of 58952 LinkedIn

Meer welzijn en zelfvertrouwen door andere behandeling

Een andere behandeling van uitkeringsgerechtigden met meer persoonlijke aandacht leidt tot gezondere en meer zelfverzekerde uitkeringsgerechtigden, dat zei wetenschappelijk begeleider Ruud Muffels zaterdag over de tussentijdse bevindingen van het vertrouwensexperiment met de Participatiewet in de gemeente Tilburg.

Een andere behandeling van uitkeringsgerechtigden met meer persoonlijke aandacht leidt tot gezondere en meer zelfverzekerde uitkeringsgerechtigden, dat zei wetenschappelijk begeleider Ruud Muffels zaterdag over de tussentijdse bevindingen van het vertrouwensexperiment met de Participatiewet in de gemeente Tilburg.

Meer vraaggerichte begeleiding en bejegening

De hoogleraar deed de uitspraak zaterdag bij een bijeenkomst over het Tilburgse bijstandsexperiment. ‘Ik wilde alvast voorzichtig een en ander zeggen over de effecten van de processen en de begeleiding in het experiment’, licht Muffels toe. ‘Daarbij zit ‘m de kern dus in een bejegening en begeleiding die intensiever en meer vraaggericht is, en meer maatwerk omvat.’ Daarbij plaats Muffels wel een nuance: ‘Of er veel vooruitgang geboekt kan worden, hangt wel sterk samen met de ernst van de fysieke of mentale gezondheidsproblemen.’

 

Stappen omhoog op participatieladder

Tijdens de bijeenkomst in Tilburg stelde Muffels zaterdag dat pak ‘m beet de helft van de 800 experimentdeelnemers een stap heeft kunnen zetten. ‘Daarbij verwees ik naar de Participatieladder die de gemeente hanteert om iemands afstand tot de arbeidsmarkt uit te drukken. Vooral bij de deelnemers aan de drie experimentele treatments hebben de klantmanagers gezien dat veel mensen vooruitgang boeken.’ Daarbij wijst Muffels op een tussenrapportage van de gemeente aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waaruit blijkt dat de gemiddelde score van 3,1 naar een 3,9 op de schaal van 6 is gestegen.

 

Rapportcijfer

Ook blijkt zowel het welbevinden als vertrouwen van deelnemers in de experimentgroepen te zijn gestegen. Anderhalf jaar na de eerste meting gaven zij hun leven een aanzienlijk hoger kwaliteitscijfer. Het welbevinden (het gemiddelde van de rapportcijfers die mensen geven aan hun tevredenheid, geluk en betekenis van het leven) van de deelnemers steeg tussen de eerste twee metingen van een 5.63 naar een gemiddeld rapportcijfer van 6.33, blijkt uit de tussenrapportage. Ook het vertrouwen in de medemens, instellingen en de eigen zelfredzaamheid en capaciteiten kreeg in die periode een stevige boost, vertelt Muffels.

 

Andere invulling Participatiewet

Tilburg voert samen met Deventer, Groningen, Nijmegen, Utrecht en Wageningen het vertrouwensexperiment met een andere invulling van de Participatiewet uit. In Tilburg wordt geëxperimenteerd met een groep die zelf mag beslissen hoe zij het liefst geholpen wordt en mag bijverdienen, een groep die twee keer zoveel contactmomenten krijgt, een soortgelijke groep die naast de extra contactmomenten ook mag bijverdienen en een controlegroep die met een regulier bijstandsregime te maken heeft.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.