of 59318 LinkedIn

Nieuw (meet)instrument voor gemeenten én wijkteams

Met het nieuwe instrument 'Wat telt' kan de effectiviteit van sociale wijkteams in kaart worden gebracht. De eerste ervaringen ermee in Eindhoven en Utrecht zijn positief. Na een pilotfase hebben beide gemeenten samen met de wijkteamorganisaties besloten het vanaf 2018 bij al hun wijkteams te gaan inzetten.

Als gemeente wil je de effectiviteit van sociale wijkteams in kaart brengen, maar hoe meet en monitor je dat? Het instrument ‘Wat telt’ kan helpen. De eerste ervaringen in Eindhoven en Utrecht zijn positief. Na een pilotfase hebben beide gemeenten samen met de wijkteamorganisaties besloten het vanaf 2018 bij al hun wijkteams te gaan inzetten.

Effect

Zowel Eindhoven als Utrecht waren op zoek naar een instrument om te meten in welke mate de inspanningen van de sociale wijkteams effect hebben op de hulpvraag van de inwoners. Beide gemeenten staken, samen met Movisie, in het voorjaar de koppen bij elkaar. Besloten werd inwoners, professionals en medewerkers van de gemeente eerst apart en daarna in een gezamenlijke sessie met elkaar het gesprek aan te laten gaan over een nieuw instrument. Na een inspirerende dag was de schets van het instrument geboren. Movisie werkte het verder uit tot een proefversie, die deze zomer bij de wijkteams in beide gemeenten is uitgetest.

 

Magneetbord

Het instrument bestaat uit een magneetbord met balkjes. Aan de linkerkant van het balkje staat een verdrietige smiley en aan de rechterkant een blije smiley. Als de professional (de wijkteammedewerker) met het gesprek begint, wordt aan de inwoner gevraagd welke van de veertien leefgebieden – zoals geld, sociale contacten, lichamelijke en geestelijke gezondheid – voor hem/haar van belang zijn en hoe hij/zij zich op dat betreffende leefgebied voelt. Voor die leefgebieden plaatst de inwoner een fiche op de balk.


Laagdrempelig

‘Wat telt’ is een systematiek om in gesprek te gaan met de inwoner. ‘Via de kaartjes met de leefgebieden kan op een laagdrempelige, heel natuurlijke manier het gesprek worden aangegaan. Bijvoorbeeld bij zingeving: wat maakt jou gelukkig, wat vind je belangrijk in het leven? Mogelijk dat een inwoner aangeeft eenzaam te zijn. Dan kun je samen acties formuleren om die eenzaamheid tegen te gaan’, verduidelijkt Thijs van den Enden, projectmedewerker bij Movisie. Het te bereiken doel wordt op een vel geschreven, die de inwoner bij wijze van spreken op zijn koelkast kan hangen. Zo kunnen doelen op verschillende leefgebieden worden geformuleerd. Inwoner en professional maken met elkaar een plan om de doelen te realiseren. Na een van te voren afgesproken periode, bijvoorbeeld drie maanden of een half jaar, kan ‘Wat telt’ opnieuw worden ingevuld. In een oogopslag wordt dan duidelijk of doelen zijn behaald en of het op de uitgekozen leefgebieden beter of slechter gaat, of dat er geen veranderingen zijn opgetreden.

 

Actief meedenken

In de pilotfase hebben de buurtteams in Utrecht 33 keer het instrument gebruikt en de generalisten vanuit de Eindhovense wijkteams hebben het bij 43 inwoners uitgetest. ‘Het voeren van een gestructureerd gesprek wordt vergemakkelijkt. Mensen worden aangezet tot heel actief meedenken en nadenken’, vertelt Janine Wagensveld van Buurtteamorganisatie Utrecht. ‘Het voordeel is dat je samen, als inwoner en professional, doelen formuleert in plaats van dat de professional een ondersteuningsplan gaat schrijven.’ Ook de Eindhovense ervaringen met ‘Wat telt’ zijn overwegend positief.

