of 59162 LinkedIn

‘Marktfetisjisten helpen samenleving naar de knoppen’

Gemeenten hebben mogelijkheden om verruiming van interne marktregels te bepleiten bij de Europese Commissie. De Utrechtse hoogleraar Europees recht en Decentrale overheden Bart Hessel wil gemeenten die socialer beleid willen voeren, maar tegen interne marktregels oplopen, in zijn nog te verschijnen boek hierop wijzen. 'De Europese Commissie wil een sociale markteconomie.'

Gemeenten die hun beleid in het sociaal domein meer willen afstemmen op de mens in plaats van op de markt hebben te maken met interne marktregels. De Utrechtse hoogleraar Europees recht en Decentrale overheden Bart Hessel wil gemeenten in zijn nog te verschijnen boek wijzen op mogelijkheden voor verruiming van de interne marktregels bij de Europese Commissie. ‘Zij kiezen voor de sociale markteconomie.’

Waarom dit boek?

‘Het kabinet koos ervoor om marktwerking te introduceren in het sociaal domein en in de zorg. Gemeenten hebben niet in de gaten daarmee de interne marktregels via een zijdeur binnenkomen. Zelf vind ik dat heel vervelend. In het boek wil ik uitleggen waar ze tegenaan lopen als ze plannen hebben om socialer eigen beleid te voeren, zoals in het mededingingsrecht en het aanbestedingsrecht. Ze kunnen de Europese Commissie vragen om meer ruimte te creëren voor de sociale markteconomie.’


Om welke regels gaat het dan?

‘Het gaat om vrij verkeer bij vergunningen, aanbestedingsrecht als de gemeente opdrachtgever is, staatssteun als ze geld willen geven en mededingingsrecht als ze met ondernemingen in de zorg afspraak willen maken. Er zijn veel marktfetisjisten die dat beleid propageren, omdat ze dan zelf niet hoeven na te denken. Daarmee helpen ze de samenleving naar de knoppen. De Europese Commissie heeft in de Mededeling 2020 gekozen voor een sociale markteconomie. Gemeenten hebben dat door en willen socialer beleid doorvoeren.’


Waardoor ontstaat uw indruk dat Gemeenten niet weten dat ze door de keuze voor marktwerking van ons kabinet met interne marktregels te maken hebben?

‘Ze weten er te weinig over. Ik ben in een aantal gemeenten geweest en als je dan spreekt over aanbestedingsregels in het sociaal domein kijken ze je verbaasd aan. Het voordeel van het Pact van Amsterdam is dat Europese steden meer rechtstreeks contact met de Europese Commissie kunnen zoeken. Zo hebben minister Plasterk en burgemeester Aboutaleb al gewezen op beleidsterreinen die de afgelopen jaren zijn verwaarloosd: duurzaamheid, zorg, milieu, vluchtelingen. De Europese Commissie zou gemeenten kunnen helpen met ruimte geven in regelgeving op het gebied van staatssteun, mededingingsrecht en aanbestedingsrecht.’

Kunt u een voorbeeld geven?
‘Nu zijn er veel mogelijkheden voor staatssteun voor innovatie en cultuur, maar weinig ruimte in het sociaal domein. Je zou aanvullende vormen van staatssteun kunnen geven. Inventariseer als gemeente dan eerst wat je wilt en vraag dan de EC om daar ruimte voor te geven. Ik ben blij dat sociaal bewogen gemeenten de kans willen pakken om voor een sociale markteconomie te kiezen. Ik zie mooie plannen in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Barneveld, Rotterdam.’

 

Wat doen ze in Rotterdam?

‘Rotterdam kiest er in haar gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld voor om niet meteen te kiezen voor bebouwing met de meeste winst. Daar willen ze in Rotterdam vanaf. Ze willen ook opkomen voor de mensen.’

Waar wringen de regels nog meer?

‘In het sociaal domein moeten gemeenten buitenlandse ondernemingen toelaten bij aanbestedingen. Maar als dat betekent dat bij verzorging helemaal geen persoonlijk contact meer is, zou je toch eisen moeten kunnen stellen aan ondernemers, zoals taaleisen of eisen op andere sociale houdingen. Je moet dan een uitzondering maken op het vrij verkeer van personen. Of als je wilt voorkomen dat mensen een slecht zorgkantoor runnen met een salaris van twee keer de Balkenendenorm, terwijl er te weinig geld is voor het opnemen van nieuwe patiënten, dan is daar ruimte voor in Europa. De Europese Commissie sprak over “teveel markt” en begrijpt de zwakheid van het pure marktdenken.’

