of 64231 LinkedIn

Nog geen sluitende aanpak verwarde personen

Nog geen enkele gemeente heeft een goed werkende, sluitende aanpak voor verwarde personen. De doelstelling dat deze zomer iedere gemeente zo’n sluitende aanpak heeft, is dus iets te ambitieus en wordt niet gehaald. Dat concludeert het aanjaagteam Verwarde Personen in een tussenrapportage.

Nog geen enkele gemeente heeft een goed werkende, sluitende aanpak voor verwarde personen. De doelstelling dat deze zomer iedere gemeente zo’n sluitende aanpak heeft, is dus iets te ambitieus en wordt niet gehaald. Dat concludeert het aanjaagteam Verwarde Personen in een tussenrapportage.

Complex
Liesbeth Spies, voorzitter van het aanjaagteam noemt het begrijpelijk dat de doelstelling niet gehaald is omdat de problematiek in de praktijk nogal weerbarstig blijkt te zijn. ‘Het vraagstuk is complex, kan alleen met vele partijen opgepakt worden en een persoonsgerichte aanpak vraagt om fundamentele gedragsverandering. Dit vergt een lange adem gecombineerd met concrete stappen.’ Ze is tevreden over het feit dat de ambitie over een sluitende aanpak breed gedeeld wordt. ‘Dat geeft toekomstperspectief’. Maar ze is ontevreden als het gaat om het daadwerkelijke verschil dat in de praktijk te zien is. Daarom is het nodig op een aantal prioriteiten te versnellen.


Aanbevelingen
Om het tempo van verandering op te voeren, doet het aanjaagteam een aantal aanbevelingen. Gemeenten moeten bijvoorbeeld de mensen om wie het gaat ‘echt’ centraal stellen en luisteren naar hen en hun omgeving. Dit kan ook door familie en naasten toegang te geven tot de hulpverlening. Ook moeten er voor acute en niet-acute situaties  altijd voldoende laagdrempelige opvang en ondersteuning zijn en moet 24 uur per dag, 7 dagen per week zorgprofessionals bereikbaar en beschikbaar zijn.

Bezem door bureaucratie
Op bestuurlijk niveau moet de bezem door de bureaucratie.  ‘Versimpel de papierwinkel zodat mensen zelf de regie kunnen nemen en professionals snel en effectief kunnen handelen’, aldus het aanjaagteam. Daarnaast is belangrijk dat duidelijk wordt wat de stelselverantwoordelijkheid van de rijksoverheid inhoudt en waar de regierol van gemeenten begint. ‘Er zijn geen snelle oplossingen en het vergt een lange adem. Voorvechters met doorzettingsvermogen zijn nu en in de toekomst op alle niveaus hard nodig’, aldus Spies.


Preventie

In de verantwoording moet de persoonsgerichte aanpak terugkomen. Door de ervaringen van de verwarde personen en hun omgeving te gebruiken, kan geleerd worden. En uiteraard is preventie heel belangrijk. Gemeenten moeten investeren in een stabiele levensstructuur op gebied van bijvoorbeeld wonen, dagbesteding of werk. Goede verbindingen tussen het sociale en het zorgdomein zijn daarbij van belang, gericht op het voorkomen van (ernstiger) acute problemen, herhaling of terugval. Verder is er nadrukkelijk aandacht nodig voor vroegtijdige signalering, risicotaxatie en toerusting van  zorg voor familie en naasten, de omgeving, de huisartsen en scholen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alfred op
Beste loekoek, wat is MSM? Dat ken ik niet. Ik weet alleen wel dat er nauwelijks zinvolle registratie is van "verwarde personen" (politieregistraties puinbak en/of niet gedeeld met gemeenten). Dus waar hebben we het dan over? Ik wil cijfers zien. Vooral van dit aanjaagteam met ongetwijfeld riante vergoedingen.

Verder met iedereen eens die respect vraagt voor verwarde personen en over wat verward eigenlijk is. Laat mensen in hun waarde.
Door Bas van Noord op
Ambitie ? De ggz is zelf heel erg stigmatiserend.
En het woord verward is een steeds breder wordend begrip.
Door Stefan Tielemans op
De verwarden in de samenleving worden erg gepest uitgescholden en zelfs geslagen. De meesten kunnen er niets aan doen dat ze zo zijn je zult het maar hebben want we weten niet hoe zij zich voelen.De ggz en de wijkteams moeten wat anders gaan uitdragen : ze horen er bij mogen er ook zijn en ze hebben recht op respect net als ieder ander dat hoor je nergens ze praten bijna altijd over iemands levens wandel en diagnose.Als dit zo door gaat dan raak je hiermee in de toekomst nog veel meer kwetsbare doelgroepen die ook geen leven meer hebben en er niet toe doen op deze manier wordt dit steeds erger.Positieve psychologie.Je hoeft mensen niet openbaar onderuit te halen al vindt de meerderheid dat nog zo leuk.
Door Jasper op
Sinds de decentralisatie zijn we er in alle opzichten die er maar te bedenken zijn enorm op achteruit gegaan het trekt al het positieve en goede in de mens omlaag vooral van de hulpverlening omdat ze zelf mogen weten wat ze gaan doen en hoe.
De wijkteams en de ggz vertonen zelfs schokkend gedrag waarbij ze anderen aanmoedigen om mee te doen.Wees op zijn minst verstandig en een voorbeeld en ga discreet om met zeer gevoelige problemen en slachtoffers.Laat mensen zien hoe het hoort.Het gaat hier niet alleen om verwarde personen jullie hebben zoveel meer intimiderende persoonlijke schade berokkend sinds de 3d. De ggz moet zelf onder toezicht komen te staan.Het wordt er niet beter op.Onderstaande laatste reacties zeggen ook genoeg.Als iedereen zo gaat denken dan kun je kwetsbaren ook slecht gaan behandelen dan wordt dit toegelaten.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@Alfred chapeau. Toen ik aanjaagteam las kreeg ik de hik want ik las opjaagteam. Het team doet het gezien de diepgang in uw bewoordingen wel erg kalm aan. Oplossingsgericht misschien binnenkort;wanneer ik een spies op de barbecue leg. Men is niet bezig voor de patiënt/klant maar voor de eigen therapie. Als je de MSM er op naslaat dan barst het in Nederland van de incidenten met verwarde mensen. Als daaruit geen lering valt te trekken, stop dan met dit team en/of sluit de leden op om te reflecteren.
Door Alfred op
Ten eerste: kan iemand benoemen welk probleem hier eigenlijk wordt opgelost? Harde cijfers graag?

Ten tweede: kan iemand de in zichzelf gekeerde bobokletsers tot de orde roepen? Dit is toch verschrikkelijk gekakel: "dit vergt een lange adem gecombineerd met concrete stappen. (...) " tevreden over het feit dat de ambitie over een sluitende aanpak breed gedeeld wordt".

Is er een ook "sluitende aanpak" voor kakelende commissies?
Door Jordy van Assen op
Het moet wel om echt verwarde psychiatrische patienten gaan en behandel ze als mens want het zijn nog wel mensen al worden ze zo niet meer gezien ook niet door de ggz.

Relevante Parlementaire Dossiers