of 64621 LinkedIn

Minister wil af van Open House in jeugdzorg

Minister De Jonge van VWS wil af van Open House constructie bij de jeugdzorg. Hij is voorstander van langdurige contracten met lokale en regionale aanbieders, waaraan omzetgarantie wordt geboden.

Minister De Jonge van VWS laakt – opnieuw – de Open House constructie bij de jeugdzorg. Door het ‘ontzagwekkend groot aantal gecontracteerde aanbieders’ is het voor gemeenten ondoenlijk om de transformatiedoelen te bereiken. Gemeenten vullen bij een dergelijke constructie hun rol als opdrachtgever veel te beperkt in. De minister is voorstander van langdurige contracten met lokale en regionale aanbieders, waaraan omzetgarantie wordt geboden.

Lastig

Dat stelt De Jonge in een beschouwing over de inkoop van jeugdzorg. Gemeenten hoeven voor een Open House geen aanbestedingsprocedure te doorlopen. Met elke aanbieder die voldoet aan de gestelde prijs- en kwaliteitsvoorwaarden kan een overeenkomst worden gesloten. Er kleven te veel nadelen aan een Open House constructie, vindt de minister. Naast de grote hoeveelheid gecontracteerde aanbieders, wordt het wijkteam de mogelijkheid ontnomen om regie te voeren en te sturen op integrale hulpverlening. ‘Bij open house kiest immers de cliënt welke aanbieder de hulp gaat verlenen’, aldus de minister. Door de vele aanbieders overzien ouders en jongeren het zorglandschap bovendien onvoldoende, waardoor het lastig is de beste aanbieder te kiezen.

 

Geen omzetgarantie

Zorgelijk vindt De Jonge dat de constructie leidt tot financiële onzekerheid voor aanbieders, omdat het geen omzetgarantie biedt. ‘Het vraagt om flexibel op- en afschalen van personeel en vastgoed. Dat heeft vanzelfsprekend een negatief effect op de prijskwaliteit verhouding en het flexibel inzetten van personeel is problematisch in een krappe arbeidsmarkt.’ Het gebrek aan omzetgarantie leidt bovendien tot continue concurrentie. ‘Dat zet de relatie tussen aanbieders onderling zeer onder druk, terwijl samenwerking in het sociaal domein juist noodzakelijk is’, aldus de minister.

 

Geen touwtjes in handen

Een aantal nadelen kunnen worden ondervangen door bijvoorbeeld aanvullende voorwaarden in een raamovereenkomst, ‘maar dat laat onverlet dat een keuze voor een pure open house constructie principieel kwestieus is’, zo betoogt de minister in zijn beschouwing. Gemeenten die voor een Open House constructie kiezen, vullen hun rol als opdrachtgever veel te beperkt in. ‘Je neemt dan niet de touwtjes in de handen, maar legt ze volledig in handen van de individuele hulpvragers en aanbieders.’

 

Omzetgarantie

Gemeenten moeten hun visie en transformatiedoelen vertalen en inbedden in contracten met lokale en regionale jeugdaanbieders. Het moet daarbij gaan om langdurige contracten. Samen met de aanbieders moet aan de verwezenlijking van de visie worden gewerkt, vindt de minister. ‘Daarvoor is onder meer nodig dat zij (aanbieders, red.) ervan op aan kunnen dat zij degene zijn die de hulp mogen gaan verlenen, zodat omzetgarantie ontstaat.’

 

Aanbestedingsplicht

De Jonge blijft zich in Brussel inzetten voor het schrappen van de aanbestedingsplicht in het sociaal domein. ‘Onder het huidige recht zal je die Europees moeten aanbesteden. Maar zorg en jeugdhulp is geen markt en al helemaal geen Europese markt.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ries Oonk op
Jeugdwet artikel 2.5:
"Voor zover redelijkerwijs mogelijk, wordt de jeugdige en zijn ouders keuzevrijheid geboden met betrekking tot de activiteiten van jeugdhulp."
Door Spijker (n.v.t.) op
Samenwerking in vercommercialiseerde (jeugd)zorg is een illusie. Het eigen verdienmodel krijgt altijd voorrang.
Door Willem (Nog wel!) op
Daar waar marktwerking de plank hier en daar misgeslagen heeft blijkt ook een deel van de transities en decentralisaties onder de noemer; leveren van maatwerk kan goedkoper uitpakken (dus vooraf een korting opleggen) een misvatting. Vervolgens haal je de keuzevrijheid en het maatwerk er weer uit en hoopt met de gekorte middelen weer uit te komen. Ondertussen vreet je de ruif aan reserves en andere middelen van gemeenten leeg. Al met al een hoop verschraling en verloren energie op verschillende dossiers in de ombouw van een hoogwaardige verzorgingsstaat naar een kil kapitalistische spreadsheet. Krijg je met Haagse compromissen die in zichzelf altijd visieloos zijn. Overigens is de behandeling van het Sociaal domein goed vergelijkbaar met die van de pensioen-problematiek en de gas - aardbeving problemen in Groningen (beetje hier, beetje daar; maar structureel niets wezenlijks).
Door Moe (Mantelzorger) op
Anno 2019 heeft de cliënt de regie en niet het wijkteam. Met dit voornemen van Hugo de Jonge gaat de rechtspositie van mensen met een zorgvraag weer 50 jaar terug in de tijd. Het gaat niet meer om cliënten en of deze de zorg krijgen die bij hun past, om zorg die zij nodig hebben. Zorgaanbieders m.n. de grote en waar ik en veel andere cliënten zich niet gezien, gehoord worden of zichzelf als een nummer ervaren, worden door Hugo de Jonge centraal gezet.

