of 63372 LinkedIn

NMa knijpt oogje dicht

In krimpregio's wordt het makkelijk voor gemeenten om zaken te doen met zorgaanbieders. De NMa gaat zich soepeler opstellen.

Om de zorg in krimpregio’s op peil te houden, gaat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zich welwillender opstellen als gemeenten samenwerkingsovereenkomsten sluiten tussen zorgaanbieders onderling en met bijvoorbeeld welzijnsinstellingen

Soepel

Dat blijkt uit een brief die minister Edith Schippers (VVD, Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vlak voor het zomerreces naar de Tweede Kamer stuurde.’ De NMa is in uitzonderlijke gevallen bereid om door middel van een mondelinge toelichting of een schriftelijke informele zienswijze partijen vooraf te informeren over de interpretatie van de Mededingingswet ‘voor specifieke gevallen’, schrijft de minister. ‘De NMa zal deze beleidslijn soepel toepassen in zorgkwesties die een brede uitstraling in de sector hebben.’

 

Boete

Het lijkt een summiere wijziging, maar biedt met name aan zorg inkopende gemeenten (en zorgver­zekeraars) in krimpregio’s meer houvast om zorgaanbieders te bewegen tot samenwerking. Die zijn daar nu huiverig voor, uit angst om beboet te worden door de mededingingsautoriteit.

‘Een wethouder die zorg inkoopt voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning – red.) en zich afvraagt of er een risico bestaat op boete, kan zijn zaak nu eerst voorleggen aan de NMa’, zegt een woordvoerder van het ministerie van VWS. ‘Iedereen is bang om beticht te worden van het verdelen van de markt of het maken van prijsafspraken, met als gevolg een fikse boete van de NMa. De hoop is partijen zo over die angst heen te helpen.’

 

Zorginkoper

In de Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 die minister Liesbeth Spies (CDA,  BZK) deze maand naar de Tweede Kamer stuurde, staat dat de NMa bereid is ‘eventuele uitgewerkte voorstellen vooraf te bezien en daarbij nadrukkelijk te toetsen op de opstelling van de zorginkoper (de zorgverzekeraar of de gemeente)’. In gewoon Nederlands: de NMa zal gemeenten met een goed verhaal bereidwillig aanhoren.

 

Lees het hele artikel en het eerste deel van de serie over de gevolgen van krimp in BB magazine 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.