of 59345 LinkedIn

Noordenveld in de fout met traplift

De gemeente weigerde dat eerder omdat de vrouw zich niet op tijd zou hebben ingeschreven voor een gelijkvloerse seniorenwoning, waarmee de aanvraag voor het ondersteuningsmiddel volgens het college had kunnen worden voorkomen. Het college van de gemeente Noordenveld, dat door de rechtbank eerder in het gelijk werd gesteld, verwees naar de door de gemeenteraad vastgestelde verordening, waar onder meer in staat dat een cliënt voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt als de noodzaak tot ondersteuning niet te vermijden was, en als van een cliënt niet redelijkerwijs te verwachten is dat die zelf een maatregel treft die een latere ondersteuningsaanvraag onnodig maakt.

De Centrale Raad voor Beroep vindt dat de Drentse gemeente Noordenveld een 73-jarige inwoner conform de Wmo een traplift moet toekennen.

De gemeente weigerde dat eerder omdat de vrouw zich niet op tijd zou hebben ingeschreven voor een gelijkvloerse seniorenwoning, waarmee de aanvraag voor het ondersteuningsmiddel volgens het college had kunnen worden voorkomen. Het college van de gemeente Noordenveld, dat door de rechtbank eerder in het gelijk werd gesteld, verwees naar de door de gemeenteraad vastgestelde verordening, waar onder meer in staat dat een cliënt voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt als de noodzaak tot ondersteuning niet te vermijden was, en als van een cliënt niet redelijkerwijs te verwachten is dat die zelf een maatregel treft die een latere ondersteuningsaanvraag onnodig maakt.

Gehakt
Volgens het college was het voor de vrouw vanwege haar leeftijd voorzienbaar dat zij ouderdomsgebreken zou krijgen, waardoor zij maatregelen had moeten treffen. De Centrale Raad voor Beroep maakte gehakt van dat argument; de motivering van het college ‘komt erop neer dat ouderen die met het ouder worden samenhangende gebreken krijgen vrijwel nimmer aanspraak kunnen maken op een maatwerkvoorziening, omdat deze gebreken voorzienbaar zijn en op deze gebreken had kunnen en moeten worden geanticipeerd’, aldus de CRvB. ‘Voor een dergelijke vergaande verplichting zou een expliciete wettelijke grondslag noodzakelijk zijn. De Wmo 2015 bevat deze grondslag niet.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door meesterleen (adviseur soc.domein) op
ook hier had een goed geïnformeerd cliëntenondersteuner een hoop ellende en tijdsverlies voor een 73-jarige kunnen voorkomen. Om op jeugdige leeftijd al te moeten gaan plannen/sparen voor het geval dat later ONVOORZIENE (ouderdoms)gebreken kan krijgen is werkelijk te banaal voor woorden in een gemeente verordening voor hun ingezetenen. In de Griekse mythologie werden gebrekkigen van de rots af gegooid (Sparta)