of 64120 LinkedIn

Noord-Holland dreigt met ingrijpen in Castricum

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dreigen de huisvestingstaken voor statushouders van Castricum over te nemen. De provincie verwacht in meer gemeenten te moeten ingrijpen.

De provincie Noord-Holland dreigt de huisvestingstaken voor statushouders van Castricum over te nemen. Als de gemeente niet alsnog voor eind dit jaar huisvesting heeft geregeld voor 34 statushouders, gaat de provincie over tot een indeplaatsstelling. De provincie gaat dan de achterstand op kosten van de gemeente wegwerken. De provincie verwacht in meer gemeenten te moeten ingrijpen.

In gebreke

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben woensdag het voornemen tot indeplaatsstelling naar Castricum gestuurd. Een dergelijke stap wordt alleen genomen als een gemeente stelselmatig in gebreke blijft. ‘Ondanks herhaaldelijke gesprekken en interventies van de kant van de provincie komt de gemeente Castricum sinds 2020 de eigen toezeggingen niet na’, stellen GS.

 

Grote achterstanden

Uit woensdag gepubliceerde cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat vrijwel alle gemeenten in alle provincies fors achterlopen met de huisvesting van vergunninghouders. Over heel Nederland zijn er tot 1 september 12.757 te weinig statushouders gehuisvest. Zuid-Holland spant de kroon met een achterstand van 2.412 statushouders, gevolgd door Noord-Holland met 2.128. Uit de cijfers van BZK blijkt dat Castricum tot 1 januari komend jaar een achterstand heeft van de huisvesting van 58 statushouders.    

 

Geen verder uitstel

Noord-Holland dreigde vorig jaar Amsterdam met een indeplaatsstelling, maar de gemeente heeft er dusdanig hard aan getrokken dat zij eind vorig jaar de achterstand vrijwel helemaal had weggewerkt. Ook andere gemeenten in de provincie hebben achterstanden, zo laat een woordvoerder van verantwoordelijk gedeputeerde Cees Loggen (wonen, VVD) weten. Dat blijkt ook uit de woensdag gepubliceerde BZK-cijfers. Uit het jaarverslag interbestuurlijk toezicht over 2020 van de provincie Noord-Holland blijkt dat onder meer de gemeenten Den Helder, Schagen, Koggenland, Alkmaar, Heiloo, Beemster, Edam-Volendam en Bloemendaal eind 2020 te weinig verblijfsgerechtigden hebben gehuisvest. Die werken echter harder aan het wegwerken daarvan dan Castricum. ‘De provincie vindt dat zij het naar deze gemeenten niet kan rechtvaardigen om verder uitstel te verlenen aan de gemeente Castricum’, aldus gedeputeerde Loggen.

 

Inburgering

Elk half jaar wordt gekeken of gemeenten voldoen aan de met het rijk gemaakte afspraken over de huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning. De provincies moeten erop toe zien of de afspraken worden nagekomen. ‘Naast de toezichtstaak die de provincie in opdracht van het rijk uitvoert, vinden wij het belangrijk dat gemeenten aan hun taakstelling voldoen’, stelt Loggen. ‘Als er onvoldoende woningen beschikbaar zijn, moeten verblijfsgerechtigden langer verblijven in asielzoekerscentra. Zij kunnen hun inburgering in de Nederlandse samenleving dan niet starten.’

 

Andere verdeelsleutel

De Noord-Hollandse gemeenten en de provincie worstelen met de huisvesting van verblijfsgerechtigden, onder meer vanwege de krapte op de woningmarkt. Daarnaast leidt de huidige verdeelsleutel van het rijk − hoe meer inwoners, hoe groter de opgave voor een gemeente − voor de Noord-Hollandse gemeenten tot een ‘onevenredige hoge belasting’, schreven Gedeputeerde Staten eind juni in een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De Noord-Hollandse gemeenten moeten structureel te veel verblijfsgerechtigden huisvesten, stellen GS. Zij verwachten dat dit jaar zeven op de tien gemeenten in Noord-Holland onvoldoende huisvesting voor verblijfsgerechtigden kunnen realiseren. In al die gemeenten zou de provincie via een indeplaatsstelling moeten ingrijpen. Ondoenlijk, stellen GS. Ze willen met Ollongren in overleg over een andere verdeelsleutel, waarbij rekening wordt gehouden met de woningbouwproblematiek.

