Het kabinet heeft besloten tot de verhoging tijdens het overleg over de voorjaarsnota. Ploumen noemt het 'erg belangrijk voor de mensen die zwaar te lijden hebben onder conflicten en natuurrampen'. De minister zegt dat er bij de besteding van het geld extra aandacht zal zijn voor de positie van vrouwen en meisjes.

Voor de opvang van vluchtelingen in de regio komt 40 miljoen euro extra beschikbaar. Dit geld zal ook worden gebruikt om hulp te geven bij de terugkeer naar het land van herkomst. (ANP)