of 64707 LinkedIn

Nederlandse variant basisinkomen komt er aan

Het is niet helemaal hetzelfde uitgangspunt als dat van het Finse basisinkomen. Maar de experimenten die Utrecht, Groningen, Wageningen en Tilburg gaan uitvoeren met een bijstandsuitkering zonder verplichtingen lijkt er wel op.

Over enkele dagen gaat het veel besproken experiment van start. In Finland krijgen dan 2000 willekeurig gekozen werklozen geen werkloosheidsuitkering meer, maar een basisinkomen. In Nederland begint in een aantal gemeenten binnenkort een vergelijkbaar experiment. De regels voor een selectie bijstandsontvangers worden dan dermate versoepeld dat ze bij mogen verdienen en geen sollicitatieplicht hebben. Utrecht verwacht in het voorjaar al de eerste kandidaten voor de uitkering nieuwe stijl te kunnen selecteren.

Niet gekort
De Finse overheid wil met de proef bekijken of een basisinkomen doelmatiger is dan een uitkering en of de ontvangers meer gemotiveerd worden te werken. Door de bureaucratie rond uitkeringen deinzen veel werklozen ervoor terug werk aan te nemen, omdat er dan op de uitkering zal worden gekort via belastingen. Mogelijk valt die schroom weg bij een basisinkomen. 


Experiment
Eerder dit jaar besloot het kabinet om op beperkte schaal experimenten met de bijstand toe te staan, onder strikte voorwaarden. 'Ik hoop dat de beide Kamers snel laten weten wat zij ervan vinden. En als de Raad van State ook snel adviseert, zou het nog mogelijk zijn om de zaak op 1 januari in het Staatsblad te plaatsen en deelnemende gemeenten vlot te laten starten', aldus Klijnsma in een gesprek met Binnenlands Bestuur.
 
Universiteiten betrokken 

De ‘voortrekkersgemeenten’ Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen gaan als eersten van start met de experimenten, die inhouden dat bijstandsgerechtigden een relatieve mate van vrijheid hebben en mogen bijverdienen tot een maximum van 20,4 procent van de uitkering, of juist intensievere begeleiding krijgen. De vier universiteiten in de steden kijken over hun schouder mee. ZonMw, instituut voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, werkte mee aan het opstellen van de Algemene Maatregel van Bestuur die nodig is voor het experiment en toetst later de resultaten.

Ander regime
‘Er gaan binnenkort enkele honderden mensen meedoen, legt een gemeentewoordvoerder van Utrecht uit, ‘op vrijwillige basis overigens. Ze worden verdeeld in testgroepen die vervolgens elk een ander regime krijgen. Van weinig tot helemaal geen verplichtingen en controle,’ verduidelijkt ze. ‘Geen sollicitatieplicht bijvoorbeeld en ze mogen naast hun uitkering ook bijverdienen, in meer of mindere mate. Zo kunnen we na afloop zien wat het beste heeft gewerkt.’ De gemeente Utrecht denkt dat de tijd rijp is voor een andere uitvoering van de bijstandsuitkering. ‘Jarenlang was dat gebaseerd op wantrouwen, controle en handhaven wat veel geld kost. Het is de tijdsgeest; het is tijd voor een andere aanpak,’ aldus de woordvoerder.
 
Wereldwijd nagedacht 

In heel de wereld wordt er over het basisinkomen nagedacht en worden er plannen gemaakt om het uit te proberen, zoals in Nederland, Canada en Californië. De Indiase regering doet er onderzoek naar. In Zwitserland verwierp een grote meerderheid van de kiezers eerder dit jaar het idee van een basisloon. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ben Trooster op
Het past natuurlijk helemaal niet binnen het huidige beleid van Rutte III. Vandaar dat er op deze manier geëxperimenteerd wordt. Het voordeel van het basisinkomen is, niet op de laatste plaats, de besparing op torenhoge overheidskosten veroorzaakt door oa controle en administratie. Door het systeem nu halfslachtig in te voeren zal het niet slagen en kan deze regering toch zeggen dat ze het geprobeerd hebben.
Door Jan Jansen (betrokken burger) op
@Josefien Harmsen. Over dat ethische vraagstuk zijn de regels duidelijk ‘je mag mensen niet dwingen tot deelname aan een onderzoek’. Daar zijn de onderzoeker zich echt wel van bewust. Ja, het vrijwillig aanmelden voor een onderzoek blijft een manco bij dit soort onderzoek. Maar wie een beter ‘tegenbod’ heeft mag het zeggen.

@Frans de Groot, u hebt gelijk. Maar de Nederlandse regelgeving laat niet meer ruimte toe. Te voorzichtig terwijl het in eerste instantie alleen gaat over onderzoek.

