of 59329 LinkedIn

NZa: laat zorgkantoren en gemeenten info pgb-fraudeurs delen

Zorgkantoren hebben te weinig bevoegdheden om zorgaanbieders die met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) sjoemelen tegen te gaan en herhaling te voorkomen, schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zorgkantoren hebben te weinig bevoegdheden om zorgaanbieders die met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) sjoemelen tegen te gaan en herhaling te voorkomen, schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Te goeder trouw

De NZa onderzocht problemen met het terugvorderen van onterechte declaraties van zorgaanbieders onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Jongvolwassenen die als minderjarige pgb-houder waren, zijn volgens de wet verantwoordelijk voor het beheer van het budget en dragen dus automatisch de financiële gevolgen in gevallen van fraude door een zorgaanbieder. In het rapport Onderzoek terugvordering bij budgethouders te goeder trouw stelt de NZa dat dit automatisme dan ook beëindigd moet worden.  

 

Toegang tot de markt

Ook oordeelt de NZa dat frauduleuze zorgaanbieders nog te makkelijk toegang hebben tot de markt. Zorgkantoren, die toezicht houden op het gebruik van de pgb’s, kunnen aanbieders die in het verleden strafrechtelijk zijn vervolgd, failliet zijn gegaan, of in de financiële problemen zijn gekomen niet tegenhouden. ‘Bestuurders van organisaties die failliet gaan, na malversaties of wanbeleid, kunnen onmiddellijk doorstarten in een nieuwe rechtspersoon en zich richten op dezelfde pgb-cliënten of andere zorgleveringen’, aldus het rapport. Zorgkantoren kunnen onder de huidige wetgeving pgb-houders alleen adviseren om geen gebruik te maken van deze aanbieders.

 

Informatiebevoegdheid

Zorgkantoren zouden ook meer mogelijkheden moeten krijgen om gegevens over malafide zorgaanbieders uit te wisselen met de pgb-verstrekkende instanties, waaronder gemeenten. Die verstrekken persoonsgebonden budgetten onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. In het verleden maakte Artikel 55 van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) mogelijk dat gegevens over aanbieders onderling kon worden uitgewisseld. Binnen de huidige wetgeving is die mogelijkheid om privacyredenen aanzienlijk beperkt. Volgens NZa-woordvoerder Erik Bloem gebeurt het nog te vaak dat partijen die pgb-fraude hebben gepleegd onder de Wlz ook wegkomen met dezelfde praktijken onder de Wmo en vice versa.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ageya Melse (Zorgverlener) op
Het is vreselijk. En dit is waarom de pgb’s uit beheer van de clienten was gehaald? Ik wordt uitbetaald door mensen die een pgb hebben en zal deze maand weer extra lang op mn geld moeten wachten helaas als het al komt deze maand. In augustus is het pgb van een van mn clienten op en krijg ik mn geld weer keurig op tijd. Want dan moet hij het zelf betalen. Dat dat eigen beheer over het budget teruggedraaid is, is een ramp. Al bijna 25 j werk ik voor mensen met een pgb. Altijd werden die netjes beheerd. Ik werkte zelfs voor Bloem, een meisje met spierziekte die het eerste pgb kreeg!
Door Marcel Kolder (Kanteldenker) op
Als vader en PGB-budgethouder van een zeer een zeer ernstig meervoudig gehandicapte dochter zou ik ontredderd zijn als de optie PGB zou stoppen. Via ZIN is adequate zorg onmogelijk. Echter ook wij zijn getroffen door malafide zorgverleners. Na faillissement is die club met dezelfde medewerkers en bestuur gewoon weer doorgegaan. Ondanks kennis van fraude bij het Almeers bestuur hielden burgemeester en wethouder de hand boven het op van de oprichtster.
Door W.F.Willems (pensioen) op
Dat komt er van indien je door onze omhooggevallen zwemster Erica Terpstra in het diepe wordt gegooid. Allerwegen voor gewaarschuwd als veel te fraude gevoelig, maar ja de "gekke henkies"achter de buro's in Den Haag weten het altijd beter.