of 59345 LinkedIn

Minder lage inkomens onder Participatiewetters

De aantrekkende economie heeft zijn weerslag op de gemeentelijke cliëntenbestanden in de Participatiewet; in 2017 hadden minder mensen last van financiële problemen of arbeidsproblematiek dan in 2015, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de derde Overall rapportage sociaal domein.

De aantrekkende economie heeft zijn weerslag op de gemeentelijke cliëntenbestanden in de Participatiewet; in 2017 hadden minder mensen last van financiële problemen of arbeidsproblematiek dan in 2015, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de derde Overall rapportage sociaal domein.

Minder P-wetters met laag inkomen of langdurige ziekte

Daarnaast meldt het SCP dat het aantal mensen in de Participatiewet met een laag inkomen afgenomen en dat minder mensen in de Participatiewet een langdurige ziekte of aandoening hebben. Een relatief hoog percentage mensen in de Participatiewet blijkt zelfredzaamheidsproblemen te hebben. Volgens het SCP kan ongeveer één derde van die groep niet zelfstandig formulieren invullen. Onder Nederlanders die geen gebruik maken van voorzieningen in het gedecentraliseerd sociaal domein ligt dat percentage slechts op tien procent.

 

‘Voldoende inkomen’ belangrijkste voorwaarde levensgeluk

Van alle gebruikers van dergelijke voorzieningen, bungelen de Participatiewetters onderaan qua subjectieve kwaliteit van leven. Die groep waardeert de eigen levenskwaliteit het laagst samen met de groep die van meerdere voorzieningen tegelijk gebruik maakt. Mensen die een beroep moeten doen op de Participatiewet waarderen hun financiële situatie met een cijfer tussen de 5 en 6. Dat blijkt des te belangrijker te zijn omdat ‘voldoende inkomen’ als belangrijkste voorwaarde voor subjectief levensgeluk uit de bus komt, gevolgd door ‘gaan en staan’ waar men wil.

 

Minder bijstand, meer inzet re-integratie-instrumenten

Tussen 2015 en 2017 steeg volgens het SCP het aantal mensen met een bijstandsuitkering. De daaropvolgende afname begon eind 2017 weer te stagneren, wat er volgens het SCP op wijst dat de groep bijstandsgerechtigden een steeds grotere gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Het gebruik van re-integratie-instrumenten als loonkostensubsidie en jobcoaching nam juist toe. Vooral van de loonkostensubsidie werd vanaf de tweede helft van 2017 fors meer gebruik gemaakt. De invoering van beschut werk - en de participatie door arbeidsgehandicapten in het algemeen – blijft vooralsnog achter.

 

Schuldenaars maken meer gebruik van voorzieningen

Bevindingen van het SCP wijzen erop dat er een sterk verband is tussen het gebruik van sociaaldomeinvoorzieningen en schulden. Terwijl zeventien procent van de schuldenvrije huishoudens van dat soort voorzieningen gebruik maakt, ligt dat cijfer onder huishoudens met schulden op maar liefst 45 procent.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mw. A.T,C.W. Rommen van der kroft (afgekeurd 80-100%/ex-mantelzorger) op
Ach ja het planbureau zegt wat, tja dan moet het ook waar zijn ook pffff, kijk eens bij de voedselbanken wat daar rondloopt. Allemaal slachtoffer van de participatie-wet. Gehandicapten, ouderen, chronisch zieken, die dankzij die ....geestezieke kabinet de vernieling in geholpen worden. Die op straat komen te staan, en waar de gemeentes bot geven, ipv te helpen. Je gaat met je hele gezin naar de .... Volgend jaar weer een korting erboven op.... Op deze manier is het nauwelijks vol te houden. Je gezin gaat naar de klote, zelf ga je ook de vernieling doordat je geen gebruik meer maakt van de zorg noodgedwongen. Als die onderzoeken naar borst/darm/baarmoederkanker laat je varen. Want ja de test is wel gratis, maar het verdere onderzoek niet. Je maakt geen gebruik meer van je medicijnen met alle gevolgen van dien. Je kunt geen ouder zijn, daar je niet meer kan functioneren, en tot je grote schande mag je vragen of je kind je ondergoed wilt kopen daar je hetzelf niet meer kan betalen. De schulden lopen steeds meer op, tot je je huis uitgezet wordt. En dan mag je naar de c o, een bed krijg je niet je kan met je rolstoel in een bushokje schuilen en je slaapt maar met je kind op straat als die ouder is als 16. Is die jonger dan 16 dan komt jeugdzorg om de hoek om je het ouderschap te ontnemen en je kind in de jeugdzorg te plaatsen. En dit allemaal om de waanzin van dit aso - kabinet te bekostigen. En als die vreemdelingen binnen te laten Marrakesh akkoord wat niemand wou, maar daar kwam onze premier met zijn inlegvelletje waarom komt me dat zo bekend voor. En dan dat waanzin klimaatakkoord wie mogen dat allemaal betalen en gaan er aan onderdoor juist. Ouderen chronisch zieken gehandicapten en ga zo maar door. En pakken ze niet op je wao- dan wel op je anw-uitkering want die korting krijg je om je oren.
Door Spijker (n.v.t.) op
Minder mensen in cliëntenbestanden betekent niet dat er minder mensen in armoede leven. Het SCP blijkt met haar conclusies vooral een verlengstuk van dit sprookjesland Kabinet.