of 65101 LinkedIn

Miljoenen extra voor huisvesting kwetsbaren

Het kabinet trekt nog eens 46 miljoen euro extra uit voor het versneld realiseren van huisvesting voor onder meer dak- en thuislozen en arbeidsmigranten. In 2020 werd een zelfde bedrag beschikbaar gesteld voor gemeenten met concrete plannen. Een gemeente kan maximaal een miljoen euro uit dit budget krijgen.

Het kabinet stelt voor dit jaar 46 miljoen euro extra beschikbaar voor het versneld realiseren van huisvesting voor onder meer dak- en thuislozen en arbeidsmigranten. In 2020 werd een zelfde bedrag beschikbaar gesteld voor gemeenten met concrete plannen. Een gemeente kan maximaal een miljoen euro uit deze extra pot krijgen.

Nijpend

De regeling geldt voor zogeheten aandachtsgroepen. Naast dak- en thuislozen en arbeidsmigranten gaat het om het realiseren van huisvesting voor statushouders, woonwagenbewoners, studenten en overige spoedzoekers. Goede en betaalbare huisvesting staat voor mensen met lage inkomens en mensen met een bijzondere woonbehoefte onder grote druk. Vanwege de coronacrisis is dat ‘des te nijpender geworden’, stelt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) in een toelichting op de regeling. ‘Deze groepen hebben nu al veel moeite met het vinden van betaalbare woonruimte. Ook komt het geregeld voor dat zij in onwenselijke omstandigheden leven. De opgave voor de huisvesting van aandachtsgroepen is dan ook urgent.’

 

Vlottrekken

Onder normale omstandigheden komt de realisatie van woningen voor deze doelgroep al lastig van de grond. Het is bijvoorbeeld lastig om draagvlak onder buurtbewoners te krijgen, er moet ook vaak zorg en begeleiding worden geregeld en de financiële haalbaarheid van de woonoplossing is vaak een puzzel. Met extra stimuleringsgeld hoopt Ollongren de bouw van woonruimte voor deze kwetsbare mensen vlot te trekken. Het geld komt bovenop ander maatregelen om dak- en thuisloosheid te bestrijden en de positie van arbeidsmigranten te verbeteren.

 

Tien jaar

Gemeenten kunnen later dit jaar plannen indienen op basis waarvan het kabinet besluit geld toe te kennen. Als de aanvragen voldoen aan de eisen geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. De huisvestingsplannen moeten uiterlijk eind 2026 zijn gerealiseerd en minstens tien jaar voor de doelgroep beschikbaar blijven. De regeling kwetsbare groepen ligt tot 13 augustus ter internetconsultatie voor.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.