of 59082 LinkedIn

Nieuwe afspraken rondom Akkoord van Westerlee

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt om te zorgen dat het ‘Akkoord van Westerlee’ omgezet wordt in concrete plannen die versneld uitgevoerd gaan worden. Dit nadat de twee gebiedsregisseurs begin april constateerden dat er vooralsnog weinig terecht was gekomen van alle goede bedoelingen.

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt om te zorgen dat het ‘Akkoord van Westerlee’ omgezet wordt in concrete plannen die versneld uitgevoerd gaan worden. Dit nadat de twee gebiedsregisseurs begin april constateerden dat er vooralsnog weinig terecht was gekomen van alle goede bedoelingen.

Weinig van terecht
Het Akkoord van Westerlee is een plan van aanpak waarmee 18 miljoen euro gemoeid is. Het geld moet de regionale arbeidsmarkt uit het slop trekken en er moet een gezamenlijke aanpak voor de Participatiewet komen. Maar daarvan kwam tot nu toe bitter weinig terecht, constateerden gebiedsregisseurs Bert Middel (dijkgraaf waterschap Noorderzijlvest) en Gerard Kremer (voorzitter MKB-Noord) onlangs in een tussenrapportage. Zo was er nauwelijks afstemming, waren er persoonlijke irritaties en kwamen projecten komen niet van de grond.


Business-case

De bestuurders van betrokken gemeenten, provincie en het ministerie hebben daarom nu nieuwe afspraken gemaakt. Er komt een kernteam waarin de gebiedsregisseurs samen met de voorzitters en directeuren van de twee sociale werkvoorzieningen zitting hebben. Zij moeten erop toezien dat er nog voor de zomer een business-case komt voor een werkbedrijf in Oost-Groningen. Uitgangspunt is daarbij dat Synergon en Wedeka samen opgaan in dit werkbedrijf. Hier komt het werkgevers-servicepunt, een helder en centraal aanspreekpunt voor alle ondernemers uit de regio. Ook de huidige TDC's (training en diagnose centra) worden in deze nieuwe uitvoeringsorganisatie ondergebracht. Bovendien moet het werkbedrijf beschut werk gaan organiseren.


Akkoord
Het Akkoord van Westerlee gaat over de Groningse gemeenten Bellingwedde, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde, de Drentse gemeente Borger-Odoorn. Het akkoord werd ook ondertekend door de provincie Groningen, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en sociale partners.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.