of 60715 LinkedIn

Nieuwe aanpak integratie vluchtelingen regio Utrecht

Bij de opvang van asielzoekers in de regio Utrecht wordt voortaan meteen gestart met taal, opleiding en werk. Statushouders van asielzoekerscentra in de regio stromen door binnen de regio. Dat hebben zestien gemeenten in de regio Utrecht afgesproken.

Bij de opvang van asielzoekers in de regio Utrecht wordt voortaan meteen gestart met taal, opleiding en werk. Statushouders van asielzoekerscentra in de regio stromen door binnen de regio, zodat ze minder hoeven te verhuizen en hun sociale contacten niet kwijtraken.

Dat is de kern van een nieuwe aanpak voor de integratie van zestien gemeenten in de regio Utrecht waarvoor donderdag het startsein is gegeven. Met het COA zijn afspraken gemaakt over de huisvesting van statushouders.


Inburgering

Een paar gemeenten starten binnenkort met een pilot waarbij de gemeentelijke intake gericht op werk, inkomen en opleiding in de asielzoekerscentra plaatsvindt. Op basis van ambities en talenten kunnen statushouders al aan een inburgeringstraject beginnen. Dit gebeurt in samenwerking met Vluchtelingenwerk, welzijnsorganisaties en sociale diensten. Eind dit jaar moeten alle deelnemende Utrechtse gemeenten op deze manier werken. Via deze werkwijze wordt de wachttijd in het asielzoekerscentrum beter benut om de integratie op gang te brengen, zo stellen de gemeenten. Het gaat om Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist.


Sociale huurwoningen

Samen met woningcorporaties en andere marktpartijen gaan gemeenten zorgen voor extra sociale huurwoningen. Daarmee komt er meer woonruimte vrij voor statushouders en andere woningzoekenden. De regiogemeenten steken ook in op de realisatie van innovatieve woonvormen. Bij woningtoewijzing wordt gelet op een evenwichtige menging van statushouders met andere doelgroepen, zo hebben de zestien gemeenten afgesproken. De bestuursovereenkomst die de zestien gemeenten donderdag hebben getekend, heeft een looptijd van drie jaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Dré Reinders (businesscontroller) op
Nieuwe aanpak is niet nieuw: in september 2015 hebben wij dit bij iedereen onder de aandacht gebracht als volgt:
Welkom vluchtelingen in Beegden
Wij zijn een dorp met een geweldig voorzieningenniveau (dankzij gemeente) en een fantastisch verenigingsleven (veel actieve vrijwilligers).
Wij ontkomen er niet meer aan om deze welvaart en welzijn te delen met mensen die elders uit eigen land verjaagd worden. Maar dat geeft ook kansen!
De basisschool in Beegden dreigt te worden gesloten door te weinig leerlingen waardoor ook de gymnastiekzaal verdwijnt. De verenigingen hebben te weinig aanwas van nieuwe( jeugdige) leden. De woningbouw ligt stil. Er ontstaan vacatures door de vergrijzing.
Vandaar het idee bij Huis ter Beegden een twintigtal woonunits te plaatsen. De pakweg 40 kinderen en hun ouders van deze 20 gezinnen van vluchtelingen uit Syrië kunnen dan een inburgeringcursus krijgen in gemeenschapshuis ’t Leuke. Verdere integratie volgt dan vanzelf.
Huis ter Beegden kan dan verbouwd worden voor permanente bewoning. Ondertussen hebben de meeste volwassen vluchtelingen werk en kunnen dan zelf in hun (woon)kosten voorzien.
Dit idee is geboren tijdens het bouwen aan het decor van de jaarlijkse musical van jeugdwerk De Drammertjes, dit jaar Alice in Wonderland. Volgend jaar doen dan enkele (ex)vluchtelingen mee als acteur, toneelmeester,theatercrew of piccolo! Als opmaat naar een volledige integratie. Een win-win-situatie!

Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Bij de opvang van asielzoekers in de regio Utrecht wordt voortaan meteen gestart met taal, opleiding en werk.==Het is nu denk ik tijd om duidelijkheid (qua taalgebruik) te verschaffen. Het gaat immers niet om asielzoekers maar om (nog niet uitgeplaatste) statushouders. Of wordt de locatie bedoeld? De zin kan luiden: Bij de opvang van statushouders in azc's in Utrecht enz. wordt voor hen, i.t.t. voor de asielzoekers enz. Die duidelijkheid voorkomt nl. dat onwetenden alles op een hoop gaan gooien met verkeerde beeldvorming tot gevolg. Hierdoor kan dus onnodig geroeptoeter worden voorkomen.