of 59281 LinkedIn

Meer maatwerk gemeenten nodig voor lvb’ers

Gemeenten moeten zogenoemde lvb’ers – mensen met een lichte verstandelijke beperking – eerder als zodanig leren herkennen, en deze groep meer hulp op maat gaan bieden bij schuldhulpverlening en arbeidstoeleiding, staat in de Verkenning LVB, schulden en werk.

Gemeenten moeten zogenoemde lvb’ers – mensen met een lichte verstandelijke beperking – eerder als zodanig leren herkennen, en deze groep meer hulp op maat gaan bieden bij schuldhulpverlening en arbeidstoeleiding, staat in de Verkenning LVB, schulden en werk.

Versterkende werking

Die verkenning is met financiering door het UWV uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool Leiden, vereniging MEE NL en A&O-fonds SBCM. Aanleiding voor de verkenning is de kwetsbare positie van lvb’ers op de arbeidsmarkt en het hoge risico dat deze groep loopt op het maken van schulden. Die twee problemen hebben weer een versterkende werking op elkaar, waardoor voor de doelgroep van lvb’ers speciale integrale benadering van arbeidstoeleiding en schuldpreventie en -hulp nodig is.

 

Permanent educatieprogramma

Aanbevelingen voor gemeenten in het kader van de schuldhulpverlening zijn onder meer om via de wijkteams en sociaal raadslieden hulp bij de administratie als dienst aan te bieden aan lvb’ers. Ook moeten wijkteams in plaats van vraaggericht meer signaalgericht leren werken ten opzichte van lvb’ers. Aanvraagprocedures voor minimaregelingen moeten worden vereenvoudigd zodat lvb’ers een aanvraag zo zelfstandig mogelijk kunnen doorlopen. Arbeidstoeleiding en schuldhulpverlening moeten op elkaar worden afgestemd. Volgens de onderzoekers is daarnaast van belang dat gemeenten in sommige gevallen schulden van lvb’ers opkopen als die hen belemmeren in de arbeidsparticipatie en zijn ontstaan als gevolg van de beperking. Tot slot wordt er gepleit voor een permanent educatieprogramma over lvb’ers voor personeel dat werkzaam is in het sociaal domein.

 

Training herkennen lvb

In het algemeen wordt aanbevolen dat personeel van gemeenten, SW-bedrijven, UWV en bewindvoerders training krijgen in het herkennen van en omgaan met lvb’ers en het herkennen van manieren waarop die beperkingen doorwerken in het gedrag van lvb’ers. Ook moeten medewerkers van gemeenten, UWV en SW-bedrijven meer professionele ruimte krijgen om lvb’ers extra te helpen, bijvoorbeeld door een gesprek of door iets voorde cliënt te regelen. Medewerkers zouden volgens de onderzoekers daarnaast de ruimte moeten hebben om bepaalde straffen niet te hoeven uitdelen wanneer sanctioneerbaar gedrag voortkomt uit de beperking van de cliënt.

 

Actieplan

Op basis van de verkenning hebben Divosa, Cedris, de NVVK, Sociaal Werk Nederland, Federatie Opvang, bewindvoerdersvereniging BPBI, MEE NL en SBCM een actieplan opgesteld om gezamenlijk de uitvoeringspraktijk rond lvb’ers in het sociaal domein te verbeteren. Dat moet er aan bijdragen dat de kennis van en omgang met lvb’ers verbetert, dat de extra drempels voor lvb’ers inschuldhulp en arbeidstoeleiding worden weggenomen en dat er pilots worden opgezet en kennis wordt uitgewisseld.    

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.