of 61441 LinkedIn

Meer geslaagde inburgeraars, maar langzamer begin

Nieuwkomers zijn minder snel met inburgeren sinds zij zelf verantwoordelijk zijn, maar het slagingspercentage is verbeterd. Onder de huidige wet is het slagingspercentage bij het inburgeringsexamen 11 procent hoger. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zou een regierol van gemeenten bij de aanvang van inburgering het proces kunnen versnellen, iets wat gebruikt kan worden bij het ontwerp van de nieuwe inburgeringswet.

Nieuwkomers zijn minder snel met inburgeren sinds zij zelf verantwoordelijk zijn, maar het slagingspercentage is verbeterd. Onder de huidige wet is het slagingspercentage bij het inburgeringsexamen 11 procent hoger. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zou een regierol van gemeenten bij de aanvang van inburgering het proces kunnen versnellen, iets wat gebruikt kan worden bij het ontwerp van de nieuwe inburgeringswet.

Strikte handhaving

Meer mensen halen hun inburgeringsexamen sinds niet gemeenten maar de inburgeraars zelf verantwoordelijk zijn. ‘Het feit dat uiteindelijk meer mensen hun inburgeringsexamen halen’, schrijft het CPB, ‘lijkt vooral het gevolg van striktere handhaving van de inburgeringsplicht door DUO in vergelijking met de handhaving door gemeenten onder de vorige inburgeringswet.’

 

Rol voor gemeenten

Maar mensen komen ook langzamer op gang. ‘Een regierol voor gemeenten bij de start van de inburgering lijkt kansrijk om het inburgeringsproces te versnellen’, concludeert het CPB. Gemeenten kunnen ook snel signaleren wie het basisniveau niet aankan en wie juist examen kan doen op een hoger taalniveau. Strikte handhaving van de inburgeringsplicht zou daarnaast effectief zijn om het slagingspercentage te verhogen.

 

Werk vinden

Het slagingspercentage heeft echter weinig effect op het succes op de arbeidsmarkt. Het hogere percentage geslaagde inburgeraars na 5,5 jaar vertaalt zich niet in verbeterde arbeidsparticipatie. Maar het hogere slagingspercentage betekent niet per se dat mensen de Nederlandse taal beter beheersen, dus de taalbeheersing zou alsnog een manier kunnen zijn om de participatie te verbeteren.

 

Nieuwe wet

De onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden bij het vormgeven van een volgende inburgeringswet, die in 2021 zou moeten komen. Met de huidige Wet inburgering 2013 werden inburgeraars zelf verantwoordelijk voor het uitkiezen van een geschikt cursustraject en de financiering ervan. De mensen die onder de wet vielen die daarvoor kwam, ontvingen van gemeenten een aanbod voor een inburgeringstraject en gemeenten handhaafden de inburgeringsplicht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.