of 60264 LinkedIn

Niet overal anti-stapelingsbeleid eigen bijdrage Wmo

Een op de vijf gemeenten treft geen maatregelen om stapeling van eigen bijdragen voor maatwerk- en algemene Wmo-voorzieningen te voorkomen. Eenzelfde aantal doet dat wel. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

Een op de vijf gemeenten doet niets om stapeling van eigen bijdragen voor maatwerk- en algemene Wmo-voorzieningen te voorkomen. Eenzelfde aantal doet dat wel. Een beperkt aantal gemeenten heeft dit jaar een of meerdere maatwerkvoorzieningen omgezet in een algemene voorziening. Er geldt geen wettelijk maximum voor eigen bijdragen die zorggebruikers voor algemene voorzieningen moeten betalen.

Huishoudelijke hulp

Het gros van de gemeenten vraagt (nog) geen eigen bijdrage voor algemene voorzieningen. Een kwart van de gemeenten doet dat wel. Het gaat daarbij vooral om huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur naar het gemeentelijk beleid rondom eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Aan het onderzoek hebben 66 gemeenten meegedaan.

 

Omzetting

Onder meer Schiedam, Vlaardingen, Oldebroek, Roerdalen, Groningen en Enschede hebben dit jaar maatwerkvoorzieningen in een algemene voorziening omgezet. In Schiedam en Vlaardingen gaat het om wassen en strijken (onderdeel van de huishoudelijke hulp) en in Groningen en Oldebroek om de huishoudelijke hulp. Begeleiding groep en dagbesteding biedt Roerdalen sinds dit jaar als algemene voorziening aan, Enschede begeleiding (groep en individueel). In Roerdalen, Enschede en Oldebroek wordt voor deze algemene voorzieningen geen eigen bijdrage gevraagd. Enschede gaat dat wel doen, evenals Oldebroek. Zorggebruikers in Enschede zijn daarvan op de hoogte gesteld. Oldebroek heeft al wel in publicaties aangekondigd dat er later dit jaar een eigen bijdrage geïnd gaat worden. De betreffende inwoners worden daar later dit jaar, tijdens een keukentafelgesprek, over geïnformeerd.

 

Plafond

Emmen is een van de gemeenten die een anti-stapelingsbeleid heeft. De gemeente heeft via een anti-cumulatiebepaling in het gemeentelijke uitvoeringsbesluit zelf een plafond vastgesteld. ‘Indien er sprake is van meerdere door een inwoner verschuldigde bijdragen, zowel voor maatwerk- als voor een algemene voorzieningen, worden deze door het college aan het CAK doorgegeven. De inwoner die een of meerdere bijdragen verschuldigd is, betaalt niet meer dan de voor hem geldende maximale periodebijdrage.’ De bijdrage voor de algemene wasvoorziening is van deze anticumulatieregeling uitgesloten. Minima kunnen daarvoor een beroep doen op de bijzondere bijstand.

 

Oplossing

Vught brengt de stapeling op klantniveau in beeld. Als het nodig is, wordt een oplossing gezocht binnen de bijzondere bijstand of het armoedebeleid. Voor Hilversum en Amstelveen kan bij stapeling een beroep op de bijzondere bijstand worden gedaan. Roermond heeft geen anti-stapelingsbeleid, ‘maar tijdens het keukentafelgesprek is er wel aandacht voor’, aldus de gemeente.

 

Vinger aan pols

Loon op Zand heeft evenmin een anti-stapelingsbeleid, maar houdt wel de vinger aan de pols. ‘Wanneer de stapeling in kosten problemen geeft voor de cliënt, wordt samen met een van de consulenten bekeken of er gebruik gemaakt wordt van alle (gemeentelijke)regelingen die hierbij verlichting kunnen geven. Wanneer dit onvoldoende is, kan bekeken worden of de maximale periodebedrag verlaagd kan worden. Tot op heden heeft de eventuele stapeling van kosten nog niet tot problemen bij cliënten geleid’, licht de gemeente toe.

 

Interventies

Hardenberg en Ommen hebben geen maatregelen genomen, maar laten een onderzoek doen naar de effecten van de stapeling van eigen bijdragen. ‘Op basis van dit onderzoek gaan wij kijken welke interventies wij kunnen inzetten om dit te voorkomen’, zo laat de gemeente weten. In Nijkerk is in december 2015 een motie aangenomen waarin die stapeling moet worden bewaakt. Indien nodig zal actie worden ondernomen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door R. van der Werff (arbeidsongeschikt) op
Stapeling in kosten en stapeling van eigen bijdragen WMO kan bij minima wel degelijk leiden tot financiele problemen. Wanneer je een eigen huis bezit (zonder hypotheek of met een gedeeltelijke hypotheek), kom je nooit of te nimmer in aanmerking voor bijzondere bijstand en kun je geen beroep doen op een regeling op basis van armoedebeleid van de gemeente. Het wordt eens tijd dat instanties bij deze categorie eigen woningbezitters niet steeds aan komen zetten met het aanvragen van bijzondere bijstand of een beroep doen op ander armoedebeleid, als oplossing bij hun financiele problemen. Eenvoudigweg, omdat deze categorie mensen géén recht heeft op welke financiele bijstand van de gemeente dan ook, zolang de regels voor deze categorie niet gewijzigd worden.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het gebrek aan duidelijke algemeen geldende randvoorwaarden binnen het WMO-beleid leidt tot grote chaos in gemeenteland. Ditzelfde kunnen we verwachten binnen de overige sectoren van het 3d-domein.
Door Wiet ten Doeschate (directeur ixad vormgeving - communicatie - marketing) op
Dus in principe leidt de nieuwe situatie tot maximaal net zoveel verschillende regelingen als er gemeenten zijn. Lijkt me heel efficiënt, en ook eerlijk. Wie bedenkt toch dit soort idiote regelingen?

Relevante Parlementaire Dossiers