of 60831 LinkedIn

Nul euro uit ‘stroppenpot’ is onredelijk

De gemeenten die hun aanvraag voor het Fonds tekortgemeenten in de prullenbak zagen verdwijnen, zijn absoluut niet blij.

Tekorten in het sociaal domein hebben ze zeker en een aanvraag voor een bijdrage uit de ‘stroppenpot’ deden ze ook. Maar onder meer de gemeenten Terneuzen, Hof van Twente, Rhenen en Simpelveld kregen nul op het rekest.

Terneuzen had het zien aankomen, maar vindt het onredelijk dat er een hoge drempel is gehanteerd. ‘Bovendien vinden wij dat beide beleidsvelden niet gezamenlijk maar afzonderlijk moeten worden beoordeeld’, zo laat een woordvoerder van Terneuzen weten.

 

Drempel

De gemeente had over 2016 en 2017 een tekort op de jeugdhulp van in totaal ruim 2,2 miljoen euro. De drempel om voor het Fonds tekortgemeenten in aanmerking te komen, lag op gecumuleerd 40 euro per inwoner (voor de Wmo en jeugdzorg samen). Die drempel haalt de gemeente op de jeugdhulp alleen al, maar op de Wmo heeft de gemeente een overschot.

 

Structurele toename

‘Door het vaststellen van een drempelbedrag voor jeugd en Wmo lopen wij die compensatie mis’, aldus Terneuzen in haar brief aan het Fonds tekortgemeenten. Daarin verzocht de gemeente om bijstelling van het gehanteerde drempelbedrag, zodat de gemeente toch voor compensatie in aanmerking zou komen. Dat is niet gebeurd. Terneuzen krijgt niets uit de stroppenpot. Het tekort op de jeugdhulp is telkens bijgepast uit het overschot dat de gemeente in die jaren op de Wmo had. ‘Dit overschot neemt echter jaarlijks steeds verder af, terwijl de kosten voor de jeugdhulp structureel toenemen’, zo schreef Terneuzen aan het Fonds.

 

Niet blij

Hof van Twente had met een tekort van ruim 1,3 miljoen euro over 2016 en een tekort van ruim 3 miljoen euro over 2017 wel degelijk een bijdrage uit de stroppenpot verwacht. Omgerekend per inwoner is dat een tekort van 37,62 euro in 2016 en 85,92 euro over 2017. Na overleg met de beoordelingscommissie van het Fonds bleek een aantal kosten niet te mogen meegenomen in de berekening van het tekort. Daardoor zakte het tekort tot onder de greisn van 40 euro per inwoner. 'We zijn hier absoluut niet blij mee’, zo laat een woordvoerder weten. Bezwaar aantekenen is echter niet mogelijk. De tekorten in 2018 en 2019 in Hof van Twente dreigen nog verder op te lopen naar respectievelijk ruim 3,7 miljoen en ruim 3,8 miljoen euro.

 

Signaal

Rhenen wist vooraf dat ze geen compensatie zouden krijgen, maar heeft met de aanvraag voor een bedrag van bijna 420.000 euro een signaal willen afgeven. Rhenen keek in 2016 aan tegen een tekort van 407.500 euro op de jeugdhulp. Dat tekort steeg naar 936.500 in 2017. Naar het zich laat aanzien, loopt dat tekort dit jaar op tot ruim 1 miljoen euro. Op de Wmo was sprake van een overschot: van 647.500 in 2016 en 490.500 vorig jaar. Dit jaar verwacht Rhenen een overschot van 349.000 op de Wmo. Net als Terneuzen vindt Rhenen dat de drempel lager had gemoeten, omdat ze nu meebetalen aan het tekort van andere gemeenten ‘waardoor ons tekort nog verder oploopt. We hebben het proces efficiënt ingericht en indiceren scherp. Gemeenten die erg ruimhartig zijn worden nu gecompenseerd’, aldus de woordvoerder van Rhenen.

 

Simpelveld krijgt evenmin geld uit de stroppenpot. De gemeente noteerde over 2016 en 2017 een tekort van 560.000 euro op de jeugdhulp en Wmo en had 172.000 euro aangevraagd.

 

77 gemeenten hebben geld uit het Fonds tekortgemeenten gekregen, zo werd eind vorige week bekend. Er was eenmalig 200 miljoen euro beschikbaar. Het rijk betaalt daarvan de helft, de gemeenten de andere helft. De 77 gemeenten hebben samen een tekort van bijna 490 miljoen euro.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.