzing tot dusverre natte vingerwerk was.

 

Grootste klappen

Uit het eind augustus gepresenteerde objectieve verdeelmodel viel al te destilleren waar de grootste klappen zouden vallen: onder gemeenten met een grote orthodox protestants-christelijke gemeenschap en onder de kleinere steden. De exacte bedragen per gemeente die nu bekend zijn gemaakt, bevestigen dit beeld, al zijn er ook onder deze typen gemeenten grote verschillen. Urk, Staphorst, Zwartewaterland, Barneveld, Oldebroek en Alblasserdam gaan er meer dan 20 procent op achteruit. Korendijk, Reimerswaal, Tholen en Lingewaal gaan er meer dan 20 procent op vooruit. Onder de gemeenten tussen de 50 en 100 duizend inwoners gaan er dertien meer dan 10 procent op achteruit en zes meer dan 10 procent op vooruit.

 

G4

Ook onder de vier grote steden zijn de verschillen groot. Den Haag levert bij invoering van het objectieve verdeelmodel 14 procent van het Wmo-budget in, Rotterdam 1 procent. Utrecht krijgt er daarentegen 24 procent bij. Amsterdam lijkt de Wmo-zorg momenteel al uiterst verantwoord toe te wijzen: invoering van een objectief verdeelmodel maakt voor de hoofdstad niet uit ten opzichte van het historische model.

 

Krimpgemeenten

In gebieden waar de bevolking krimpt (krimpregio's) of waar dat binnenkort gaat gebeuren (anticipeerregio's) komen vooral de gemeenten in Twente er bekaaid vanaf. Tubbergen, Twenterand, Dinkelland, Almelo en Oldenzaal leveren allemaal meer dan 20 procent in. Maar ook Zuid-Limburgse gemeenten kunnen aanzienlijk minder geld verwachten. De gemeenten rondom Rotterdam, die er in de huidige budgetverdeling bekaaid vanaf komen, profiteren juist van een objectieve verdeling. Brielle, Nederlek, Schoonhoven en Bernisse krijgen een meer dan 50 procent hoger budget.

 