En dan: omzetgarantie! Ik vraag mij af uit welke hoed dit voornemen van de minister komt? Grote zorginstellingen hebben blijkbaar flink gelobbyd bij de gemeentes.

Die transitie van zorg is een fiasco. Van het beloofde maatwerk komt niets terecht. De Wmo is een gedrocht, 355 gemeenten geven er hun eigen invulling aan. Dit leidt tot absurde taferelen die een normaal mens niet meer kan volgen.
Door Keijzer op
@Kraaijeveld

Zorg en Martkwerking kunnen m.i. wel samen gaan, mits je redelijk betaalt en je een onafhankelijke Coördinator hebt naast de huisarts in een landelijk systeem, die indiceert, verwijst en controleert. De uitvoerders voeren opdrachten uit en ze weten in dat systeem, dat gecheckt wordt of dat adequaat gebeurt.

Clienten zouden in dat systeem eindelijk eens iemand naast zich hebben als opdrachtgever, die HEN steunt, i.p.v. een Gemeente en uitvoerders, tegenover zich hebben en clienten geen partij zijn tegenover hen bij terechte klachten!

Je merkt nu dat een hoofdaannemer heel krap betaald wordt, met de al of niet ronduit uitgesproken boodschap, dat men het met dat geld moet uitzoeken, punt aan de lijn.

Gemeente kan in hun machtspositie enorm de hiaten bij zichzelf camoufleren en zichzelf van alles wijs maken, met name op al die managers niveaus binnen de Gemeenten en bij de diverse uitvoerders, wordt onderling en intern, mooi weer gespeeld! Hierdoor ook een onwenselijke logica en wijze van werken kan ontstaan in betreffende afdelingen.

Hoe kan het bestaan, dat men in Den Haag bedenkt dat indiceren, verwijzen, kwaliteit controleren en klachtenbehandeling, in een hand moeten komen en dat betreffen 355 gemeenten van heel verschillende aard en kwaliteit ook nog.

Er sprake is van bewuste strategie onder Gemeenten, om hulp vragen te ontmoedigen, de spelregels plots te wijzigen en dat te verkopen met een stuitende logica, waar uitvoerenden, al of niet met tegenzin, in mee gaan. Er is naar mijn conclusie een zwijgcultuur zo opgedrongen van bovenaf.

Het veldwerk wil natuurlijk wel anders, maar die hebben geen poot om op te staan en heel veel minder assertieve zorgvragers ook niet. Het is graag of niet wat hen toegeworpen wordt.
Voor veldwerkers geldt, gaan of niet. Dat eerste zie je dus heel veel gebeuren binnen het veldwerk!

Mijn ervaring is hoe gelikter de PR is, hoe meer je op je hoede moet zijn m.b.t. kwaliteit gebodene en werkcultuur.

Mantelzorg is vaak al heel intens, ook voor die ellendige decentralisatie van start ging, maar deze mensen worden ziek(er) van Zorgsysteem zelf, want dat kost nog zoveel meer energie en tijd en vooral ergernis! Dat wordt afgekocht met nodige poeha - en weer onnodige bureaucratie - met een mantelzorgcompliment.

In Buitenhof afgelopen gisteren is de decentralisatie een onderwerp geweest, gelukkig zonder politici of aanverwante geesten, aan dit debat. Het gaat om meer geld, maar evenzeer om efficiency! Plus stroomlijnen in die sector en daar is die zorg coördinator naast de huisarts, om heel veel redenen, het beste voor geplaatst en daar een spil in te vormen en dat letterlijk en figuurlijk, dicht bij de zorgvrager!
Door Kraaijeveld (Afd.hoofd Sociaal Domein interim) op
Beperking van keuzevrijheid voor de client te behoeve van de aanbieders is een verkeerde beweging. Meer samenwerking tussen aanbieders zonder grote dure gebouwen en daardoor minder concurrentie maar juist betere kwaliteit dat is wat de zorgvragers nodig hebben. En de zorgvragers en hun omgeving hebben nooit om marktwerking in de zorg gevraagd, wel om de klant centraal te zetten de kwaliteit te verbeteren en meer tijd voor de klant. Commercie en zorg gaan niet samen.
Door Keijzer op
@De Vries
* De hele publieke sector staat op straat voor terecht meer geld. Zorg, Onderwijs, Politie en Justitie en Defensie. Die sectoren liepen al achter toen de crises van 2008 nog moest beginnen.

*Belastingdienst tekort personeel.

*UWV tekort personeel en kan het controlewerk niet aan en stort maar op hoop van zegen.

*SVB kan het controle werk niet aan en heeft tekort mensen en middelen.

