of 61043 LinkedIn

Nieuwe verdeling re-integratiebudgetten 2015

De verdeling van het re-integratiebudget 2015 is bijgesteld ten opzichte van de verdeling die staatssecretaris Klijnsma in juni bekendmaakte. Vooral de bible beltgemeenten en de dertig zwakste gemeenten profiteren daarvan. Er zijn echter ook nieuwe verliezers. Dit blijkt uit het overzicht dat Binnenlands Bestuur maakte.

Dat blijkt uit het overzicht dat Binnenlands Bestuur maakte.

De verdeling van het re-integratiebudget 2015 is bijgesteld ten opzichte van de verdeling die staatssecretaris Klijnsma in juni bekendmaakte. Vooral de bible beltgemeenten en de dertig zwakste gemeenten profiteren daarvan. Er zijn ook nieuwe verliezers.

Korting gehalveerd

Dit blijkt uit het overzicht dat Binnenlands Bestuur maakte. Het gaat om de middelen die gemeenten al kregen voor re-integratie van bijstandsklanten (zij het met een budgetkorting van 8 procent ten opzichte van dit jaar), aangevuld met middelen voor mensen die vanaf 1 januari niet meer in de Wsw (sociale werkvoorziening) of Wajong terechtkunnen. Ook deze mensen moeten gemeenten vanaf 2015 naar werk begeleiden. Ondanks deze extra taak kregen gemeenten in juni te horen dat ze komend jaar gemiddeld 4,2 procent minder beschikbaar hebben voor re-integratie dan dit jaar. Uit de cijfers die Klijnsma op Prinsjesdag presenteerde, blijkt dat de korting is gehalveerd tot gemiddeld 2,1 procent. Dat komt door toevoeging van een kleine 14 miljoen euro, waarmee gemeenten worden geacht adviezen van het UWV te betalen.

 

Instroom bijstand

Zoals inmiddels uit alle berekeningen blijkt, zegt het macrobudget niet zoveel over de financiën waarover individuele gemeenten volgend jaar kunnen beschikken. Die liepen in juni al uiteen, in de bijgestelde bedragen van september is dat niet anders. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verschuiven de budgetten opnieuw, doordat van meer actuele cijfers is uitgegaan, met name voor de instroom in de bijstand.


73 nadeelgemeenten

Al met al gaan 73 gemeenten er volgend jaar meer op achteruit dan half juni aangekondigd. Het zijn over het algemeen kleine gemeenten. Maar ook een aantal gemeenten met meer dan 50 duizend inwoners levert extra in op het budget voor 2015. Lansingerland, Amstelveen, Haarlemmermeer, Barneveld en Woerden werden in juni al gekort ten opzichte van 2014, maar moeten het sinds september met nog minder doen.

 

Bible belt

Waar de gemeenten met een grote orthodox protestants-christelijke gemeenschap veel nadeel ondervinden van de verdeling van het Wmo-budget, valt op dat de korting op hun re-integratiebudget flink is teruggeschroefd. Aalburg, Elburg, Kampen en Staphorst zien een budgetverlaging zelfs veranderen in een verhoging. Ook Zwartewaterland en Oldebroek, die in juni een bescheiden plus van een dikke procent ten opzichte van 2014 kregen toebedeeld, mogen in 2015 sinds Prinsjesdag op respectievelijk 13 en 17 procent extra budget rekenen. Daar tegenover staan Bunschoten, Hardinxveld-Giessendam en Korendijk die – weliswaar wat minder dan in juni voorzien - het komend jaar nog steeds rond de 20 procent minder re-integratiebudget hebben dan dit jaar. En Reimerswaal, Veenendaal en het eerder genoemde Barneveld leveren zelfs extra in ten opzichte van wat ze in juni kregen voorgeschoteld.

 

30 zwaksten

Onder de 'bevoordeelden' bevinden zich alle dertig gemeenten die staatssecretaris Klijnsma eerder extra bescherming had beloofd vanwege hun slechte arbeidsmarkt en kwetsbare bevolking. In juni bleek die steun een wassen neus, omdat ze allemaal inleverden. Ten opzichte van juni gaan hun re-integratiebudgetten voor 2015 in de septemberberekening tussen de 1 procent (Maastricht) en 9 procent (Vlagtwedde) omhoog.

 

Genuanceerder beeld

Een vergelijking tussen het in september aangekondigde budget 2015 en het budget voor dit jaar geeft een genuanceerder beeld. Van de dertig zwakste gemeenten zijn er nog elf die het komend jaar meer en moeilijker mensen moeten re-integreren met minder geld dan in 2014. Loppersum (-4,1 procent) en Groningen (-2,7 procent) leveren zelfs meer in dan het landelijk gemiddelde. Kerkrade, Den Helder, Steenwijkerland, Hoogeveen, Heerlen en Oldambt zien hun budget ten opzichte van 2014 met meer dan één procent gekort. De grootste winnaars onder de zwakste gemeenten zijn Vaals, Eemsmond, Texel en Enkhuizen. Zij krijgen het komend jaar meer re-integratiebudget dan dit jaar. Vooral Enkhuizen springt eruit: 23 procent meer budget in 2015 dan in 2014.

 

Klik hier voor het dossier ‘3D: verdeling budget’ met meer cijfers en artikelen over - de verdeling - van de budgetten voor de drie decentralisaties.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door oosterwijck (geen) op
Opnieuw blijkt Jette Kleinsma over een dubbele agenda te beschikken. Hoe vaak heeft ze toezeggingen en beloften gebroken? Hoe vaak zijn de zwaksten in de samenleving het kind van de rekening geworden door haar beleid? Ze is gewoon een marionet van de uitverkorenen, een groep bankiers en tevens geldwolven, die in de nadagen van het gefaald kapitalistisch systeem, nog zoveel mogelijk proberen, om de steeds grotere groep, overbodige loonslaven hun inkomen af te nemen. Enerzijds worden de lasten vergroot en anderzijds worden de inkomens verkleind. Uitgesteld inkomen (pensioenen) van de loonslaven wordt ingepikt door (Amerikaanse) bankiers, d.m.v. dubieuze beleggingen. Ziekteverzekeringen worden alsmaar duurder, ten behoeve van de managers in de gezondheidszorg en farmacie. (Arbeids)gehandicapten worden aan alle kanten gekort en de sociale werkvoorziening heeft de toegang afgesloten, om plaats te maken voor een nieuwe groep, de bijstandsgerechtigden, die totaal ongepast gedwongen worden om zinloze arbeid te verrichten. Met als excuus dat activering een positief effect heeft op de arbeidsmoraal. Helaas zijn het allemaal rookgordijnen, die moeten verbloemen dat het kapitalisme mislukt is, ondanks elke 10 jaar een economische/financiele crisis, waarop een herwaardering van het geld volgt. Al sinds de kolonien afgeschaft zijn, waar externe loonslaven leeggezogen werden en vermogens gestolen zijn, om het kapitalistisch systeem te voeden, word de interne loonslaaf leeggezogen. Een steeds groter deel van de (wereld)bevolking leeft in armoede, honger en slechte gezondheid, terwijl een zeer klein deel van de uitverkorenen leeft in een onmeetbare weelde, met een reserve voor 1000 jaar nageslacht. Voor Jette Kleinsma heb ik een oude Arabische spreuk: "Gemeen is de gebrekkige".
Door H. Wiersma (gepens.) op
Een flink aantal gemeenten zullen niet blij zijn met dit prutswerk. Vooral niet de gemeenten die hun concept begroting voor 2015 opnieuw en dan in negatieve zin moeten bijstellen.