of 59130 LinkedIn

Minder 75-plussers krijgen hulp

Het aantal 75-plussers dat begeleiding, verpleging of hulp bij huishouden en verzorging krijgt, is tussen 2014 en 2016 met 13% afgenomen, schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau.

Het aantal 75-plussers dat begeleiding, verpleging of hulp bij huishouden en verzorging krijgt, is tussen 2014 en 2016 met 13 procent afgenomen, schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau in het jaarlijkse rapport met kerncijfers over zorg en ondersteuning. De grootste afname is te zien tussen 2014 en 2015.

Opvallend

Hoewel de daling opvallend is, zegt het SCP die afname niet te kunnen verklaren. Andere opvallende fluctuaties in de zorgcijfers zijn te zien in het percentage zelfstandig wonende volwassenen dat huishoudelijke hulp ontvangt, 12 procent in 2016. Dat percentage was in 2014 significant hoger, evenals het percentage Nederlanders dat die hulp van mantelzorgers ontvangt.  

 

Kerncijfers

De overige kerncijfers laten vooral continuïteit zien. Zestien procent van de zelfstandig wonende volwassenen, zo’n twee miljoen Nederlanders, ontvangt enige vorm van hulp waarvan bijna de helft met publiek geld. Iets meer dan de helft ontvangt die hulp of een deel daarvan van naasten. Huishoudelijke hulp is nog altijd de meest wijdverbreide hulpvorm. De hoogste hulpdichtheid qua type gezondheidsbeperking is te zien onder mensen met een ernstige lichamelijke beperking (83 procent).

Inkomens
Wat betreft de samenstelling van het huishouden zijn het vooral de éénpersoonshuishoudens die regelmatig een vorm van hulp ontvangen (26 procent). Iets meer dan een vijfde van de éénoudergezinnen doet hier ook een beroep op. Van de vier inkomensgroepen, maken de laagste inkomens het meeste gebruik van begeleiding, verpleging of hulp hij huishouden en verzorging (21 procent).

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim Peters (Juridisch adviseur Wmo) op
De suggesties van de vorige twee reacties kan ik volgen. Het zou zo maar kunnen dat de in 2014 gewijzigde en strengere indicatie hulp bij het huishouden de reden is. Maar dat is door het SCP niet onderzocht. En daarom hebben ze geen verklaring. En het SCP vraag je niet naar een vermoeden. Dat hebben wij wel!
Door Herman op
Vreemd dat het SCP deze afname niet kan verklaren. Hebben zij de laatste jaren in een bunker geleefd zonder communicatie???
Door Herman Nijskens op
In 2015 is het proces van decentralisatie gestart.
Voor de WMO die al langer (deels) bij de gemeenten zit werd met een bezuiniging in het vooruitzicht gesteld.
De doelgroep was goed bekend bij de gemeenten, met een ontmoedigingsbeleid en herbeoordeling werd snel ingegrepen in vooral dit stuk zorg dat door gemeenten aan vooral 75 plussers werd geboden. Gevolg was dat mijn gemeente bijvoorbeeld op WMO veel geld overhield en op jeugdzorg de tekorten zag oplopen.
Mij verbaast deze teruggang in zorg aan 75 plussers van 2014 naar 2015 en 2016 dus helemaal niet.