of 60220 LinkedIn

Meeste illegalen in regio Utrecht

De politieregio Utrecht telt verreweg de meeste illegalen van heel Nederland. In en rond de Domstad zwerven bijna net zoveel mensen zonder verblijfsvergunning als in de regio’s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam tezamen.
De politieregio Utrecht telt verreweg de meeste illegalen van heel Nederland. In en rond de Domstad zwerven bijna net zoveel mensen zonder verblijfsvergunning als in de regio’s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam tezamen.
Schatting
Dat blijkt uit een recente schatting door de politie, de Koninklijke Marechaussee en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid & Justitie. Het totale aantal illegalen in Nederland wordt momenteel geschat op 97.145; afhankelijk van de gehanteerde rekenwijze is de laagste schatting 60.000 en de hoogste 133.000.

Grote steden
Van die bijna 100.000 illegalen leven er ruim 12.000 in de politieregio Utrecht, denken de deskundigen. Rotterdam telt ongeveer 7500 vreemdelingen zonder geldige verblijfspapieren, Amsterdam 3500 en Den Haag 3000.

Geen idee
Over de oorzaken van deze concentratie rond Utrecht geeft het rapport ‘Schattingen illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen 2009’ geen uitsluitsel. Een woordvoerder van de Vreemdelingenpolitie Utrecht zegt ‘geen idee’ te hebben hoe de Utrechtse uitschieter valt te verklaren.

Marechaussee
De landelijke schatting is gemaakt op basis van de aantallen illegale vreemdelingen die met de politie of marechaussee in aanraking zijn geweest en langs die weg in de officiële registraties zijn beland. Op dat cijfer zijn vervolgens statistische rekenmodellen losgelaten, die een betrouwbare indicatie geven van de totale, niet-geregistreerde populatie. Daarbij is rekening gehouden met variabelen als in- en uitreis uit Nederland tijdens de onderzoeksperiode, detentie-periodes (tijdens welke iemand dus niet op straat kan worden aangetroffen) en dergelijke.

Afrika
De meeste illegalen komen uit Afrika (33.000, waarvan eenderde uit Noord-Afrika) en Azië (25.000). Van dertigduizend illegalen is de herkomst onbekend. Tweederde van alle illegalen is man, eenderde vrouw. Negentig procent is jonger dan veertig jaar, zo’n 750 illegale vreemdelingen zijn minderjarig, aldus de schattingen. Zo’n 65 procent van de illegalen zijn afgewezen asielzoekers uit de jaren daarvoor.

Gedaald
Het aantal illegalen is de laatste jaren scherp gedaald, zo komt naar voren uit de studie. Voornaamste oorzaak daarvan is het feit dat Roemenië en Bulgarije in 2007 zijn toegetreden tot de EU, waardoor inwoners van die landen rechtmatig in Nederland kunnen verblijven. In 1997 telde Nederland, op basis van hetzelfde rekenmodel als nu is gehanteerd, naar schatting 194.000 illegalen. Dat aantal liep op tot 212.000 in 2002, waarna de daling inzette tot ruim 97.000 nu.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Theo Smit op
wel slap, Mr de criticus, om zo van leer te trekken onder een schuilnaam. ik schaam mij voor uw uitspraken omdat ik ook woon en leef in uw "land van christelijke signatuur"
Door Criticus op
Verschrikkelijk... Illegaal is illegaal, en gewoon de grens overzetten. En wil men de nationaliteit niet prijsgeven dan is dat de keuze van de illegaal en vastzetten totdat hij/zij deze bekend maakt...

En dan niet lopen zeuren over medemenseijkheid of wat dan ook. Het is de schuld van regeringen van Mohammed nog wat van Marokko, afstammeling van de profeet, die zijn violk uitbuit. Of van Tunesie waar een belangrijk man zei dat wij hun werkelozen maar moesten overnemen.

Kortom, men is beter af in een land met een christeliojk signatuur dan in een mohameddaans land...