 

Resultaten per wijk

Van de ‘0-meting’ en de daarop volgende metingen kan een foto van het magneetbord worden gemaakt, dat in het dossier van de inwoner kan worden geüpload. ‘Door ‘Wat telt’ vaker in te vullen, kunnen we zien of er vooruitgang wordt geboekt, of ze worden geholpen. Daarnaast kunnen we de resultaten per wijk bekijken. We kunnen zien in welke wijken welke problemen spelen. Daar kunnen we ons beleid en ons budget op inzetten. Het is onze ambitie om op deze manier te gaan sturen’, stelt Marieke Witzel, domeinsecretaris Sociaal Domein van Eindhoven. Zowel Eindhoven als Utrecht willen het gebruik van ‘Wat telt’ integreren in het huidige werkproces.

 

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 22 van deze week (inlog).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Joost op
Er is zoveel eigen kracht en zelfredzaamheid en veel minder eenzaamheid dan zij het voorspiegelen maar Movisie en er op af willen dit niet zien de bemoeizucht het stigmatiseren en het oordelen is te groots en te overdreven en het vrije gesnuffel in privezaken ook.Dit nieuwe instrument maakt alles nog erger. Als je hulp wilt moet dat op vrijwillige basis zijn.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Ik heb de indruk dat dit een erg belangrijke innovatie is. Als het instrument goed blijkt te werken, dan kan de huidige administratieve verantwoording door de professionals beperkt worden.

Het herinnert mij aan de manier waarop ik in mijn rol als accountant/adviseur de acties die een ondernemer of instelling zou gaan ondernemen vastlegde.
Ik hield tijdens het gesprek handmatig een actie- en afspraken lijst bij. Het origineel kreeg de klant mee en een kopie stopte ik in mijn dossier. Aan verdere verslaglegging deed ik niet.

Op zo´n manier kan kwaliteit achteraf worden vastgesteld. En dat is alleen nodig als daar een aanleiding voor is. Wat goed gaat heeft geen verantwoording nodig.

Ik nodig Thijs van den Ende en zijn collega´s uit om hier zwaar op in te zetten.
Door Thijs van den Enden (Projectmedewerker Movisie) op
Beste heer Stollenga,

Bedankt voor uw interesse in Wat telt. Het klopt inderdaad dat dit instrument de regie echt bij de inwoner legt; het gaat om wat telt voor de inwoner, welke problemen die ervaart, en wat die zelf in de komende periode wil bereiken (doelen). We hebben er bewust voor gekozen om niet in het instrument te registreren of iemand problemen zelf of met het eigen netwerk oppakt. Samen met de partners hebben we geprobeerd de administratieve last van het instrument zo beperkt mogelijk te houden. Dit doen we o.a. door de verbinding te leggen met wat al geregistreerd wordt. In dit geval geldt dat de gemeenten registreren wanneer er maatwerkvoorzieningen worden ingezet. Wanneer inwoners hun doelen behalen, en het beter gaat op de belangrijke leefgebieden zonder dat er dergelijke voorzieningen zijn ingezet, is de zelf- of samenredzaamheid van de inwoner toegenomen.

Als u meer vragen heeft over het instrument, neemt u dan contact met ons op; de contactgegevens van mij en mijn collega’s zijn te vinden op www.movisie.nl.

Met vriendelijke groet,
Thijs van den Enden
Door Martinus Stollenga (directeur/eigenaar) op
Het is moeilijk op grond van één artikel een meetinstrument te beoordelen en dat zal ik dan ook niet doen. Wel heb ik enkele vragen. In december brachten Pieter Hilhorst en Jos van der Lans onder de vlag van VNG een rapport uit over het functioneren van de Sociale Wijkteams. Zij concludeerden dat die op veel plaatsen niet bezig zijn met hun opdracht het stimuleren en ondersteunen van buurtbewoners zelf zo veel mogelijke (gezamenlijk) vraagstukken op te lossen. Mooi dat in dit meetinstrument samen beslissen is opgenomen. Maar meet het ook toegenomen zelfredzaamheid en samenredzaamheid?