of 58952 LinkedIn

Niet overal aanpak mensen verward gedrag

Een derde van alle gemeenten hebben nog geen goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Dat concludeert het Schakelteam Personen met verward gedrag in zijn eindrapportage.

Een derde van alle gemeenten hebben op 1 oktober 2018 nog geen goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Dat concludeert het Schakelteam Personen met verward gedrag in zijn eindrapportage. Dat was wel de bedoeling. Er komt een landelijk telefoonnummer voor mensen die zich zorgen maken over iemand met verward gedrag.

Meldpunt

Nu komen er meldingen bij 112 binnen die er niet thuis horen. Meerdere regio’s hebben de afgelopen periode een advies- en meldpunt opgezet die 24/7 bereikbaar is en die iemand snel naar de juiste ondersteuning en zorg doorverwijst. Het landelijke publieksnummer, waarvoor het Schakelteam eerder heeft gepleit en nu is toegezegd door staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid), moet in de toekomst naar die regionale meldpunten leiden.

 

Passend vervoer

Twee derde van de gemeenten verwacht per 1 oktober het grootste deel van een goedwerkende aanpak voor deze kwetsbare groep mensen klaar te hebben. Een derde dus niet. Dat blijkt uit onderzoek onder gemeenten dat in opdracht van het Schakelteam is uitgevoerd. Er wordt aantoonbaar beter samengewerkt en op steeds meer plekken ontstaan goede initiatieven. Alle regio’s hebben speciale beoordelingslocaties en er steeds vaker passend vervoer ingezet.

 

Escalatiemodel

Nog lang niet alle gemeenten hanteren een goed omschreven escalatiemodel, concludeert het Schakelteam. Daarin worden tussen gemeenten en samenwerkingspartners (zoals GGZ, politie, woningcorporaties) concrete afspraken gemaakt over onder meer samenwerking en verantwoordelijkheden, regie en doorzettingsmacht. ‘In de praktijk blijkt dat het soms lastig is om weer af te schalen’, aldus het Schakelteam.  Juist bij ingewikkelde casussen zijn heldere afspraken nodig ‘om gebrek aan handelingsperspectief te voorkomen en doorzettingskracht en een stevige samenwerking te verankeren’. Het team doet aan gemeenten de aanbeveling om afspraken over de samenwerking, verantwoordelijkheden, regie en doorzettingskracht in convenanten met alle betrokken partners vast te leggen.  

 

Veiligheidsregio

Regio’s moeten congruenter, adviseert het Schakelteam verder. ‘De verschillende regio-indelingen vormen een belemmering voor de samenwerking.’ De veiligheidsregio is in de ogen van het Schakelteam een goede schaalgrootte voor de meeste vraagstukken binnen de keten van zorg, veiligheid en het sociaal domein.

 

Eén pot geld

Ook adviseert het Schakelteam een klein percentage van alle betrokken financieringsstromen – de Wmo, de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet – samen te voegen in één pot. Dat moet regionaal of lokaal beschikbaar komen zodat er geen tijd verspild wordt met het uitzoeken wie er moet betalen voor de hulp aan een persoon met verward gedrag.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.