of 64621 LinkedIn

‘Nieuwe economische realiteit’ blijft speerpunt

Naast inkomensondersteuning voor mensen die hun werk in de coronacrisis zijn kwijtgeraakt, treft het kabinet een breed pakket aan flankerende maatregelen. Onderdelen van het pakket zijn begeleiding van werk(loosheid) naar werk, bij- en omscholing, de aanpak van jeugdwerkloosheid en de bestrijding van armoede en schulden.

Het behouden van werkgelegenheid, het omschakelen naar een veranderende arbeidsmarkt en het ondersteunen van de groepen die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis blijft de focus van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, blijkt uit de begroting die het ministerie op Prinsjesdag 2020 presenteert.

Post-corona arbeidsmarkt
Het meest recente sociale steun- en herstelplan van het kabinet, dat in augustus werd gepresenteerd, stond al in het teken van een 'nieuwe economische realiteit': een post-corona arbeidsmarkt die van veel werkenden heroriëntatie en omscholing zal vragen. Op Prinsjesdag zet het kabinet die lijn voort.

1,4 miljard
Naast inkomensondersteuning voor mensen die hun werk in de coronacrisis zijn kwijtgeraakt, treft het kabinet een breed pakket aan flankerende maatregelen. Onderdelen van het pakket zijn begeleiding van werk(loosheid) naar werk, bij- en omscholing, de aanpak van jeugdwerkloosheid en de bestrijding van armoede en schulden. Die maatregelen kosten samen 1,4 miljard euro over de periode 2020-2024.

Breed Offensief
Speciale aandacht is er voor groepen die door de crisis extra hard getroffen zijn, zoals jongeren en mensen met een arbeidsbeperking. Zo komt staatsecretaris Van ’t Wout dit najaar met het wetsvoorstel Breed Offensief, dat het gemakkelijker moet maken voor mensen met een arbeidsbeperking om aan het werk te komen. Het doel is iedereen naar vermogen te laten meedoen, onder andere door het voor werkgevers eenvoudiger te maken mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Voor 2020 en 2021 heeft de regering in totaal 53 miljoen euro vrijgemaakt. Ook is er 40 miljoen structureel beschikbaar gesteld voor de nieuwe vrijlating van arbeidsinkomsten voor mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie werken.

Vaart
Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt, dringt bij het kabinet aan om vaart te maken met deze investeringen. Veel mensen uit de kwetsbaarste groepen hebben hun werk immers al verloren, of hun baan staat op de tocht. Job Cohen, voorzitter van Cedris: ‘Momenteel is de werkloosheid onder mensen met een arbeidsbeperking drie keer hoger dan gemiddeld. Het risico is groot dat dit in de huidige coronacrisis oploopt. Dat mogen we niet laten gebeuren.' De vereniging pleit ervoor om grotere werkloosheid onder kwetsbare groepen te voorkomen door de infrastructuur van sociale ontwikkelbedrijven te versterken. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.