of 59082 LinkedIn

Meer kort gedingen sociaal domein

Binnen het sociaal domein is een stijging waarneembaar van geschillen rondom de aanbesteding. Kennisinstituut Europa decentraal spreekt van een trend.

Binnen het sociaal domein is een stijging waarneembaar van geschillen rondom de aanbesteding. Kennisinstituut Europa decentraal spreekt van een trend. Voorzieningenrechters van de rechtbanken Rotterdam en Gelderland behandelden in het najaar van 2017 diverse kort gedingen naar aanleiding van aanbestedingen op het gebied van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). 

Bij de vormgeving en uitvoering van aanbestedingsprocedures in het sociaal domein is het voor de verantwoordelijke gemeenten van belang om rekening te houden met relevante Europese en nationale jurisprudentie.

Zorginkoop
Europa decentraal acht het vanuit de signalerende functie van het kenniscentrum relevant om te wijzen op de toename van aanbestedingsrechtelijke geschillen in het gedecentraliseerde sociaal domein. ‘Het is waardevol voor de praktijk van Europese aanbestedingen in het kader van Jeugdwet en de Wmo 2015 om kennis te nemen van de zaken die aan de orde zijn in dergelijke aanbestedingsrechtelijke geschillen. Aanbestedende gemeenten kunnen leren van de wijze waarop andere gemeenten de zorginkoop vormgeven en de manier waarop geschillen in dat domein worden beoordeeld door de nationale rechter.’

De onlangs uitgebrachte Handreiking aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet biedt gemeenten meer inzicht in de verschillende wijzen waarop de genoemde wetten kunnen worden uitgevoerd. De handreiking schetst de diverse mogelijkheden waarop gemeenten zorg kunnen inkopen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Tim Robbe (Advocaat en Adviseur) op
De geschiedenis herhaalt zich, waar dat niet hoeft. Deze conclusie werd ook getrokken bij de Wmo 2007 door Research voor Beleid en in Tijdschrift Aanbestedingsrecht. Bijzonder is wel dat als gemeenten niet kiezen voor aanbesteden het aantal kort gedingen afneemt. Hypothese: aanbestedingen als instrument zijn er zelf debet aan dat het aantal kort gedingen toeneemt omdat je bij dat instrument ook alleen met kort gedingen kunt ageren tegen de gekozen oplossongen.