of 63908 LinkedIn

Nieuwe luis in de pels voor decentralisaties

Er komt een onafhankelijke derde die de transformatie in het sociaal domein kritisch volgt. Deze ‘luis in de pels’ wordt daarmee de opvolger van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD).

Op verzoek van de Tweede Kamer komt er toch een onafhankelijke derde die de transformatie in het sociaal domein kritisch volgt. Deze ‘luis in de pels’ wordt daarmee de opvolger van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD).

Kritisch

De TSD is eind vorig jaar, volgens afspraak, ontbonden. De commissie, onder voorzitterschap van Han Noten, bracht de afgelopen twee jaar een aantal kritische rapportages uit over de voortgang van de decentralisaties maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en werk en inkomen. Volgens de Kamer heeft zij een ‘een belangrijke ondersteunende en aanmoedigende rol richting het rijk en de gemeenten vervuld’. De Kamer wil, nu de eerste fase van de decentralisaties achter de rug is, de ontwikkelingen blijven volgen.

 

Transformatie

Rijk en gemeenten moeten de ‘nodige maatregelen treffen om de omslag in het sociaal domein verder vorm te geven’, aldus de Kamerleden Manon Fokke (PvdA) en Hayke Veldman (VVD) eind vorig jaar in een door hen ingediende motie. In die, unaniem aangenomen, motie roepen zij het kabinet op voor de vervolgfase van de drie decentralisaties een onafhankelijke derde aan te wijzen. Die moet bij de transformatie in het sociaal domein een vinger aan de pols houden, en zijn bevindingen zowel bij gemeenten als het kabinet onder de aandacht brengen. Het kabinet moet de rapportages aan de Kamer sturen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Thom Oorthuis (secretaris Adviesraad Sociaal Domein Deventer) op
Countervailing power moet juist op het nivo van de adviesraden georganiseerd worden.
Door c.Rondhout (opbouwwerker ) op
Welzijnswerk is nu het ondergeschoven kindje van de zorg geworden. Ben benieuwd wat er van het welzijnswerk, in het bijzonder het opbouwwerk overblijft.
Door Simon Boon (Founder Brotherwood) op
Goed initiatief! Brotherwood, 'Luis in de pels' in Apeldoorn. Binnenkort op tournee in deze stad. Op verzoek van gemeente en van zorg- en welzijn ondernemingen. Om de transitie kritisch te volgen. Om een kritisch gesprek te organiseren tussen hen en de burgers van de stad.