 

Enige druk vanuit onze gemeenten op de Commissie lijkt u dus zinvol. Hoe kunnen gemeenten druk uitoefenen?
‘Door de interne marktregels over de hele breedte aan de kaak te stellen. Als je dat namelijk bij één commissieonderdeel doet, gebeurt er niks. Je moet dit onderwerp niet afsplitsen. Als de Commissie bereid is te luisteren naar gemeenten en provincies en de sociale markteconomie serieus neemt, zullen ze ook ruimte geven aan plannen en ideeën van gemeenten en provincies. Mijn advies is: kijk primair naar beleid en stem regelgeving daarop af. Je moet de interne marktregels zo maken, dat er ruimte is voor sociaal beleid. Met het huidige “ieder voor zich”, gaat de samenleving naar de knoppen. We moeten het juist opnemen voor de kwetsbaren, maar daar heb ik de afgelopen kabinetten niet veel van gemerkt. Bijkomend voordeel is dat gemeenten serieus worden genomen in Brussel. Daar hebben de departementen in Den Haag wel eens de pest in, want die willen zelf domineren. Het is wel zaak krachten te bundelen met andere sociaal ingestelde landen, zoals Duitsland, België en Frankrijk.’

Lees meer over Gemeente Alphen aan den Rijn. in Overheid in Beeld
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door jan op
Mensen uit Alphen, verenig u en stap eens met elkaar naar de verantwoordelijke wethouder. Zoals u schets lijkt een goed gesprek op zijn plaats. (En anders de raadsleden, uw vertegenwoordigers, eens uitnodigen voor een gesprek).
Door Martijn (ook uit Alphen) op
Ik sluit me volledig aan bij het verhaal van Gerwen dat de sociale en ggz wijkteams niet ( willen ) deugen zich niet weten te gedragen en zich met strafbare feiten bezig houden.Vanuit de gemeente of door de politie wordt dit niet gecorrigeerd maar toegelaten.Ze vertonen bewust al lachend pestend,privacyschendend en stalkend gedrag.Ze vloeren mensen gaan er vandoor met gegevens en roddelen zo erg over privezaken waardoor ze niet meer normaal over straat kunnen.Hoe kwetsender en schokkender het levensverhaal hoe beter.
Waarschijnlijk stroomt er niet eens bloed door hun aderen want deze mensen kunnen geen menselijke levende trekjes hebben.Mantelzorgers hebben de zware taak om de verpleging van hun naasten op zich te nemen want daar is geen geld voor.De dure grote wijkteams worden opgedrongen aan de mantelzorgers om vooral door te gaan met hun werkzaamheden terwijl ze veel liever een verpleeghulp zouden willen hebben die hen geestelijk en lichamelijk verlicht en hun gewone fijne leven terug geeft en ook is deze goedkoper.
De gemeente luistert te veel naar de onwijsheid van de teams.Ze zijn altijd in een onvriendelijke dominante groep op pad.Echt doodzonde van het geld.Je hoort deze verhalen in het ganse land Klachten worden genegeerd.Het slechte gedrag van deze teams die netwerken met de hele regio heeft zich snel ontwikkeld in korte tijd.
Door p op
Tja wat is een markt meer dan een plaats om vraag en aanbod bijeen te brengen. Een rol van de overheid hierin is als altijd randvoorwaarden stellen zodat partijen eerlijk en efficiënt zaken kunnen doen.

Een belangrijk onderdeel hiervan is toegang krijgen tot een klus. Daar helpt aanbesteden erg bij. Dat dwingt nadenken wat je klus ook al maar weer is als opdrachtgever, maar ook de opdrachtnemer om zijn aanbod door te ontwikkelen. Heel succesvol, ook binnen een hoop overheidstaken heeft dit meer kwaliteit en (kosten) efficiëntie opgeleverd.

