of 64740 LinkedIn

Normtijden: eindelijk duidelijkheid voor gemeenten

Nijkerk en Bodegraven-Reeuwijk zijn blij met de uitspraak over normtijden huishoudelijke ondersteuning van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Eindelijk duidelijkheid, zo stellen beide gemeenten. Ook voor andere gemeenten.

De gemeenten Nijkerk en Bodegraven-Reeuwijk zijn blij met de uitspraak over normtijden huishoudelijke ondersteuning van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Eindelijk duidelijkheid, zo stellen beide gemeenten in een reactie op de uitspraak van de CRvB van maandag. Die duidelijkheid zal ook andere gemeenten helpen, zo verwacht Bodegraven-Reeuwijk. In ieder geval beide gemeenten moeten aan de bak met hun indicatieprotocollen.

Onzekerheid

‘Gemeenten verkeren sinds de invoering van de Wmo 2015 in onzekerheid over de juridische aspecten rondom de hulp bij het huishouden. In die zin zijn wij blij dat er verdere duidelijkheid komt door de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. We verwachten dat de uitspraak gevolgen heeft voor meer gemeenten’, aldus verantwoordelijk wethouder Kees Oskam (Wmo, ChristenUnie) van Bodegraven-Reeuwijk. ‘De kern van de rechtszaak zit in een oordeel over de objectieve en onafhankelijke onderbouwing van beleid op het gebied van de hulp bij het huishouden en het onderzoek dat de gemeente Utrecht daarvoor voor haar gemeente heeft verricht. Meerdere gemeenten zijn daarnaar op zoek.’

 

Beleidskeuzes

De CRvB heeft maandag geoordeeld dat het KPMG-onderzoek naar normtijden huishoudelijke hulp deugdelijk en onafhankelijk is. Gemeenten kunnen die normtijden dus weliswaar hanteren, maar dan moeten deze gemeenten wel dezelfde beleidskeuzes maken als Utrecht, waarop het KPMG-onderzoek is gebaseerd. Nijkerk en Bodegraven-Reeuwijk hebben hun eigen (beleids)interpretatie aan de normtijden gegeven. Dat kan niet, zo heeft de CRvB geoordeeld. Daarom kunnen de normtijden van in ieder geval deze gemeenten niet worden onderbouwd met het KPMG-onderzoek.

 

Ter discussie

Nijkerk, die zelf bij de CRvB in beroep ging, is blij dat de rechter heeft geoordeeld dat de rapporten van KPMG en HHM deugdelijk en onafhankelijk zijn. Dat stond na verschillende rechterlijke uitspraken ter discussie. De gemeente gaat zo snel mogelijk het indicatieprotocol actualiseren, waarmee de indicaties beter kunnen worden onderbouwd. Het huidige indicatieprotocol is, net als bij heel veel andere gemeenten, gebaseerd op onderzoeken van de adviesbureaus HHM en KPMG. Omdat Nijkerk andere beleidskeuzes heeft gemaakt kunnen de onderzoeken niet volledig als onderbouwing voor het gemeentelijk beleid gebruikt worden. Nijkerk hoopt het geactualiseerde indicatieprotocol over een paar maanden klaar te hebben.

 

Maatwerk

Het is nog niet helemaal duidelijk of een andere wijze van indiceren voor mensen in de praktijk tot verandering zal leiden, laat Nijkerk weten. Tot er een nieuw protocol is, zal de gemeente in lijn met de uitspraak en met behoud van maatwerk indiceren. Bij ongewijzigde omstandigheden behouden de huidige gebruikers van huishoudelijke hulp de uren die ze toegekend hebben gekregen. Nijkerk verwacht betrokken inwoners over een paar maanden verder te kunnen informeren.

 

Aanpassing

Bodegraven-Reeuwijk bekijkt nu wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor het beleid. ‘We streven ernaar de inwoners met een indicatie zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Wij durven hier nog geen termijn aan te verbinden’, laat een woordvoerder weten. ‘De uitspraak is aanleiding om ons beleid tegen het licht te houden en opnieuw te formuleren. Dit nieuwe beleid is vervolgens de basis om te onderzoeken welke inwoners een aangepaste indicatie moeten ontvangen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ben Bugter (adviseur) op
De CRvB erkent in overweging 4.5.1 dat het KPMG rapport geen wetenschappelijk onderzoek is. Maar dat hoeft het ook niet zijn. Het is een onafhankelijk en deskundig bedrijfsmatig onderzoek dat door de gemeente gebruikt kan worden. “Hieraan doet niet af dat, zoals erkend, het onderzoek niet voldoet aan de in het rapport-Homan bedoelde wetenschappelijke maatstaven”. Twee andere zaken zijn veel belangrijker
Gemeenten kunnen die onderzoeken gebruiken, mits zij op exact dezelfde wijze in hun beleid het resultaat hebben omschreven als de gemeenten waarvoor de onderzoeken zijn uitgevoerd. Het beleid is echte bijna nooit exact gelijk. Ook zegt de Centrale Raad dat als een resultaat met deugdelijk onderzoek is opgenomen in beleidsregels, de gemeente in alle individuele gevallen nog steeds moet onderzoeken of de inwoner ook gecompenseerd is in zijn ondersteuningsbehoefte. Zo niet, dan moet de gemeente afwijken van de beleidsregel en in de beschikking uitwerken hoe het resultaat dan wel te behalen, met tijdseenheden in de beschikking voor de werkzaamheden die tot dat resultaat moeten leiden. Maatwerk moet dus altijd.
Door Ria Huisman (directeur) op
Wat ik mis is nog dat het KPMG niet voldoet aan de wetenschappelijke eisen, het een bedrijfskundig onderzoek is.
Respondenten voor dit onderzoek zijn aselect gekozen.
Er geen maatwerk is geleverd geen rekening is gehouden met beinvloedingsfactoren, omvang huis, samenstelling huishouden, eigen kracht KPMG gebruikte standaardmodule
Ook wordt niet genoemd het ingebrachte rapport van eiser van 3-8-18 van prof. A.C.Homan
deze geeft aan dat de tijdsmetingen een vertekend beeld gaven de gemeenten hadden immers al gekort in uren.