of 60715 LinkedIn

Minima duurder uit door tekorten jeugdzorg

Minima in Veenendaal zouden vanaf 1 januari 2020 hun maandlasten met 32 euro kunnen zien stijgen. Gemeenteraadslid Pottjewijd: ‘Het armoedebeleid wordt versoberd omdat jeugdzorg teveel kost.’ In Leiden en de Overijsselse gemeente Dalfsen lijken vergelijkbare problemen te spelen. Of er sprake is van een bredere trend, is nog niet met zekerheid te zeggen.

Bezuinigingen in het sociaal domein hebben in verschillende gemeenten consequenties voor de kosten van de zorgverzekering voor minima. In Leiden stijgen de maandlasten met vijftien euro per maand, in Veenendaal kan de stijging oplopen tot 32 euro per maand.

Geen minimabeleid in Veenendaal
Voor inwoners van Veenendaal met weinig te besteden is een ‘onduidelijke situatie’ onstaan, zegt gemeenteraadslid Jaap Pottjewijd (Lokaal Veenendaal). Minima zouden vanaf 1 januari 2020 hun maandlasten met 32 euro kunnen zien stijgen. Pottjewijd stelde onlangs vragen aan het Veenendaalse college over regelingen voor minima. Het huidige beleid loopt eind dit jaar af, maar een nieuw voorstel is er nog niet. Om de begroting toch op tijd rond te krijgen, heeft het college voorlopig voorgesteld om de collectieve zorgverzekering zo aan te passen dat het eigen risico voor minima niet meer meeverzekerd kan worden. Dit leidt tot een lastenstijging van 385 euro (het verplichte eigen risico) op jaarbasis, oftewel 32 euro per maand, aldus Pottjewijd.

Stijgende kosten jeugdzorg
Net als veel andere gemeenten, worstelt Veenendaal met bezuinigingen in het sociaal domein. De tekorten die daardoor zijn ontstaan, wil het college binnen de portefeuille van het sociaal domein oplossen. Gemeenteraadslid Pottjewijd: ‘Het armoedebeleid wordt versoberd omdat jeugdzorg teveel kost.’ Wat hem het meeste stoort, is dat het college nog geen voorstel voor een beleid heeft gedaan, terwijl de begroting al wel vastligt. De verkeerde volgorde, volgens Pottjewijd, want nu kan de gemeente minima geen duidelijkheid geven over hun financiele situatie in het komende jaar.

Pijnlijk
In Leiden lijken vergelijkbare problemen te spelen. Door oplopende kosten in de jeugdzorg en de Wmo stijgen ook daar de zorgkosten voor minima vanaf januari volgend jaar. Er wordt bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de kosten van de zorgverzekering, waardoor ruim drieduizend Leidenaren hun maandlasten met vijftien euro zullen zien stijgen. ‘Pijnlijk’, noemde wethouder Damen de situatie. Volgens haar ligt de oplossing in meer geld vanuit het rijk. Extra pijnlijk is dat onlangs ook bekend gemaakt werd dat het college, na het ontdekken van een rekenfout, 1,9 miljoen minder beschikbaar blijkt te hebben voor het sociaal domein in 2022 en 2023.

Herkenbare signalen
Naast Veenendaal en Leiden, lijkt ook de Overijsselse gemeente Dalfsen te kampen met stijgende zorgrekeningen. Volgens oppositiepartij ChristenUnie krijgen minima te maken met een ‘forse teruggang’ in de vergoeding van de kosten voor de zorgverzekering. Of er sprake is van een bredere trend, is nog niet met zekerheid te zeggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten laat wel weten de signalen te herkennen, maar heeft geen duidelijk beeld van waar deze problemen nog meer spelen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.