Ingroeipad

De invoering van het objectieve verdeelmodel begint in 2016. Dat gebeurt niet in één klap. Eerst zal het gemeentelijke Wmo-budget gebaseerd zijn op een combinatie van historische en objectieve verdeling. Wanneer het budget geheel is gebaseerd op objectieve criteria, is nog niet duidelijk. 'De invoering van de objectieve verdeelmodellen in 2016 gaat vergezeld van een ingroeipad', aldus de septembercirculaire. De bedoeling is dat rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) er eind dit jaar uit zijn. De decembercirculaire moet duidelijk maken in welk tempo het objectieve verdeelmodel wordt ingevoerd en welk budget gemeenten in 2016 tegemoet kunnen zien. Maar zeker is dat nogal wat gemeenten zich eerder moeten voorbereiden op een lijdensweg dan op een ingroeipad.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Eric Höfkes (Directeur adviesbureau) op
Als het WMO verdeelmodel voorbeeld wordt voor het Participatiebudget hoe budgetten verdeeld worden door het Rijk aan gemeenten, dienen gemeenten zich goed te bedenken hoe zij met hun eigen burgers omgaan. Afknijpen of op een humane manier met je eigen burgers omgaan. Wie afknijpt krijgt de rekening gepresenteerd blijkt nu al bij de WMO. Bij de participatiewet moeten gemeenten bedenken, dat in de komende 5 tot 10 jaren het bijstandsbestand fors toe zal nemen. Vande huidige Wajong/Wia populatie zal plm. 70% in de Wet werk en Bijstand belanden. De bijstand zal dus toenemen tot plm. 1, 2 miljoen klanten. Hiervan dient de gemeente 10% te betalen. Plus de woonkostentoeslagen voor eigen woningbezitters, die bovendien gedwongen zullen worden hun huizen te verkopen. De wethouder van Enschede voelt nu al dat de kosten fors toenemen. Er gebeurt ook nogal wat. Zowel voor de WMO als WWB gelst dat het om voorzieningen gaat die uit de belastinggelden die wij met zijn allen opbrengen worden betaald. De AWBZ en WIA/Wajong, zijn verzekeringen op basis van solidariteit. We zien, dat de regeringspartijen en oppositie niet aan de renteaftrek voor hypotheken durven komen, die bij de huidige rentestand totaal overbodig is. Daardoor worden prijzen van koopwoningen en huurhuizen kunstmatig hoog gehouden en kost de staat meer dan 20 miljard structureel per jaar. Dit is de hoofdreden, dat op allerlei sociale voorzieningen wordt bezuinigd, die door gepensioeneerden, uitkeringsgerechtigden als AWBZ gerechtigden, Wajong/Wia-gerechtigden en chronisch zieken moet worden gefinancierd. De gemeenten draaien hier voor op en verzaken het om het Rijk aan te spreken om de genoemde eigen bijdrage van 10 % voor bijstand door het Rijk te laten betalen. Voor de korting op de AWBZ bedraagt het percentage wel 30 tot 40 % richting WMO vanwege zgn. verwachte schaalvoordelen doordat het door de gemeente wordt uitgevoerd. Per saldo komt het erop neer dat gemeenten er veel harder voor moeten knokken tegen het Rijk om betere budgetten te krijgen, willen zijn hun kwetsbare burgers niet fors tekort doen in de komende jaren. De wethouder uit Enschede had wel een komisch gevoel dat er iets mis gaat voor de gemeente, maar koos niet voor zijn burgers uit Enschede, waar hij voor op zou moeten komen. Hij heeft het lef niet om voor zijn burgers op de barricade te gaan naar Den Haag. Snapt het spel helaas nog niet. Bovendien zadelt hij buurgemeenten op met een hausse aan klanten die willen verhuizen naar een andere gemeente in de omgeving die wel voor de belangen van de eigen burgers opkomen. Kortom: Gemeenten laat je niet genaggelen door het Rijk.!!! en gebruik je gezonde verstand en kom op voor je eigen burgers.
Door Fons Bovens (directeur GGD Zuid Limburg) op
Er valt heel te zeggen over dit verdeelmodel. U zegt bijvoorbeeld zelf dat "Amsterdam lijkt de WMO-zorg momenteel al uiterst verantwoord toe te wijzen: invoering van het verdeelmodel maakt voor de hoofdstad niet uit ten opzichte van het historisch model". Betekent dat nadeelgemeenten onverantwoord met middelen omgaan en dus terecht gestraft worden met minder budget. Of bedoelt U dat wanneer het "objectieve" verdeelmodel overeenkomt met het historisch model er sprake is van een ideale situatie. In dat laatste geval ga ik met U mee, de werkelijkheid is veel te complex en laat zich niet vangen in rekenkundige formules die het predicaat "objectief" krijgen: de geschiedenis liegt niet minder dan de bedachte verdeelmodellen.
Door Teun Juk (adj. directeur) op
De kernvraag is: hoe objectief is het objectieve verdeelmodel gelet op de extreme verschillen. Wat mij betreft kan dit model de prullenbak in en komt er een nieuw objectief verdeelmodel wat meer recht doet aan de feitelijke situatie. Ik stel voor de Coelo hier nog eens kritisch naar gaat kijken
Door egbert (mbo) op
In Nunspeet verdwijnen allerlei activiteiten voor mensen
die in woongroepen verblijven. Deze worden straks in de woongroep gedaan.
Bijvoorbeeld iemand die eerst als activiteit elders ging koken of tekenen wordt dat afgenomen, daarvoor in de plaats mag hij straks koken of tekenen in de woongroep.
Maar daar zijn helemaal geen mensen voor, zeg maar geen geld.
Waardoor krijgen protestants christelijke gemeenten minder geld, doordat ze socialer zijn?
Dus mensen die hun naaste lief hebben worden daar voor gestraft, hoe gek kan het zijn?
Hoe zit het met de wmo in nunspeet?
Neemt deze ook af? Wie kan dat vertellen?
Volgens mij wel en dan tevens mensen die vanwege hun beperkingen helaas bijna de gehele dag binnen moeten zitten hun pleziertje afpakken.
Wat een asociaal beleid!
Hoe zit het eigenlijk met de wmo in nunspeet, zal ongetwijfeld minder worden denk ik.
Het graaien aan de top van al die instellingen waar minder validen uit onze samenleving verblijven neemt dat ook af? Of krijgen die hebzuchtige graaiende mensen nu nog meer, wat denkt u?
Door Mark op
Herverdeling gemeentefonds 1 is net geweest
Nu herverdeling WMO
Herverdeling gemeentefonds 2 komt er aan
3D gelden komen er aan. Onderdeel hiervan is de verdeling van de jeugdzorg gelden. Nu blijkt dat het rijk van verkeerde gegevens is uitgegaan. Deze verkeerde verdeling van het geld kost sommige gemeenten veel geld, andere krijgen geld waar ze geen recht op hebben. Rijk geeft fout toe, maar wil de verdeling niet aanpassen

Voor gemeenten valt geen pijl op te trekken hoeveel geld zij krijgen. Morgen kan het weer tonnen of een miljoen minder zijn. Het rijk gooit het over de schutting naar gemeenten voor veel minder geld.

Conclusie: ver uit het grootste risico voor gemeenten is het rijk.
Door jos van veen op
straks wordt het nog een argument om te gaan verhuizen

Er hangen donkere wolken in de lucht en met straks de extra belastingheffingen in gemeenten wordt het al met al en dure klus voor inwoners.