of 59329 LinkedIn

Monitor eigen bijdrage Wmo deugt wel

De landelijke monitor eigen bijdrage Wmo wordt niet aangepast. Met de monitor worden verschillende effecten van de invoering van het Wmo-abonnementstarief in kaart gebracht. Dat stelt minister De Jonge (VWS) in antwoord op Kamervragen van John Kerstens (PvdA).

Er is geen aanleiding om de landelijke monitor eigen bijdrage Wmo aan te passen. Met de monitor worden verschillende effecten van de invoering van het Wmo-abonnementstarief in kaart gebracht. Gemeenten worden voldoende gecompenseerd voor de derving van inkomsten door de invoering van het abonnementstarief.

Kritiek

Dat stelt minister De Jonge (VWS) in antwoord op Kamervragen van John Kerstens (PvdA). Die had bij de minister aan de bel getrokken nadat Ede en gemeenten van de regio FoodValley kritiek hadden geuit op de monitor. Zo zou de derving van inkomsten uit eigen bijdragen voor algemene maatwerkvoorzieningen veel te laag worden ingeschat door het CPB. Het CPB gaat uit van vijf miljoen euro aan inkomstenderving. De gemeenten in de Food Valley stellen dat het vermoedelijk tien keer hoger uitvalt.

 

Inschatting

Voor de derving van de eigen bijdrage voor algemene voorzieningen is door het CPB een inschatting gemaakt. ‘Ik heb op dit moment geen aanleiding om te veronderstellen dat de gebruikte aannames onjuist zijn’, aldus De Jonge in zijn beantwoording. De minister benadrukt dat de meer precieze effecten van de invoering van het abonnementstarief in de praktijk nauwlettend via de monitor worden gevolgd. De eerste verschijnt in september.

 

Inkomstenderving

De kritiek vanuit de gemeenten over de berekening van de inkomstenderving voor Wmo-maatwerkvoorzieningen wordt eveneens door De Jonge verworpen. De gemeenten stelden dat van CAK-gegevens moet worden uitgegaan, en dat het CPB dat niet heeft gedaan. Dat blijkt wel het geval. ‘Bij de raming van de derving van de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen is door het CPB uitgegaan van de bij het CAK beschikbare gegevens’, aldus de minister.

 

Compensatie

Ook de kritiek dat gemeenten onvoldoende worden gecompenseerd voor de inkomstenderving verwerpt De Jonge. Er is structureel 145 miljoen euro aan het gemeentefonds toegevoegd als compensatie. Daarnaast stijgt het accres van het gemeentefonds. De minister benadrukt dat de monitor door een onafhankelijk onderzoeksbureau is uitgewerkt. Op- en aanmerkingen van gemeenten, gemeentekoepel VNG en cliëntenorganisaties zijn daarin volgens de minister meegenomen. De VNG is akkoord gegaan met de opzet van de monitor.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alle openbaar a.u.b. (Alles openbaar de burger heeft nl. alles betaald!) op
"De minister benadrukt dat de monitor door een onafhankelijk onderzoeksbureau is uitgewerkt".

Ja, ja , dat kennen we in NL.