of 63908 LinkedIn

Miljoen euro voor sociale projecten

De provincie Drenthe trekt ruim een miljoen euro uit voor subsidie aan sociale projecten. Het gaat onder andere naar onderzoek naar laaggeletterdheid en overerfbare armoede.

De provincie Drenthe trekt ruim een miljoen euro uit voor subsidie aan sociale projecten. Het gaat onder meer naar (lopend) onderzoek naar overerfbare armoede en laaggeletterdheid. Ook wordt, samen met onder meer gemeenten, gewerkt aan de sociale agenda. Die moet deze zomer klaar zijn.

Actiever

Ruim 45.000 Drenten zijn laaggeletterd. Opgezette taaltrajecten werpen inmiddels vruchten af. Een derde van de deelnemers na een basisvaardighedentraject zijn actiever op de arbeidsmarkt. Mensen hebben eerder een baan, functioneren beter in hun werk of doen vrijwilligerswerk, aldus de provincie. Samen met het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe blijft de provincie dit jaar inzetten op het monitoringsonderzoek en de impactmeting onder laaggeletterden. Per gemeente is in beeld gebracht wat de impact is van de werkwijze.

 

Ervaringsdeskundige

Ook het onderzoek naar overerfbare armoede wordt voortgezet. In 2017 is de Rijksuniversiteit Groningen gestart met een onderzoek naar intergenerationele armoede en de wijze waarop dit kan worden doorbroken. Door onder meer de inzet van een ervaringsdeskundige is beter inzicht verkregen in de problematiek.

 

Rol provincie

Verder werkt de provincie aan een sociale agenda. Die wordt opgesteld in samenspraak met onder meer gemeenten en maatschappelijke partijen. De contouren voor de agenda liggen er. Die worden de komende maanden vertaald naar concrete thema’s en projecten. ‘Samen met de gemeenten en andere partners blijven we in gesprek over waar we ons op focussen en welke rol en inzet vanuit de provincie daarin gewenst en mogelijk is’, aldus gedeputeerde Hans Kuipers (GroenLinks), in het college trekker van het proces. ‘Het college vindt het belangrijk dat iedereen in Drenthe mee kan doen in de maatschappij.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.