Van Ark is verder bezig te kijken of ze de wet zo kan aanpassen dat fraudeurs niet zonder meer opnieuw recht hebben op een uitkering. (ANP)