of 64204 LinkedIn

Nieuw inburgeringsstelsel uitgesteld

De invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel wordt met zes maanden uitgesteld. De betrokken partijen zijn nog niet klaar met de voorbereidingen. Het nieuwe stelsel wordt in juli 2021 ingevoerd. Dat heeft het minister Koolmees (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

De invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel wordt met zes maanden uitgesteld. De betrokken partijen zijn nog niet klaar met de voorbereidingen. Het nieuwe stelsel wordt in juli 2021 ingevoerd. Dat heeft het minister Koolmees (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

Gegevensuitwisseling

Gemeenten, rijksoverheid en andere betrokken organisaties hebben een extra half jaar nodig om de invoering van het stelsel zorgvuldig voor te kunnen bereiden, stelt Koolmees. Zo wordt onder meer gewerkt aan de inrichting van gegevensuitwisseling tussen organisaties.

 

Structureel 197 miljoen

Daarnaast lopen er nog gesprekken met de VNG over financiën. ‘Gemeenten kunnen zonder adequate financiering geen nieuwe taken op zich nemen’, benadrukte de VNG eerder in reactie op het conceptwetsvoorstel. Volgens de VNG is structureel 197 miljoen euro nodig om de wet inburgering uit te voeren. ‘De gesprekken met de VNG hierover verlopen in positieve sfeer maar zijn nog niet afgerond’, schrijft Koolmees.

 

Geen verder afstel

Van verder afstel wil Koolmees niet weten. ‘Het is wenselijk dat het huidige stelsel niet langer van kracht blijft dan nodig en daarom blijf ik bij de ambitie van uw Kamer en mijzelf om hiervan zo snel mogelijk afscheid te nemen’, aldus Koolmees in zijn Kamerbrief.

 

Oude stelsel

In het nieuwe inburgeringsstelsel worden gemeenten ervoor verantwoordelijk dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. Het wetsvoorstel voor de Wet Inburgering ligt nu voor advies bij de Raad van State. Na het meireces wordt het wetsvoorstel naar verwachting aan de Tweede Kamer aangeboden. Nieuwkomers die voor 1 juli 2021 inburgeringsplichtig worden, blijven onder het oude stelsel vallen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
@ Jan Timmermann. Dan moet je vooral niet op D'66 (blijven) stemmen.
Door Jan Timmermann (pensionado) op
Dit is werkelijk een grof schandaal om dit proces opnieuw te vertragen met 6 maanden uitstel. Mijn Iraanse vriend/statushouder van 43 jaar zei tegen mij: wanneer begint nu mijn leven?