En ja er zijn ook nadelen, maar die zijn onder al aardig ideologisch beschreven :)

Door Richard uit Alphen op
Hou toch op met dat sociaal bewogen gedoe.
Wat sociale teams doen is echt niet opkomen voor de burgers ze bederven de sfeer en roddelen zich een eind in de rondte.
Ze doen net of wij hun bezit zijn.
Er is niet eens respect.
Je leest hier alleen maar sprookjesverhalen van het sociale domein.
Door Gerwen en nog honderden anderen uit Alphen op
De wijkteams gaan de maatschappij verknallen in hun fantasierijke hoofdje waar ze zelf mogen bedenken wat ze willen zien: domme kindertjes en mensjes met een laag intelligentiegehalte zonder enige test gedaan te hebben en overal autist gerelateerde kwetsbare onzelfredzame burgertjes en duizenden isolementjes die wel eens een bartje u kunnen worden ? allemaal burgers die in hun ogen niets goed kunnen doen en allemaal persoonlijke begeleiding nodig hebben ze oordelen maar raak en hebben bijna geen contact met burgers of kinderen maar ze staan wel als dusdanig in de computer zonder dat er een hulpvraag is en noot geen problemen zijn geweest.Het gaat hier inmiddels om duizenden gevallen die geen psychiatrische hindernissen ondervinden maar de teams vinden het vaak zeer ernstig.Ook vertellen ze dit gewoon aan iedereen het liefst aan de hele stad en alle vrijwilligers dat het slecht gesteld is met de geest van de bevolking .Wat heb je nog aan een gemeente die er alleen maar voor de wijkteams is ?
Minister Schippers wilde bezuinigen en meteen daarna komen ze aan zetten met allerlei wijkteams, duizenden sociale medewerkertjes en participerende vrouwtjes en mannetjes die zich mogen opdringen. Als er geen respons komt van de andere zijde dan zoeken ze hulp bij een van de andere teams of instanties voor bijval uit de regio. Samen sta je sterk niet waar ?Wat moeten we met dat tuig ( dit is helaas gewoon het beste woord er voor ) die niet met gegevens kunnen omgaan en niet weten wat ze doen ? Wij willen graag dat de gemeente de waarheid onthult over deze teams.Ze kunnen niet tegen klachten niet tegen kritiek en het woord nee begrijpen ze niet want dan komen er boze uitingen naar de burgers. Het zijn rare vogels die daar in die teams werken want ze zijn niet in staat om zich aan regels te houden. Je krijgt hier krengerig tuig van en betweters die echt denken in hun wanen dat niemand goed genoeg behalve zij.
Wat zij zien kan de burgers niet zien want zij zijn professionals zij zijn de enigen die alles correct zien en weten zonder enig gesprek nou ja alleen kletsen met de omgeving dan als ware story reporters dan weten ze al voldoende voor de case aanpak.
Wat zij bedenken moet en de gemeente steunt en financiert alle plannen de liften en de rollaters worden daarbij even uitgesteld daar is plots geen geld meer voor de plannen van de teams gaan altijd voor.Wij zouden graag willen zien dat alle deelnemers in die teams met allen een bijzondere reputatie of motivatie om dit werk te doen eerst zelf eens met hun eigen psyche aan de gang gingen. Wat een zonde van al dat geld voor dit beledigende gezeur aan het adres van vele burgers die prima in orde zijn.
De teams zijn niet kostenbesparend voor de zorg je ziet duidelijk het tegenover gestelde maar niemand in de gemeente luistert en de teams al helemaal niet want zij zijn geweldige mensen die alle burgers alle geluk komen brengen.De depressies die hun veroorzaken zien ze niet want ze bieden contact aan de niet welkom is maar ze hebben het niet door.
We ergeren ons echt heel erg aan deze teams en hun stomme mentaliteit. die persoonsgegevens van alle burgers hebben.Wij kennen jullie helemaal niet maar jullie weten alles van ons alle bewoners uit Alphen aan de Rijn we hebben er genoeg dat er zo met ons wordt omgegaan. Wij hebben jullie nooit gewild ! Zo dat lucht op. Jullie helpen de maatschappij nar de knoppen en de gemeente met hun oogkleppen op help die mensen die een brandende hulpvraag hebben en al zo lang op een traplift wachten bijv. Niemand van de gemeente doet aan integriteit dus wij lichten wel een tipje van de sluier op.
Weg met die ongevraagde bemoeials. Onze gegevens liggen overal in Nederland.
Door Frank Zuylen (voorzitter bewonersvereniging) op
Wat Momo hier opschrijft, komt het dichtst bij mijn eigen mening. Wat mij als burger het meest verontrust is de sluipende regelgeving vanuit Brussel die ongezien onze samenleving doordringt. Het is niet waar dat wij als burgers van dit land vertegenwoordigd worden door onze "parlementariërs" in Brussel. De parlementariërs in ons eigen land zijn al niet in staat om vanuit het perspectief van de burgers naar hun eigen besluiten te kijken, laat staan die in Brussel.
Door Momo op
Markt en zorg gaan slechts zeer beperkt samen. Het is een slecht idee geweest de Zorg aan verzekeraars over te laten, want dat (blijkt nu, maar dachten wij gewone mensen tevoren al) drijft de prijs op en de kwaliteit omlaag. Jaarlijks wordt nu meer dan een miljard uitgegeven door verzekeraars aan marketing en administratiekosten voor het werven en laten overstappen van mensen naar verzekeringsmaatschappijen. Wat een verspilling. En: wie betaalt, bepaalt. Niet alleen laten we de verzekeraars de premies innen, zij mogen ook nog eens bepalen hoe deze worden besteed.Hierbij is winst uiteindelijk belangrijker dan goede zorg. Dat werkt namelijk zo in markten waar de kopers geen keuze hebben. Een markt waarin kopers geen keuze hebben, is geen echte markt. Maar probeer dat onze beleidsmakers maar eens uit te leggen. Zij denken dat zij het nu in de Markt hebben gezet. En dat het daar goedkoper en beter van gaat worden. (Zoals in Amerika?)