* De BTW moest omhoog en dat merk je goed in de supermarkten alleen al, terwijl de inkomens minstens al vanaf 2008 niet of nauwelijks gestegen waren tot begin dit jaar een beetje.

Maar men spreekt ook over sinds een jaar of 20 zijn inkomens bevroren en vaste lasten gestegen.
De rek is eruit met nog kunnen puzzelen voor velen, om rond te komen. Niet alleen minima, maar zeker ook daarboven, die niet of nauwelijks huurtoeslag meer krijgen. Dat zijn ook kiezers! Dan heb je het over beroepen als een agent of verpleger. Je steeds hoort en ziet, dat er 2 inkomens nodig zijn, om een dure huur te betalen of een woning te kopen, die voor die groep ook niet meer te vinden is op veel plekken in Nederland.

* Voedselbanken niet voor niets sinds begin deze eeuw als paddenstoelen uit de grond kwamen en de schuldenproblematiek geen spat minder wordt.

*De Groningers moesten asociaal en schandalig lang wachten op hoogst terechte genoegdoening vanwege de gevolgen van aardbevingen. Dat zijn ook kiezers!

*De dreiging steeds dat pensioenen naar beneden moeten worden bijgesteld. Dat zijn ook kiezers!

*Energiefactiuren omhoog vanwege een verhoging omtrent klimaatdoeleinden. Dat zijn ook kiezers!

Hoezo geen bestemming?

Het is niet logisch wat u stelt als feiten. Als het werkelijk zo zou zijn wat u stelt, zou je hier een opstand hebben als de gele hesjes in Frankrijk.

Partijen als CDA, die al zo enorm gekrompen is, gaat toch de naar zuurstof snakkende publieke sector niet negeren, tenzij zij zichzelf willen opheffen op kort termijn. Heeft een krimpende VVD nu daar belang bij?

Je ziet Lodewijk Asscher in de oppositie, steeds dezelfde mantra noemen, zodra hij een microfoon onder zijn neus krijgt, dat PvdA meer geld wil voor onderwijs en betere zorg, meer voor bouw woningen. Hij is permanent op campagne nu. Dat hoort en ziet het kabinet toch ook en betreffende partijen.

Hoe maak je je als kabinet en coalitiepartijen in parlement zo onpopulair, dat je overschotten naar het buitenland zou laten vloeien, zoals China doet met hun staatskapitalisme en met hier verdiend geld de eigen invloed zo jaar na jaar, enorm kan verstevigen in Europa en elders. Onder de neus van EU hier havens op kan kopen voor eigen gewin en andersom eigen markt maximaal afsluit.

Als u had gesteld voor afbouw staatsschuld, lijkt mij logischer en dat heb ik ook horen zeggen door minister Hoekstra, of premier Rutte, omdat je beter bij zonnig economisch weer, het dak kan repareren, maar politiek strategisch voor de korte termijn niet in belang van de eigen partij is met alle versnipperingen en moeizame coalities van nu opnieuw 4 partijen. Of deze de eindstreep gaat halen?

Een overschot naar buitenland laten afvloeien is dus niet te verkopen voor hen bij al het bovenstaande!

Naar wat in Buitenland vloeit het? Wat zijn uw bronnen daaromtrent?
Door de vries (ambtenaar) op
@Keijzer: onzin. Hoekstra heeft een begrotiingsoverschot van 11 miljard euro. De staatsschuld groeit dus niet maar wordt kleiner terwijl dat helmaal geen zin heeft. Waar vloeit dat geld (de belastingcenten waarmee de schuld wordt afgelost) naar toe? Dat geld vloeit naar het buitenland omdat het in Nederland geen bestemming heeft.

Het kan gewoon uit lengte en de breedte komen zonder dat de staatsschuld groeit. Ken de feiten!
Door Keijzer op
@Door de vries (ambtenaar) op 15 juni 2019 16:20

Tja, maar aan welk touwtje hangt dan weer de heer Hoekstra? Die komt binnen op een ministerie waar veel van de begroting al vast ligt. Het coalitieakkoord dan weer niet, want dat breken CDA, CU en D66 open, vanwege gezinspardon onder noemer kinderpardon. Extra kosten dus. Nog maar van die schandelijke situatie t.a.v. de Groningers niet gesproken! Alles jaren asociaal opschuiven richting die mensen en dan moet toch eens de rekening komen. Tegelijkertijd gasinkomsten moeten verminderen naar nul.

Elke minister heeft wel een of meerdere grote knelpunten en trekken aan het jasje van minister Hoekstra.

Net als bij gezinnen zal het toch uit de lengte of breedte moeten komen, of staatsschulden vergroten.
Door de vries (ambtenaar) op
Ik denk dat veel gemeenten wel omzetgaranties willen geven. Maar ze doen het niet omdat ze met een broodheer te maken hebben die dat ook niet doet: de minister. Onzekere financiering van boven werkt door naar beneden. Zolang minister Hoekstra (ja, die van Financien) aan de touwtjes trekt in Den Haag moeten geluiden van vakministers niet al te serieus worden genomen. Financien is de baas en niemand anders.