of 62284 LinkedIn

Nog veel haken en ogen aan nieuwe Jeugdwet

Deskundigen maken zich zorgen over de nieuwe jeugdwet. Veel zaken zijn nog onduidelijk en de bureaucratie dreigt toe te nemen.
2 reacties

Aan de nieuwe Jeugdwet, die in 2015 moet ingaan, zitten volgens deskundigen nogal wat haken en ogen. Donderdag bespraken zij hun zorgen tijdens een hoorzitting met Kamerleden.

Heet hangijzer
Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Nu liggen die taken nog bij het Rijk, maar gemeenten kunnen beter maatwerk leveren, is de gedachte. Wat zijn de bezwaren tegen de wet 
Psychische zorg voor jongeren is een heet hangijzer. De jeugd-ggz wordt uit de zorgverzekering gehaald en komt onder regie van de gemeente. Psychiaters en psychologen zijn bang dat jongeren daardoor niet of te laat de noodzakelijk zorg krijgen, zo schreven zij eerder aan de Tweede Kamer. ,,Het is niet langer een verzekerd recht maar afhankelijk van de gemeente.''

In ene gemeente beter af dan andere
Artsenfederatie KNMG: ,,Het wetsvoorstel heeft geen aandacht voor integrale medische zorg, zelfs geen plaats voor de jeugdarts, maar verschuift wel de jeugd-ggz naar de gemeente.'' KNMG vreest eveneens dat er verschillen ontstaan, dat je in de ene gemeente beter af bent dan in de andere. Wat Defence for Children betreft, komen kinderen met psychische problemen er dan slechter vanaf dan kinderen met lichamelijke problemen. Die laatste groep krijgt nog wel automatisch zorg. En dat is ook nog eens stigmatiserend, zeggen psychologen en psychiaters. ,,Daarmee wordt de suggestie gewekt dat psychische ziekten vermijdbaar en te voorkomen zijn door preventie en goed ouderschap.''

Gemeenten moeten betalen

Gemeenten maken zich nog zorgen of de kosten niet de pan uit zullen rijzen. Ze willen wettelijk de mogelijkheid om in te grijpen als dat gebeurt. In ieder geval willen ze afspraken maken met huisartsen over hoe vaak zij jongeren doorverwijzen voor hulp. ,,Want gemeenten moeten uiteindelijk de rekening betalen'', aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Armzalig geregeld
Kinderrechters krijgen volgens de nieuwe wet niet meer in het hele proces van een plaatsing in de gesloten jeugdzorg iets te zeggen. Dat is in strijd met verschillende verdragen, stelt jeugdrechtdeskundige Maria de Jong van de Universiteit Leiden. Verder krijgen kinderrechters geen invloed meer op waar een kind precies wordt geplaatst. ,,Armzalig geregeld'', vindt De Jong.

Meer bureaucratie
Verder zou de wet leiden tot meer in plaats van minder bureaucratie in de jeugdzorg en vrezen hulpverleners dat de kwaliteit in de jeugdzorg erop achteruitgaat. De Raad voor de Kinderbescherming is overigens wel enthousiast over de Jeugdwet, zo bleek donderdag. De Raad verwacht dat de rechter minder vaak zal hoeven ingrijpen in ouderlijk gezag.

Kamerdebat
Staatssecretarissen Martin van Rijn van Volksgezondheid en Fred Teeven van Veiligheid en Justitie dienden de nieuwe Jeugdwet begin juli in bij de Tweede Kamer. Op 12 september is het Kamerdebat.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Anneke op
Hierbij bied ik me aan om een proefproces te starten tegen (onderdelen uit) deze onzinnige wet. En dan met name de discriminatie die ontstaat doordat psychische ziekten anders worden behandeld/ bekostigd dan lichamelijke of verstandelijke beperkingen.
Door DM op
Kinderen uit huis plaats zonder dat er een rechter aan te pas komt, is iets wat tot voor kort alleen maar voorbehouden was aan totalitaire staten. Het is nu al dat de toetsing door de kinderrechter weinig voorstelt (want geen waarheidsvinding), maar dat gaat de jeugdzorgmaffia nog niet ver genoeg.
Zo langzamerhand wordt het tijd dat er van buitenaf wordt ingegreven, bijvoorbeeld door de Raad van Europa, die waakt over de naleving van de mensenrechten in Europa.
Het lijkt me in ieder geval dat vanaf 2015 elke uithuisplaatsing in Nederland getoetst moet worden door het Europees Hof van Justitie, omdat in Nederland een fatsoenlijke rechtsgang ontbreekt.