In vervolg hierop: het is ook een slecht idee om de zorg per gemeente te versnipperen en dit soort aanbestedingen te doen voor Zorg. Niet alleen leidt dit tot hoge inkoopkosten per gemeente, want aanbestedingen kosten veel tijd, maar als er wordt ingekocht op prijs in plaats van op de zaken waar het eigenlijk om gaat (Kwaliteit, Deskundigheid, Menselijke Maat en Fatsoen) dan weet je dat het mis gaat. Het door-delegeren van deze taken naar de Gemeenten, die er vaak geen verstand van hebben, betekent bovendien dat de kwaliteit van Zorg in Nederland nu afhankelijk is van de mate waarin een gemeente nog enigszins grip heeft op de materie. Dat is vreemd, want we betalen allemaal in min of meer gelijke mate belasting aan de centrale overheid -- voor dit soort zaken. En die centrale overheid zou er voor moeten zorgen dat ons belastinggeld goed wordt besteed.

Zo lang de overheid, die ervoor is aangesteld die zaken te regelen die je beter niet aan de markt kunt overlaten, beleid blijft maken en uitvoeren dat dit blinde Marktgeloof als uitgangspunt neemt, blijft het misgaan.

Luister nu eens: de markt is er voor handel. Niet voor Zorg. Niet voor Openbaar vervoer. Niet voor Energie. De overheid moet economische aspecten goed bewaken, maar moet datgene regelen wat je echt beter niet aan de markt kunt overlaten. Straks gaan we Defensie ook nog privatiseren. Of de Waterschappen. Kun je lachen.
Door Ben Bugter (Adviseur) op
Ik heb in de afgelopen jaren tientallen aanbestedingen in het Sociaal Domein begeleid. De eis dat de medewerkers moeten beschikken over een goede kennis van de Nederlandse Taal staat standaard in ieder bestek. Zo ook de eis dat de toepasselijke COA en de sociale wetgeving moet worden gevolgd. En al helemaal de eis dat de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van toepassing is. Hetgeen toch echt het topsalaris beperkt tot maximaal één keer de Balkenendenorm. Wat Bart Hessel wil bereiken bestaat dus allang, en het kan uitstekend binnen de bestaande regels. Wat is overigens niet zie, zijn Buitenlandse zorgaanbieders in Nederland, of Nederlandse zorgaanbieders die hun kennis en ervaring inzetten in andere EU landen. Daar valt nog een wereld te winnen.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Er moet een boek gepromoot worden. Waarom zouden de gemeenten zich rechtstreeks wenden tot de EC? Het gaat in principe om de Nederlandse bestuurskolom. Gesteld wordt: Het kabinet koos ervoor om marktwerking te introduceren in het sociaal domein en in de zorg. De verantwoordelijkheid, Van Rijn heeft die nog steeds al lijkt het dat hij zich onttrekt, mag je niet (maar kun je wel) zomaar over de schutting kieperen dat is asociaal. Dat allerlei entiteiten, ook gemeenten het wiel willen uitvinden is leuk voor de werkgelegenheid bij hen maar niet voor degenen om wie het werkelijk gaat. De Overheden vervreemden zich steeds meer van de burgers en dan gaat men piepen dat de burger moeilijk doet. Met Heffels eens. Evalueren is een mooi woord, maar je moet het wel in praktijk brengen zonder op voorhand naar de uitkomst te werken.
Door luc volders op
Dat boek wil ik wel hebben