of 59250 LinkedIn

Minder arbeidsgehandicapten in dienst bij overheid

In plaats van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking, neemt het totaal tussen eind 2012 en eind 2014 juist af met 148 banen.

Het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat via een dienstverband bij de overheid werkt, is de afgelopen jaren afgenomen. Vooral rondom Rotterdam en Amsterdam is sprake van een fikse daling. Dat blijkt uit de regionale uitwerking van voortgang banenafspraak.

-148 banen
Volgens het sociaal akkoord en het regeerakkoord moet de overheid tot 2026 25 duizend extra banen scheppen voor mensen met een beperking, zogeheten garantiebanen. In de marktsector moeten 100 duizend garantiebanen komen. De overheid blijft achter bij de doelstellingen met het creëren van banen, zo bleek eerder al. Maar in plaats van extra banen, neemt het totaal tussen de meetmomenten eind 2012 en eind 2014 juist af met 148 banen.

Holland-Rijnland
Uit de regionale cijfers valt op te maken dat vooral in de grote arbeidsmarktregio’s rond Amsterdam en Rotterdam het aantal mensen dat in dienstverband bij de overheid werkt fiks daalt. In de regio Rijnmond is de daling het grootst: 146 banen. In Groot-Amsterdam neemt het aantal banen in dienstverband af met 90. In De regio Holland-Rijnland valt de grootste stijging te zien: 31 banen via een dienstverband. Midden-Utrecht volt met 29 banen. De overheid blijft daarmee flink achter bij de markt. Daar steeg het aantal banen via een dienstverband in dezelfde periode met bijna 4000. Vooral in de regio Twente (360) en Groningen (336) werden meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst genomen. 

 
Detacheringen en uitzendbureaus

Overigens zeggen deze cijfers van banen via vaste dienstverbanden niet alles, omdat veel overheden aan hun verplichtingen voor de banenafspraak willen voldoen via inleenconstructies. Ze maken, net als werkgevers in de markt, gebruik van detacheringen vanuit de Wsw. Ook wordt met uitzendbureaus gewerkt. Daardoor komt de totale stijging van het aantal banen bij de overheid voor mensen met een arbeidsbeperking uit op ruim 1500, wat eerder al bekend was.

 
Zuid-Limburg

De meeste extra banen werden geschapen via Wsw-detacheringen. In totaal, markt plus overheid, gaat het om bijna 6500 banen. Het ministerie rekent er voorlopig mee dat van al deze banen 24 procent (ruim 1500)  voor rekening van de overheid komt, maar dat kan per regio sterk verschillen. Hoe hoog het percentage daadwerkelijk is, wordt bij iedere meting opnieuw uitgerekend. In Zuid-Limburg werden de meeste banen via de Wsw gerealiseerd, in totaal ruim 950, gevolgd door Gorinchem met ruim 800. Er waren ook regio’s waar het aantal banen via Wsw-detacheringen juist afnam, bijvoorbeeld in Midden-Holland (-203) en Haaglanden (-150)

 
Quotum

In december volgt de officiële eerste meting van hoe het ervoor staat met het aantal extra gerealiseerde banen. De regionale cijfers zeggen overigens niets over het al dan niet in werking treden van de quotumheffing die staatssecretaris Klijnsma achter de hand heeft voor het geval er niet genoeg banen gecreëerd worden voor deze doelgroep. Daarbij wordt namelijk gekeken naar de landelijke cijfers.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Vergelijk deze nalatigheid van de overheid eens met het convenant dat met private werkgevers werd gesloten. Die komen hun toezeggingen meer dan.
Door Donders (mederwerker) op
Klijnsma haar beleid erg kwalijk en ondermaats voor de arbeidsbeperten.deze doelgroep zijn de sluitpost van de gemeente geworden.de WSW gelden zijn niet meer geoormerkt daar door gaat de
arbeidsbeperkten de ellende in armoede is de toekomst voor kinderen met een beperking.en dan kan liefdadigheid en afhankelijkheid weer op bloeien.
Lang leven deze mooie PARTCIPATIEWET. Heel veel dank aan deze dama Klijnsma niet alleen haar beleid is mank!!!!