of 64621 LinkedIn

Noodopvang asielzoekers in Vlissingen

© Shutterstock
© Shutterstock
5 reacties

De voormalige marinierskazerne in Vlissingen wordt ingericht voor de tijdelijke noodopvang van maximaal 350 asielzoekers. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het verzoek van het Rijk voor opvang in de leegstaande kazerne aan de Oosterhavenweg. De opvang is voor maximaal zes maanden met als einddatum 1 juli 2022.

Informatiebijeenkomst
In de eerste helft van december organiseert de gemeente samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een informatiebijeenkomst voor inwoners en ondernemers. Het COA zorgt voor de opvang, huisvesting, zorg, begeleiding en bewaking van de vluchtelingen op het terrein. Daarbuiten handhaaft de politie. De eerste vluchtelingen worden begin januari verwacht.

Extra capaciteit
De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol door een hoge instroom en omdat statushouders moeizamer dan eerder doorstromen naar reguliere huisvesting. Het COA zoekt daarom overal in het land naar extra capaciteit. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bart (Beleidsadviseur) op
@Zipje een beetje elite heeft toch een groot, onuitputtelijk arbeidsproletariaat nodig. Het probleem van Nederland was door alle maatregelen, dat we die niet meer hadden. Niemand meer die bereid was om voor een habbekrats aan de lopende band te staan. Dus dan moet je toch weer aan de slag om een generatie in je land te krijgen die dat wel doet. De open grenzen voor werknemers in de EU was een fantastische optie. Dat drukt de arbeidsvoorwaarden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is o.a. de WW duur teruggebracht van 5 naar 2 jaar en de IOAW en IOAZ afgeschaft, zodat ook oudere werklozen bereid zijn om zich vanuit het centrum van Den Haag met een busje naar de tomatenkas te laten transporteren als dagloner. Je moet wel, want als je 60 bent en huiseigenaar, dan val je dus na 2 jaar terug op de bijstand en moet je je huis uit. Een sociale huurwoning is er niet meer.
Nog beter om een sloppenwijk te hebben aan de rand van de stad, overigens. Dan heb je daar in de stad niet zoveel last van. Dat is de volgende stap, wellicht. De echte armen komen dan niet in de torenflats, maar in krottenwijken langs de randen van de steden. In Frankrijk zie je dat al gebeuren.
Door Zipje (gemeenteambtenaar) op
@Bart: Het Geniale D66 heeft ook een geniale oplossing voor de woningnood. We gaan inbreiden in de steden en laten de afstandsnormen los zodat er dicht op elkaar staande torenflats met kleine appartementen komen waar niet-D66-ers in kunnen wonen. Die zijn vast dol op tIny houses.
Oh ja, die extra wegen komen er niet want het milieu moet gespaard worden dus er rijden binnenkort alleen nog zwaar gesubsidieerde Tesla's rond.
Door Bart (Beleidsadviseur) op
@Zipje er zit een soort vliegwiel in ons systeem dat leidt tot steeds meer mensen. De asielzoekers moeten wonen, eten etc. Die 750.000 arbeidsmigranten moeten ook eten en wonen. Er zijn ook weer mensen nodig om dat te regelen. Als we bouwvakkers moeten inhuren uit oost Europa om nieuwe huizen te bouwen, moeten die zelf ook weer eten en wonen. We zitten vast in een soort cirkel. De vergrijzing bestrijden we er niet mee, de mensen zijn al wat ouder. De opgebouwde pensioenen zijn er niet of minimaal, dus Nederland kan daar ook weer voor opdraaien voor dat derde deel dat permanent blijft. Dus om dat te verzachten hebben we weer economische groei nodig met…..weer nieuwe arbeidsmigranten. Zo hebben we in 12 jaar tijd een bevolkingsgroei van 1,3 miljoen mensen. Komende 12 jaar komt dat er nog eens een keer bij. Mevrouw Ollongren wijst grote bouwlocaties aan en vergeet dat naast de gebouwen er ook nog meer wegen en bruggen moeten worden aangelegd. Moeten we ook weer oost Europeanen voor invliegen, waarvan een deel weer permanent blijft. Lang leve D66. Echt een geniale partij. Groot inzicht.
Door Zipje op
@ Bart: Het is bovendien de vraag of die beweerde economische voordelen van migratie er ook zijn.
Als al het werk dat met de opvang, huisvesting en inburgering van nieuwkomers niet meer nodig zou zijn, komen er ik weet niet hoeveel arbeidskrachten vrij voor nuttige banen waarvoor we nu niemand kunnen vinden. Daarbij zou mevrouw Kaag ook het aantal vluchtelingen dat 5 jaar na de instroom nog geen werk heeft moeten meewegen in het hoera-verhaal over economisch voordeel.
Door Bart (Beleidsadviseur) op
Uit de stukken die Gert-Jan Segers in september in de trein heeft laten liggen mbt de formatie, blijkt duidelijk wat de agenda is van D66, namelijk het toelaten van meer migranten. In de HJ Schoo lezing stelt mevrouw Kaag: "De economische voordelen van migratie zijn goed gedocumenteerd. Lage geboortecijfers scheppen een behoefte aan verse werkkrachten. Vergrijzing legt een zware druk op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de verzorgingsstaat. Migratie is de beste hoop voor de economie. In het Verenigd Koninkrijk stelt de Office for Budget Responsibility daarom zelfs dat er tenminste 140 duizend immigranten per jaar nodig zijn. In Nederland is de vraag nu extra hoog: we hebben voor het eerst in lange tijd meer vacatures dan werkelozen.". Het is nu wel duidelijk dat D66 een aan religie grenzend geloof heeft in de voordelen van migratie, met alle gevolgen voor de woningnood die dit heeft. Nog daargelaten of de migratie van honderdduizenden Oost Europeanen om voor een appel en een ei in de tuinbouw, de vleesverwerkende industrie en de distributie economie te gaan werken, überhaupt wel voordelen heeft. Religie ten aanzien van migratie vraagstukken is erg gevaarlijk omdat andere belangen daarmee in het gedrang kunnen komen.