of 64120 LinkedIn

Meeste meldingen huiselijk geweld in Almere

Een dasboard met cijfers over huiselijk geweld en kindermishandeling geeft gemeenten en 26 Veilig Thuis-regio’s de mogelijkheid zich met elkaar te vergelijken, onder andere met betrekking tot de ontvangen meldingen en de gestarte adviezen.

De gemeente met relatief de meeste meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling is Almere. Vorig jaar kwamen er bij Veilig Thuis-regio Flevoland uit Almere 1.685 meldingen per 100.000 inwoners binnen.

Dashboard
Dat blijkt uit het onderzoek ‘Beleidsinformatie Veilig Thuis’, op basis waarvan het CBS en dashboard heeft ontwikkeld. Dit op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkelde dasboard geeft gemeenten en 26 Veilig Thuis-regio’s de mogelijkheid zich met elkaar te vergelijken, onder andere met betrekking tot de ontvangen meldingen en de gestarte adviezen.

Flevoland
Tweemaal per jaar komen nieuwe gegevens beschikbaar. Kijkend naar de cijfers over 2020 blijkt dat er in de regio Flevoland in 2020 relatief verreweg de meeste meldingen worden gedaan van huiselijk geweld en kindermishandeling: 1.304 per 100.000 inwoners. In de Veilig Thuis-regio Flevoland zijn vorig jaar ook de meeste adviestrajecten gestart: 1.239 per 100.000 inwoners. Helmond is de gemeente waar vorig jaar verhoudingsgewijs de meeste adviezen werden gestart: 1791. De minste adviezen per 100.000 inwoners werden in 2020 gestart in West-Brabant (431), terwijl die regio toch een relatief hoog aantal meldingen kent: 863 per 100.000 inwoners.

Adviesvrager
Gestarte adviezen zijn een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 16 van deze week


 Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.