 

De gemeente Castricum wil voorlopig geen commentaar geven, zo laat een woordvoerder weten.  

 

Afbeelding

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Het woningbouw-balletje ligt vooral bij Provincies en het Rijk en niet of nauwelijks bij gemeenten, die bovendien zelf niet eens woningen mogen/kunnen bouwen/exploiteren. Het wordt tijd dat deze Overheidslagen eens wakker worden geschud.
Door Nico uit Loenen (voormalig rijksambtenaar) op
@drs. ENabled, scherp opgemerkt! Maar de geschiedenis herhaald zich voortdurend, wel eens van extrapoleren gehoord? Je kan de toekomst redelijk goed voorspellen als je de geschiedenis bestudeerd, maar die link ontgaat je blijkbaar.
Door drs. E. Nabled op
@ Nico. U hebt het over de toekomst, maar voert dan de 8e president van de USA op, terwijl de huidige president, Joe Biden, de 46e is: daar zit bijna 200 jaar tussen! Dus u raaskalt maar wat..
Door Nico uit Loenen (voormalig rijksambtenaar) op
Met het oog op de toekomst zou de regering eens moeten onderzoeken of er nog goede locaties in Nederland zijn voor een reservaat voor vastgeroeste autochthone kaaskoppen die hun eigen tradities en cultuur met wat toverdrank in stand willen houden. Ik verwijs dan even naar de situatie in de VS waar de 8e president, de Nederlander Martin van Buuren, als 1 van de vele Europese gelukzoekers de "Indian removal act" had bedacht om wat ruimte te scheppen. link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Trail_of_Tears en deze: https://oncyclopedia.org/wiki/Galli%C3%AB Niets nieuws onder de zon dus in Castricum :-)
Door Bob op
Dezelfde rechten Rob? Moet je toch eens uitleggen hoe het kan dat de één binnen 14 weken een huis aangeboden moet krijgen, inboedel incluis, terwijl de ander tot Sint Juttemis op een wachtlijst mag en z'n wasmachine zelf mag betalen. Erg benieuwd.
Door drs. E. Nabled op
Tja Rob, ik had ook liever in huize Alfred H. Heineken geboren willen zijn. Ik had er niet tegen op gezien om alles van pap en mam met mijn grote zus te moeten delen. Maar: zo is het niet gegaan: vette pech! En wat voor nietszeggende flauwekul argumentatie is dit eigenlijk, het geluk hier geboren te zijn?
Door Spijker (n.v.t.) op
@Rob. Je kunt als provincie wel de dappere jongen uithangen maar als je zelf onvoldoende doet om het woningbouw probleem op te lossen dan hebben je weinig recht van spreken.
Door Robin (influencer) op
@ Rob. Er leven ongeveer 8 miljard mensen op deze planeet. Ongeveer 15 miljoen daarvan hadden het geluk hier geboren te zijn en niet elders op de wereld. En dan? Die andere bijna 8 miljard die niet het geluk hadden hier geboren te zijn, ook maar hier naar toe halen?
Door Anand (Adviseur) op
@rood hesje policor
Door Rob op
Ik ben blij dat er een provincie is die zo dapper is om aandacht te vragen voor de positie en rechten van vluchtelingen met een status die al jaren en jaren in asielzoekerscentra zitten te wachten op een huis. Als meer gemeenten al in eerdere jaren uitvoering hadden gegeven aan hun huisvestingstaken voor statushouders dan hadden die mensen niet zo lang in de problemen hoeven te zitten. Statushouders zijn gewoon lid van deze samenleving en hebben dezelfde rechten als een ieder die hier rechtmatig verblijft en het geluk heeft gehad hier geboren te zijn en niet elders op de wereld.