of 60831 LinkedIn

Minder regeltjes in zorg binnen sociaal domein

Er gaat 145 miljoen euro naar het stroomlijnen van de Wmo, er komt een maximum aan het stapelen van overheidsboetes en de ondersteuning van de transitie in de jeugdzorg wordt doorgezet; een greep uit de belangrijkste maatregelen in de zorg binnen het sociaal domein die in het regeerakkoord staan.

Er gaat 145 miljoen euro naar het stroomlijnen van de Wmo, er komt een maximum aan het stapelen van overheidsboetes en de ondersteuning van de transitie in de jeugdzorg wordt doorgezet; een greep uit de belangrijkste maatregelen in de zorg binnen het sociaal domein die in het regeerakkoord staan.

Wmo: ruimte voor maatwerk

Het kabinet Rutte-III wil de knelpunten in de Wmo gaan aanpakken en meer ruimte geven voor maatwerk. Ook staat in het regeerakkoord de eerder uitgelekte maatregel van een abonnementstarief voor de Wmo van 17,50 euro per vier weken. Daarmee hoopt het nieuwe kabinet uitvoeringskosten en administratieve uitgaven in het kader van de Wmo te drukken. Het Gemeentefonds ontvangt in de komende kabinetsperiode 145 miljoen euro om vereenvoudiging van de regels en verlaging van de kosten te realiseren.

 

Jeugdzorg: nadrukkelijke aandacht voor jeugd-GGZ

De regering in spe kondigt een evaluatie van de Jeugdwet aan met bijzondere aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg. Het kabinet wil knelpunten in de jeugdzorg onder meer aanpakken door dwingend op te treden tegen gemeenten die niet voldoende samenwerken bij de inkoop van jeugdzorg. Met gemeenten wil de rijksoverheid gaan kijken hoe de transitie in de jeugdzorg verder moet worden ondersteund. Den Haag gaat daar 54 miljoen euro aan bijdragen.

 

Mantelzorg en beschermd wonen: minder regeltjes, meer ondersteuning

De rijksoverheid wil verdere afspraken met gemeenten gaan maken over de ondersteuning van mantelzorgers. Daarbij komen onder meer de onderwerpen respijtzorg, dagopvang en communicatie aan bod. Ook wil de regering de bureaucratische lasten en het oerwoud aan regeltjes voor mantelzorgers te lijf gaan. Daarvoor worden met gemeenten, mantelzorgers en vrijwilligers zogenoemde schrapsessies georganiseerd. De regering zet in de komende kabinetsperiode 55 miljoen euro opzij voor het verbeteren van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Met gemeenten en zorgkantoren (die verantwoordelijk zijn voor die voorziening) wordt gekeken hoe die verbeterd kan worden. In de jaren na Rutte-III blijft jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar voor de onafhankelijke cliëntondersteuning. Wat de zorg voor Nederlanders met een psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problematiek  betreft, kondigt de nieuwe coalitie een voorstel voor de organisatie en financiering van het beschermd wonen aan. Dat voorstel wordt gebaseerd op het rapport-Dannenberg uit 2015. Daarin wordt gepleit voor samenwerking tussen gemeenten en andere partijen om voldoende gepast deze doelgroep te realiseren.

 

Schuldhulp en armoedebestrijding: kinderarmoede heeft prioriteit

Rutte-III wil de toegang tot de schuldhulpverlening verbeteren door voor kortere wachttijden te zorgen. Uithuisplaatsingen – in het bijzonder als er kinderen in het spel zijn – moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Het kabinet vindt dat gemeenten de ruimte moeten krijgen om te experimenteren met het aanpakken van schulden. Zelf wil de centrale overheid bijdragen aan het verminderen van schuldproblematiek door een maximum in te stellen voor het stapelen van boetes wegens het te laat betalen en bestuursrechtelijke premies. Een landelijk schuldhulpnetwerk, opgezet met hulp van gemeenten en vrijwilligers, moet verder soelaas bieden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sjef Claassen (Mantelzorger) op
Mantelzorgers krijgen complimenten, worden over de bol geaaid en mogen net als ik 3000 euro per jaar betalen voor 6 uurtjes pet week opvang van demente echtgenote die ik 24/7 verzorg. Het wordt tijd dat dit verandert. Vreemd is dat die veranderingen nog niet bekend zijn bij de gemeentelijke instanties.
Door E. (Burger) op
Zou zeker mooi zijn dat abonnementstarief voor de Eigen Bijdrage WMO van 17,50 per periode! Levert mij een voordeel op van € 570,-. Per jaar? Nee per periode; dus €7.500 per jaar! Verdien ik dan zoveel of heb ik eigen vermogen omdat ik nu zoveel moet betalen? Niks van dat alles; wij zijn gezin van tweeverdieners met middeninkomen die nu zo'n 12% van ons netto inkomen kwijt is aan eigen bijdrage WMO... Nu alleen nog dat het nieuwe tarief snel invoeren!!