@ Door Bors (social criticaster), “Voor mensen die nog wel hun best doen met scholing en carriere opbouw vormt het basis inkomen een verdere ontmoediging. “ u hebt gelijk, maar u hebt ook geen enkel bewijs.
Door Josefien Harmsen (betrokken burger) op
Hoe onethisch is het om bijstandsgerechtigden onvrijwillig mee te laten doen aan onderzoek? Wat een kwaad bloed zal dit zetten bij de oneerlijkheid, vooral als je behoort tot de groep, die geen basisinkomen krijgt en zelfs onder druk gezet wordt voor ziekmakende begeleiding? Moet nu nog onderzocht worden hoe ziekmakend dit is? Mens, geef gelijk dat basisinkomen i.p.v. zo walgelijk mensen zonder rechten als proefpersonen te misbruiken! Het is ook een stuk goedkoper en waarheidsgetrouwer om gewoon die bijstandsgerechtigde eens te vragen hoe hij/zij het het liefste en beste heeft om goed aan het werk te komen en/of gezond te blijven.
Door Frans de Groot (bveleidsadviseur) op
Enkele honderden deelnemers. Verdeeld over verschillende regimes. Harde, bruikbare uitkomsten zijn alleen al door het beperkte aantal deelnemers niet te verwachten. Dat doen ze in Finland beter.

Door Bors (social criticaster) op
basis inkomen is de kat op het spek binden.
Als mensen en allerlei subsidies huursubsidie, kinderopvang, kindgebonden budget, zorgtoeslag, voedselbank, kinderbijslag enzovoorts kunnen krijgen. En dan ook nog maar een beetje aan kunnen rommelen met bijwerken zonder enige vorm van controle. Dan heeft goed je best doen op school en studeren geen zin meer als mogelijkheid om het beter te krijgen. Het basis inkomen is de grondslag voor een verdere verloedering van de Nederlandse samenleving. Finland kan je niet vergelijken met Nederland. Want dat land kent altijd al een betrekkelijk hogere werkloosheid vooral in het Noorden. Voor Nederland is het andersom. Polen, Bulgaren en alllerlei ander volk komt nu banem bezetten waar mensen met bijstand de neus voor ophalen.
Voor mensen die nog wel hun best doen met scholing en carriere opbouw vormt het basis inkomen een verdere ontmoediging. Want zij worden door de fiscus overgeregistreert. Als ze huren worden ze ook extra gestraft door de politiek door een oneigenlijk fiscaal volgsysteem. Dus ongelijke behandeling ten opzichte van andere burgers. Onwenselijk dus, dat basis inkomen!
Door steven op
Dit werkt niet voor alleen een groep uitkeringsgerechtigden. Het basis inkomen zal ingevoerd moeten worden voor alle Nederlanders met of zonder werk.

Uitkeringsgerechtigden ontvangen binnen de pilot op deze manier een hoger inkomen dat een persoon met 40 uur werk achter de lopende band in ploegendienst. Het verschil is op dit moment al minimaal en zal nu omslaan in een voordeel voor de persoon in de uitkeringssituatie. Of is het basisinkomen lager dan een WWB-uitkering?

En vervallen alle toelagen dan ook, bv de korting op de ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden?

Het zal vast het gebrek aan inhoudelijke informatie zijn van mijn kant....
Door Siem Zeilemaker (Gemeenteraadslid Medemblik) op
Dit richting de "roeptoeteraars" die alweer blèren dat het idee van een basisinkomen "natuurlijk" uit linkse hoek komt. Lees eerst eens de hele geschiedenis op basisinkomen.net. N.B. In Amerika wilden de Republikeinen het al jaren geleden invoeren.
Ik ben het eens net degenen die schrijven dat het experiment i.h.k. van de bijstand waarschijnlijk niet de oplossing is. Dan blijven we nog met allerlei regeltjes en controlemechanismen zitten.
Door Lady op
En toch merken we na iedere crisis weer dat er minder mensen aan de slag komen, dat er voor een 'verbetering' van de concurrentiepositie meer geautomatiseerd wordt, we door andere 'verbeteringen' opnieuw meer produceren met minder mensen. Uiteindelijk ontstaat er een steeds grotere groep van mensen die buiten dit proces staan. Er moet dan ook een nieuwe oplossing gevonden worden voor een verdeling van de welvaart. Een basisinkomen is een goede start en tsja, er zullen altijd kinderziektes optreden. Daarom moet je ook beginnen met experimenten. Ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen!
Door Een Uyl op


..en met een beetje geluk zijn we dan verlost van de Pvda, al is dat sneue stukje electoraat hardnekkig hardleers..
Door Albert van Nuil (verandermanager / organisatieontwikkelaar) op
Op zich best sympathiek om een beetje te experimenteren, maar het gaat hier niet verder dan zeer lokaal wat regelvrije uitkeringen. Dat is in het geheel geen experiment met een basisinkomen. De resultaten kunnen zelfs contraproductief zijn. Bij een echte proef moeten alle mensen betrokken zijn, ook werkenden (!) en moeten we de koppeling tussen verplicht werk en je noodzakelijke basisinkomen durven los te laten.